Reklama

Kościół nad Odrą i Bałtykiem

Szczecin Pomorz(ż)e Świętości

Pod hasłem „Szczecin Pomorz(ż)e Świętości” odbył się letni obóz młodych stypendystów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” w Szczecinie. Uzdolnieni gimnazjaliści i licealiści z całej Polski w dniach 17-28 lipca 2014 r. spotkali się w naszym mieście.

O idei i zadaniach Fundacji wierni archdiecezji szczecińsko-kamieńskiej mogli dowiedzieć się z listu pasterskiego abp. Andrzeja Dzięgi, który został odczytany 13 lipca 2014 r. we wszystkich kościołach archidiecezji. Ksiądz Arcybiskup napisał: „Przyjrzyjmy się dzisiaj organizacji, która jest przykładem dobrego owocowania Bożego Słowa, przekazanego Polakom przez św. Jana Pawła II. Podczas pamiętnej pielgrzymki 1999 r. nasz Papież zauważył, że zmiany społeczno-gospodarcze przeprowadzone w Polsce po 1989 r. przyczyniły się wprawdzie do rozwoju wielu regionów, jednocześnie jednak powiększając różnice gospodarcze i kulturowe wobec innych regionów, które nie miały szans na dynamiczny wzrost. Były to przede wszystkim środowiska Państwowych Gospodarstw Rolnych, ale także wiele małych miasteczek i wiosek, a także inne miejsca, gdzie zamarła działalność przemysłowa, prowadzona wcześniej na wielką skalę. Te negatywne zjawiska społeczne niezwykle mocno dotknęły młodzież tych terenów, utrudniając jej przede wszystkim zdobycie właściwego wykształcenia, zwłaszcza na poziomie akademickim.

Aby zmniejszyć skalę tego zjawiska, w 2000 r. Konferencja Episkopatu Polski podjęła odważną decyzję o utworzeniu Fundacji «Dzieło Nowego Tysiąclecia», która w ramach specjalnego programu zajęła się niesieniem pomocy dla szczególnie utalentowanej młodzieży, pochodzącej z terenów wyjątkowo mocno dotkniętych problemem ubóstwa. Grupę objętą programem stypendialnym od początku stanowią zdolni i utalentowani młodzi ludzie z wiosek i miast liczących do 20 tys. mieszkańców, z rodzin o bardzo niskich dochodach. Najczęściej są to rodziny wielodzietne. Wartość przekazywanego przez Fundację stypendium edukacyjnego wzmacnia dodatkowo fakt, iż jest ono przyznawane długofalowo, nawet na okres 10 lat (od gimnazjum aż do ukończenia studiów)”.

Jeden dla wszystkich

Od początku istnienia programu stypendialnego Fundacja organizuje dla swoich stypendystów obozy wakacyjne, służące zawiązywaniu wspólnoty i jej formowaniu w duchu nauczania św. Jana Pawła II. Pierwszych pięć obozów wakacyjnych opartych było jedynie na wymianie młodzieży pomiędzy diecezjami objętymi programem. Zorientowano się wtedy, że większość stypendystów nigdy wcześniej nie wyjeżdżała na wakacje. Dlatego zarząd Fundacji zdecydował, że od 2003 r. będzie organizował jeden obóz dla wszystkich stypendystów z całej Polski. Pierwszy tego typu obóz odbył się w Krakowie, w 25-lecie pontyfikatu Jana Pawła II. Podczas obozu wybrano pierwsze hasło „Uczyńmy człowieka” i tak zapoczątkowano wiele kontynuowanych do dziś obozowych tradycji. Były to m.in. charakterystyczne żółte koszulki uczestników, obozowy przewodnik „Codziennik/Niecodziennik” i gazetka wydawana przez biuro prasowe, które tworzyli laureaci Konkursu Akademickiego im. bp. Jana Chrapka.

Reklama

W kolejnych latach podopieczni Fundacji odwiedzili następujące miasta: Warszawę, Trójmiasto, Bydgoszcz, Poznań, Wrocław, dziesięć miast Górnego Śląska i Zagłębia oraz Łódź. Pochodzący z małych miejscowości stypendyści mogli oswoić się z dużym miastem i panującym w nim rytmem życia, odkryć jego historię i kulturę oraz poznać jego ofertę akademicką. Miało to ich zachęcić do podejmowania studiów na najlepszych uczelniach w kraju. Nieodłącznym elementem każdego obozu był bogaty program duchowy, odzwierciedlony w jego haśle.

Wzrost liczby stypendystów i ich dorastanie spowodowały, że od 2007 r. w dużych letnich obozach biorą udział jedynie gimnazjaliści i licealiści. Studenci i maturzyści spotykają się na specjalnie dla nich organizowanych wyjazdach. Jednocześnie wielu studentów pomaga w przygotowaniu obozu dla młodszych kolegów i uczestniczy w nim jako wychowawcy.

Dwa wymiary

Celem tegorocznego obozu w Szczecinie było zapoznanie stypendystów z największymi ośrodkami naukowymi, kulturowymi i gospodarczymi miasta i regionu. Gimnazjaliści i licealiści poznali szczecińskie uczelnie, na których być może w przyszłości będą studiować. Obecny obóz odbył się pod hasłem: „Szczecin Pomorz(ż)e Świętości” i trwał od 17 do 28 lipca. Szczecin to dwunaste miasto w formule ogólnopolskiej, które odwiedzili stypendyści. Na Pomorze Zachodnie oprócz gimnazjalistów i licealistów przyjechali także wolontariusze, pracujący jako kierownicy ośrodków, wychowawcy oraz służba medyczna.

Reklama

Szczecin dla stypendystów Fundacji Konferencji Episkopatu Polski „Dzieło Nowego Tysiąclecia” to przede wszystkim miasto do którego 11 czerwca 1987 r. pielgrzymował papież Jan Paweł II. Obóz w Szczecinie łączył w sobie dwa wymiary. Z jednej strony, stypendyści cieszyli się wakacjami, odpoczywali i poznali historię i kulturę regionu, a z drugiej strony, ważny był aspekt formacji duchowej. Tak też zbudowany został program prawie dwutygodniowego pobytu. Gimnazjaliści i licealiści uczestniczyli w dniu skupienia, a obóz rozpoczął i zakończył się uroczystą Mszą św. Na obozie nie było czasu na nudę, bo kolejne dni przynosiły nowe niespodzianki, tj. dzień sportu, wykłady i warsztaty na uczelniach wyższych oraz koncert stypendystów, który uświetnił występ zespołu „Deus Meus”.

Jedną z atrakcji obozu była całodniowa wyprawa do Świnoujścia. 23 lipca stypendyści wyruszyli pociągami na wyspę Wolin, gdzie w kolegiacie św. Mikołaja odbyła się Msza św., po której dojechali do Świnoujścia. W mieście zwiedzili zespół fortów twierdzy Świnoujście nad rzeką Świną i latarnię morską. Ten dzień zakończył się pobytem na plaży. Dla wielu było to pierwsze spotkanie z Morzem Bałtyckim. Niewątpliwie pobyt ok. 1300 osób w jednym mieście był wielkim wyzwaniem organizacyjnym i logistycznym. Nieocenione było wsparcie ze strony władz miejskich i archidiecezji, lokalnych instytucji, a także setek wolontariuszy pełniących rolę kierowników ośrodków, wychowawców, duszpasterzy czy służby medycznej. Stypendyści odwdzięczyli się Szczecinowi tym, co mają najlepszego: aktywnością, świadectwem wiary w szczecińskich parafiach, współdziałaniem w grupie, zdyscyplinowaniem, talentami i zapałem twórczym. Obóz Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” był dla miasta świetną okazją do promowania się jako przestrzeń przyjazna młodym ludziom.

Żywy pomnik św. Jana Pawła II

Stypendyści Fundacji od kilkunastu lat są żywym pomnikiem św. Jana Pawła II, budowanym dzięki ofiarności społeczeństwa podczas kwesty przy okazji Dnia Papieskiego. W całej Polsce jest obecnie ponad 2500 osób z całej Polski, z czego prawie 1300 to studenci kształcący się na renomowanych uczelniach. W naszej archidiecezji mamy aktualnie 60 stypendystów, a od wakacji będzie ich ponad 80. Podopieczni Fundacji, dzięki zaangażowaniu księży koordynatorów oraz opiekunów w poszczególnych diecezjach, objęci są gruntowną formacją, prowadzącą do dojrzałości chrześcijańskiej i obywatelskiej. Podobne cele stawiają sobie także studenci we wspólnotach akademickich. W całej Polsce jest już dzisiaj 20 takich wspólnot. Szczecińska wspólnota studentów Fundacji liczy blisko 40 osób. Ponad tysiąc gimnazjalistów i licealistów przebywająch w Szczecinie na letnim obozie integracyjnym pokazało, co to znaczy radosny, żywy i młody Kościół. Ufamy, że nasze miasto pomoże ich i naszej świętości.

2014-07-31 09:04

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Z ducha św. Jana Pawła II

Niedziela lubelska 41/2019, str. 3

[ TEMATY ]

Jan Paweł II

Dzieło Nowego Tysiąclecia

stypendyści

Natalia Kasperek

Stypendystki Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”

Małe plakaty z sylwetką św. Jana Pawła II informujące o Dniu Papieskim z trudem przebijają się przez gęstwinę wyborczych bilbordów. Najbardziej widoczni są młodzi ludzie z żółtymi chustami i niebieskim napisem: „Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Wyborcza niedziela jest w tym roku dniem zbiórki na stypendia dla zdolnej młodzieży pochodzącej z niezamożnych rodzin w małych miejscowościach.

Wojtyła w Lublinie

Przez prawie ćwierć wieku od 1954 r. ks. Karol Wojtyła wysiadał z nocnego pociągu z Krakowa i pieszo szedł w kierunku KUL, gdzie prowadził wykłady z etyki i seminarium doktoranckie. Szlak upamiętniający obecność Wojtyły w Lublinie prowadzi przez archikatedrę i bazylikę Dominikanów, gdzie często odprawiał Eucharystię. Homagium Prymasa Wyszyńskiego złożone św. Janowi Pawłowi II jest jednym z najstarszych i najbardziej udanych pomników papieża w Polsce; stoi na dziedzińcu KUL. Zaraz po monumencie uniwersytet powołał (w 1982 r.) instytut naukowy Jana Pawła II, skupiający się na jego nauczaniu. Kilka dni po śmierci papieża KUL przyjął nazwę Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

Po jedynej wizycie papieża w Lublinie (1987 r.) pozostał wielki krzyż przy kościele Świętej Rodziny na Czubach. Z inicjatywy dyrektor Marianny Olszańskiej w największej szkole podstawowej nr 51 im. św. Jana Pawła II realizowany jest program wychowawczy odwołujący się do nauczania papieskiego. Na Wrotkowie funkcjonuje parafia pod wezwaniem Papieża Polaka. Od 25 lat w Lublinie działa też Fundacja Jana Pawła II, której celem jest wspieranie studentów pochodzących z polskich rodzin z terenów dawnego Związku Radzieckiego.

Żywy pomnik Papieża

Po ósmej pielgrzymce św. Jana Pawła II w Episkopacie Polski powstał pomysł wdzięczności papieżowi w postaci żywego pomnika; tak narodziła się w 2000 r. Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Ta inicjatywa wspiera edukację ambitnej młodzieży pochodzącej z terenów słabiej rozwiniętych. Przez program stypendialny przeszło już kilkanaście tysięcy osób, aktualnie pomocą objętych jest blisko 2 tys. uczniów i studentów. Duży wkład w początkowy rozwój fundacji wnieśli Lucyna Borek i Andrzej Goliszek, wcześniej uczestnicy duszpasterstwa młodzieży w Lublinie.

– Jestem stypendystką fundacji już od 8 lat – mówi Natalia Kasperek z parafii Borzechów. – Pod skrzydła „Dzieła Nowego Tysiąclecia” dostałam się w gimnazjum, obecnie studiuję na KUL na trzecim roku. Oprócz wsparcia materialnego, fundacja dała mi możliwość spotkania z ludźmi wyznającymi te same wartości. Rozwijam się również dzięki obozom, w tym roku przeżywaliśmy wspaniałe chwile w diecezji legnickiej – dzieli się studentka. Natalia jest także wychowawczynią na obozach dla młodszych stypendystów i koordynuje działania wolontariuszy w czasie zbiórki w naszej archidiecezji. Razem z innymi stypendystami przygotowała na Dzień Papieski festyn rodzinny na pl. Litewskim oraz specjalne zajęcia dla małych pacjentów w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym.

Obecnie „Dzieło Nowego Tysiąclecia” wspiera 55 studentów oraz 28 młodszych osób z naszej archidiecezji, co plasuje nas w krajowej czołówce. Ciągle należymy do regionów niezamożnych materialnie, co przekłada się też na słabszą możliwość dobrej edukacji młodzieży.

Idee zamienione w czyny

Myśl i dzieło polskiego papieża dobrze widoczne są w działaniach Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży; ks. Karol Wojtyła był asystentem oddziału w Niegowici. Stowarzyszenie odwdzięcza się mu w swoich programach formacyjnych. Papieska idea budowania cywilizacji miłości leży u podstaw zaangażowania członków Centrum Wolontariatu, realizującego piękne dzieła miłosierdzia dla chorych dzieci, więźniów, bezdomnych i uchodźców. Wezwanie do międzynarodowej solidarności podejmuje skutecznie lubelskie Stowarzyszenie Solidarności Globalnej, prowadząc działania na kilku kontynentach. Do przesłania encykliki „Dives in Misericordia” odwołuje się Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia”, od prawie 30 lat obejmujące troską osoby z zaburzeniami psychicznymi.

Mapę inspiracji papieskich w Lublinie uzupełnia Centrum Jana Pawła II kierowane przez ks. prał. Tadeusza Pajurka. Podobne centra świetnie funkcjonują przy dużym wsparciu władz samorządowych w Warszawie i Krakowie. Lubelski ośrodek na taką pomoc oczekuje od 2006 r. Pomimo tego centrum funduje kilkadziesiąt stypendiów dla dzieci i młodzieży w naszej archidiecezji oraz organizuje Marsze dla Życia i Rodziny. To dobry przykład wcielania w życie przesłania św. Jana Pawła II.

CZYTAJ DALEJ

Bp Ignacy Dec: Katolik powinien głosować na kandydata głoszącego poglądy zgodne z Dekalogiem i Ewangelią

2020-07-07 07:46

[ TEMATY ]

Dec

Ks. Daniel Marcinkiewicz

Katolik powinien głosować na kandydata, który hierarchię wyznawanych wartości opiera na Dekalogu i Ewangelii - mówi rozmowie z „Naszym Dziennikiem” bp Ignacy Dec, przewodniczący Rady ds. Apostolstwa Świeckich KEP.

"Nasz Dziennik" we wtorkowym wydaniu pisze, że decyzja osoby wierzącej o udziale w wyborach i o poparciu konkretnego kandydata na prezydenta to przede wszystkim sprawa jego prawego sumienia, czyli sumienia uformowanego w zgodzie z Ewangelią i nauczaniem moralnym Kościoła.

"Każdy obywatel jest odpowiedzialny za Ojczyznę, winien uczestniczyć w sprawach publicznych, a zatem udział w wyborach to nasz obowiązek. Wynika on z odpowiedzialności za dobro wspólne. Jednocześnie katolik, dokonując wyboru, powinien zawsze pamiętać, że każda nasza decyzja ma moralny wymiar. Może być dobra albo zła. Ta wyborcza także" – podkreśla w rozmowie z "Naszym Dziennikiem" ks. bp Dec.

"Nasz Dziennik" podkreśla, że w głosowaniu na prezydenta wybieramy głowę państwa, która ma realny wpływ na przyszłość naszej Ojczyzny, na stanowione prawo, na kształt życia społecznego.

"Katolik powinien głosować na kandydata, który hierarchię wyznawanych wartości opiera na Dekalogu i Ewangelii. To jest kryterium podstawowe" - zwraca uwagę ks. bp Dec. (PAP)

aop/ itm/

CZYTAJ DALEJ

Dwa kolejne zwycięstwa Igi Świątek w Montreux

2020-07-07 22:09

[ TEMATY ]

tenis

Bruno Girin / Foter.com / CC BY-SA

Iga Świątek odniosła w sobotę dwa zwycięstwa w turnieju pokazowym w Montreux. Najpierw gładko pokonała Leonie Kueng 6:1, 6:0, a następnie Jil Teichmann 6:3, 5:7, 10-3. Obie jej rywalki pochodzą ze Szwajcarii i zajmują niższe miejsca w światowym rankingu tenisistek.

Są to pierwsze mecze 19-letniej warszawianki po trwającej ponad cztery miesiące przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa. W piątek turniej zainaugurowała zwycięstwem nad inną reprezentantką gospodarzy Conny Perrin 6:0, 6:0.

Świątek, która w czerwcu pisała maturę, obecnie zajmuje 49. miejsce w rankingu WTA. Z Kueng (155. w zestawieniu WTA) zna się bardzo dobrze, bo pokonała ją przed dwoma laty w juniorskim finale Wimbledonu.

Łącznie w szczęśliwym dla niej Montreux (wygrała tam turniej ITF w 2018 roku) rozegra pięć meczów. Dwa ostatnie zaplanowane są na niedzielę.

Do rywalizacji w cyklu WTA Świątek ma wrócić w turnieju przeniesionym z Cincinnati do Nowego Jorku (21-28 sierpnia). Dzień po jego zakończeniu na tych samych obiektach rozpocznie się wielkoszlemowy US Open. (PAP)

mar/ cegl/

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

Wspierają nas

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję