Reklama

Niedziela w Warszawie

Wakacje z Caritas

Nad morze, w góry i na Mazury

Tam pojadą młodzi uczestnicy wakacyjnych kolonii organizowanych przez Caritas obu warszawskich diecezji i Caritas wojskowego Ordynariatu Polowego

Niedziela warszawska 27/2019, str. V

[ TEMATY ]

Caritas

wakacje

Archiwum CDWP

W dobrze sprawdzonych ośrodkach wypoczywa ok. 700 młodych ludzi na koloniach organizowanych przez Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej

Z ich oferty skorzysta ok. 1500 dzieci, w tym ponad 200 z polskich rodzin z Ukrainy i Białorusi. Wakacje w Jeleniej Górze, Staszowie, w Stegnie, Broku nad Bugiem, beskidzkim Ustroniu i podwarszawskim Teresinie – zaoferowało Caritas Archidiecezji Warszawskiej. Z wypoczynku skorzysta ok. 600 młodych ludzi. Wyjadą na dwutygodniowe turnusy.

Koncert na finał

Nabór na kolonie był otwarty, każdy mógł zapisać dziecko. – Nie uzależniamy wyjazdu od cenzusu majątkowego. Zależy nam na integrowaniu różnych środowisk. Chcemy, żeby dzieci były przemieszane, z różnych domów, środowisk i szkół, traktując to jako jeden z elementów edukacji – mówi Elżbieta Jackiewicz, koordynator projektów dla dzieci.

Nuda dzieciom nie grozi. Przewidziane są kąpiele w morzu, chodzenie po górach, spływy kajakami, wszystko to, co kojarzy się z rekreacją, przyrodą i wykorzystywaniem uroku okolicy. Kolonie są sprofilowane. Organizatorzy zapewniają instruktorów z różnych dziedzin. Będą zajęcia taneczne, plastyczne, a nawet muzyczne.

Reklama

– Przewidzieliśmy turnus dla uczniów szkół muzycznych. Przyjadą z instrumentami, będą uczestniczyć w warsztatach, a na koniec turnusu przygotują koncert – mówi Elżbieta Jackiewicz. Do dyspozycji szefa kolonii będzie autokar turystyczny, dzięki któremu będzie można organizować wycieczki, zwiedzać okolice, w zależności od potrzeb i pogody.

W przyjaźni z...

W dobrze sprawdzonych ośrodkach w Krynicy Morskiej, mazurskiej Pięknej Górze, Kacwiniena Spiszu, Zakopanem, Małogoszczu i Lewinie Kłodzkim spędzi wakacje ok. 700 młodych ludzi na koloniach organizowanych przez Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej. – W pierwszym rzędzie przyjmowaliśmy dzieci z rodzin mniej zasobnych – mówi Renata Keder z CDAW. Ubożsi płacili mniej albo wcale. Dobry wypoczynek, jak zapewnia Renata Keder, wszyscy mają zagwarantowany.

Ale nie tylko na to, bo kolonie organizowane przez praską Caritas mają swoje przesłanie. – Nadaliśmy im tytuł: „W przyjaźni z Duchem Świętym oraz wielkim patriotą i kompozytorem Stanisławem Moniuszką” – mówi Renata Keder. – Chcielibyśmy przybliżyć młodym ludziom trzecią Osobę Trójcy Świętej i zapoznać ze Stanisławem Moniuszką, którego rok właśnie obchodzimy.

Reklama

Dwa 10-dniowe turnusy kolonii dla dzieci z rodzin żołnierzy i pracowników wojska organizuje Caritas Ordynariatu Polowego. 120 dzieci, w wieku 8-15 lat, spędzi wakacje w ośrodku Ordynariatu w Ustce. – W programie mamy, oczywiście, kąpiel w morzu ze specjalnie zatrudnionym ratownikiem – zapewnia Gabriel Piątkowski, zastępca dyrektora Caritas OP. Będą też gry, zabawy i wycieczki – do Trójmiasta, Słupska i Doliny Charlotty.

Osobno wakacyjne turnusy organizuje Straż Graniczna, a ordynariat je dofinansowuje. Do wynajętych ośrodków w Łebie i bieszczadzkiej Rzepedzi wyjedzie ok. 100 uczniów. Będą wśród nich także młodzi ludzie z domów dziecka.

Ojczyzna przodków

Z ponad 200 dzieci z polskich rodzin z Ukrainy i Białorusi szczególnie duża grupa dzieci polonijnych wyjedzie z Caritas Archidiecezji Warszawskiej. 140 młodych ludzi zza wschodniej granicy będzie wypoczywać w podwarszawskim Teresinie i w Staszowie.

Około 40-osobowa grupa uczniów z Białorusi spędzi wakacje na koloniach w Małogoszczu organizowanych przez Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej. – Grupa białoruska będzie wypoczywać razem z polską – zaznacza Renata Keder z CDAW. – Chodzi nam o to, żeby się nawzajem poznali, poznali swoje kultury itp. Grupa białoruska bierze regularnie udział w naszych koloniach już od lat – dodaje.

35 dzieci z Ukrainy odpocznie w Ustce na koloniach organizowanych przez Caritas wojskowego Ordynariatu Polowego. – Te kolonie są sfinansowane ze środków Senatu RP. Dzieci przyjadą z parafii Romanów k. Żytomierza z księdzem pracującym od wielu lat na Ukrainie – mówi Gabriel Piątkowski, zastępca dyrektora Caritas OP. – Program kolonii wszyscy mają podobny, ale dzieci z Ukrainy będą mieć dodatkowo zajęcia z historykiem.

2019-07-03 08:41

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Terytorialsi wspierają bezpieczne wakacje

Mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży korzystającym ze zorganizowanego wypoczynku w okresie letnim, Mariusz Błaszczak minister obrony narodowej podpisał dziś decyzję, na mocy której Wojska Obrony Terytorialnej wyznaczone zostały do udzielenia wsparcia podmiotom organizujący taki rodzaj wypoczynku.

W celu zapobiegania rozprzestrzeniania się i zwalczania koronawirusa może wystąpić konieczność udzielenia wsparcia podmiotom organizującym wypoczynek dla dzieci i młodzieży. W związku z powyższym, w dn. 1 czerwca br. minister obrony narodowej, wychodząc naprzeciw potrzebom zasygnalizowanym ze strony resortu rodziny, pracy i polityki społecznej oraz resortu edukacji narodowej, podpisał decyzję, na mocy której polecił Wojskom Obrony Terytorialnej wsparcie tego typu podmiotów, w przypadku wystosowania wniosku Głównego Inspektora Sanitarnego lub wojewody w tej sprawie.

Jak podkreślił podczas swojej wypowiedzi Mariusz Błaszczak minister obrony narodowej - Żołnierze WOT otoczą opieką wszystkich tych, którzy będą organizowali wypoczynek dzieci i młodzieży w tym roku(…) Zależy nam na tym żeby młodzież i dzieci bezpiecznie mogły wypocząć podczas wakacji(…) Żołnierze WOT na postawie decyzji będą wspierać organizatorów letniego wypoczynku dzieci i młodzieży, przede wszystkim organizacje harcerskie. Odnosząc się do prowadzonej przez Terytorialsów od początku marca operacji „Odporna Wiosna” dodał - Żołnierze WOT są zawsze blisko, zawsze gotowi. Po raz kolejny udowodnili, że ich służba jest bezcenna jeżeli chodzi o bezpieczeństwo Polski i Polaków. Minister Błaszczak odniósł się także do działalności infolinii wsparcia psychologicznego WOT, podkreślając jak dobrą pracę wykonano. Oznajmił również, że zmienia się formuła infolinii - Pod numerem tel. 800 100 102 organizatorzy letniego wypoczynku będą mogli uzyskać informacje na temat zasad, uwarunkowań prawnych i możliwości wsparcia ich działań przez wojsko polskie.

Na mocy podpisanej dziś decyzji do zadań Wojsk Obrony Terytorialnej należeć ma przede wszystkim prowadzenie szkoleń dla pracowników oraz personelu podmiotów organizujących wypoczynek dla dzieci i młodzieży na temat zasad bezpieczeństwa i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Ponadto Terytorialsi mają odpowiadać za udzielanie pomocy medycznej i wykonywanie zadań sanitarno-higienicznych oraz przeciwepidemicznych na rzecz podopiecznych, pracowników i personelu ośrodków. W razie konieczności żołnierze mają zapewnić niezbędne wsparcie logistyczne oraz psychologiczne. Zobowiązani są również do odkażania pomieszczeń, sprzętu oraz pojazdów użytych do ww. zadań. Terytorialsi będą prowadzić również infolinię ułatwiającą uzyskanie informacji w tej sprawie. Jak podkreślił Dowódca formacji gen. dyw. Wiesław Kukuła - Celem naszych działań będzie ograniczenie możliwości zachorowania, ograniczenie możliwości transmisji koronawirusa, a w konsekwencji zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży

Podczas uroczystego podpisania decyzji obecni byli również przedstawiciele organizacji harcerskich - naczelnik Związku Harcerstwa Polskiego – harcmistrzyni Anna Nowosad oraz sekretarz generalny Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej - harcmistrz Wiesław Turzański, który w swojej wypowiedzi zaznaczył, że Dzień dzisiejszy jest takim momentem pewnego praktycznego przełożenia tego co się wydarzyło 22 lutego br., to jest dzień myśli braterskiej obchodzony w całym świecie harcerskim i skautowym, w tym dniu podpisaliśmy porozumienia o współpracy pomiędzy WOT a ZHP i ZHR(…) Dzisiejszy moment podpisania decyzji o wsparciu organizacji akcji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, również dla dzieci i młodzieży związanych z organizacjami harcerskimi, jest dla nas kolejnym przykładem praktycznego wsparcia(…) Stąd też bardzo serdecznie dziękuję w imieniu organizacji harcerskich, ale również myślę wszystkich innych rodziców, którzy powierzyli nam swoje dzieci, za tę inicjatywę.

CZYTAJ DALEJ

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu

2020-06-03 08:44

Niedziela Ogólnopolska 23/2020, str. IV

[ TEMATY ]

homilia

Adobe.Stock

Idąc w ślady Abrahama, „ojca wierzących”, biblijny Izrael świadczył wobec starożytnych ludów i narodów pogańskich, że Bóg jest jedyny. Mojżesz, otrzymawszy dar Dekalogu, usłyszał wołanie Pana, który objawił mu siebie: „Pan, Pan, Bóg miłosierny i łagodny, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność”. Potwierdzeniem miłosierdzia i łagodności Boga stała się Jego trwała obecność w dziejach ludu wybrania, zaś nieskończoną miarę łaski i wierności wyznaczała miłość okazywana ludowi „o twardym karku”. Znajdowała ona wyraz w niestrudzonym przebaczaniu win i grzechów oraz trosce Boga o lud będący Jego dziedzictwem.

Kiedy dobiegał końca czas oczekiwania i nadziei, Izraelici coraz lepiej dostrzegali przejawy życiodajnej obecności Boga w swoich dziejach. Psalm responsoryjny pochodzi z Księgi Daniela – jednej z ostatnich ksiąg Starego Testamentu. Zachowała się w niej wspaniała pieśń chwały, którą otwierają słowa: „Błogosławiony jesteś, Panie, Boże naszych ojców, pełen chwały i wywyższony na wieki”. Postawa wdzięczności powinna dominować w życiu wszystkich wierzących. Święty Augustyn napisał: „Rozmyślanie nad naszym ziemskim życiem ma być pochwałą Boga, ponieważ i radość wieczna naszego przyszłego życia będzie polegać na chwaleniu Boga”.

Miłość widoczna w wierności Boga osiągnęła szczyt we wcieleniu Syna Bożego: „Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”. Wcielenie odsłoniło bogactwo wewnętrznego życia Boga, który jest Jedyny, lecz istnieje jako Ojciec i Syn, i Duch Święty. Tę tajemnicę Stary Testament zaledwie przeczuwał, ale w sytuacji politeistycznych wierzeń pogańskich mogła być źle zrozumiana. Prawda o Trójcy Świętej nie jest wynikiem ludzkiej refleksji ani dedukcji, lecz jeszcze jednym owocem miłości Boga do człowieka. Objawiając nam siebie, Bóg daje poznać, że spoiwem Osób Boskich jest miłość – do tego stopnia, że Bóg jest Miłością.

Jezus stopniowo ukazywał swoim uczniom, kim naprawdę jest. Ich odpowiedzią była nie tylko akceptacja, ale i zwątpienie. Wraz ze zmartwychwstaniem ustąpiła niepewność, wskutek czego uczniowie przerażeni męką i śmiercią stali się Jego niezłomnymi wyznawcami. Wyznając Jezusa jako Syna Bożego, w dzień Pięćdziesiątnicy otrzymują moc Ducha Świętego – wtedy rodzi się w nich i umacnia wiara w Trójcę Świętą. Niespełna ćwierć wieku po wydarzeniach paschalnych św. Paweł napisał Drugi List do Koryntian, w którym pozdrawia tamtejszych chrześcijan w imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Na takim gruncie zaznacza się, a później coraz bardziej pogłębia, różnica i podział między chrześcijaństwem a judaizmem. Głębia wiary chrześcijańskiej wyraża się w znaku krzyża, któremu towarzyszą słowa: „W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”, oraz w wyznaniu, które powtarzamy wielokrotnie i w różnych okolicznościach: „Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen”.

CZYTAJ DALEJ

Prezydent Andrzej Duda odpowiedział na zaproszenie pary młodej i odwiedził ich na ślubie

2020-06-06 21:56

[ TEMATY ]

Andrzej Duda

przydent.pl

Niespodzianka dla Młodej Pary z Podkarpacia, która kilka godzin wcześniej wystosowała zaproszenie przez Twitter

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

Wspierają nas

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję