Reklama

Kościół nad Odrą i Bałtykiem

Jubileuszowo u Matki Bożej Trzebiatowskiej

Do wielu miejsc, w których Najświętsza Dziewica otaczana była synowskim uczuciem czci jako najmilsza matka, bez wahania należy Trzebiatów nad rzeką Regą.

Niedziela szczecińsko-kamieńska 23/2021, str. VI

[ TEMATY ]

Matka Boża

Trzebiatów

Adam Litwinowicz

Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył bp Tadeusz Lityński

Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył bp Tadeusz Lityński

Nie da się zrozumieć kim jest Matka Jezusa bez zrozumienia kim jest Jej Syn. Z faktu, że prawdziwy Syn Maryi, Jezus Chrystus, jest Synem Bożym płynie wiara Kościoła, że Maryja jest prawdziwą matką Syna Bożego a nie jedynie biologiczną rodzicielką ludzkiej natury Odkupiciela. Dlatego sobór efeski w 431 r. ucząc kim jest Jezus, zdefiniował także dogmat o boskim macierzyństwie Maryi, przyznając Jej oficjalnie tytuł Theodoks – Bogurodzica.

W Maryi Syn Boży stał się człowiekiem, a Ona przez ten fakt stała się błogosławioną, gdyż błogosławiony jest owoc Jej łona. To Maryja swego jedynego syna – Jezusa karmiła, uczyła, wychowywała i towarzyszyła w jego wzrastaniu, w mądrości i łasce u Boga i ludzi (por. Łk 2, 52). Maryja zatem nie tylko stała się „Matką-karmicielką” Syna Człowieczego, ale także w sposób wyjątkowy „szlachetną towarzyszką” Mesjasza i Odkupiciela (Jan Paweł II, Redemptoris Meter 39). Ta prawda została objawiona w Jej współcierpieniu na Golgocie. Tam pod krzyżem jej macierzyńska funkcja otrzymała nowy wymiar. Jej matczynej trosce w osobie umiłowanego ucznia – św. Jana, został powierzony rodzący się Kościół. Odtąd duchowe macierzyństwo Maryi znajduje swoją kontynuację w Kościele. Maryja faktycznie stała się matką wszystkich wierzących. Do jej matczynej dobroci, czułości i dziewiczego piękna odwołują się ludzie wszystkich czasów, ze wszystkich stron świata ze swymi potrzebami i nadziejami, ze swymi radościami i cierpieniami, w ich samotności, jak również w doświadczeniach życia wspólnotowego (Benedykt XVI, Deus Caritas Est, 42).

Kościół na Pomorzu Zachodnim od samego początku, czyli od misji ewangelizacyjnej św. Ottona z Bambergu doświadczał duchowego macierzyństwa Maryi. Historia kultu maryjnego w Trzebiatowie sięga XIII wieku. Ponad miastem góruje zabytkowa świątynia pod wezwaniem Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny. Szczególną ozdobą trzebiatowskiej świątyni jest znajdujący się w głównym ołtarzu obraz. Przedstawia on znany z apokalipsy wizerunek Maryi wyniesionej do niebieskiej chwały z wieńcem gwiazd nad głową i księżycem pod Jej stopami. Madonna trzyma w ramionach Dziecię Jezus, które wyciąga ręce do modlących się i wydaje się podawać Go im jako źródło łask. Dlatego też mieszkańcy Trzebiatowa i okolic czczą ten wizerunek także pod wezwaniem Matki Bożej Łaskawej. Obraz ten został umieszczony w ołtarzu w 1867 r. mimo sprzeciwu protestanckiego konsystorza prowincji pomorskiej. Dzięki determinacji wiernych, przetrwał aż do końca II wojny światowej. Po zakończeniu działań wojennych przybywający do Trzebiatowa odczytali przetrwanie obrazu jako niezwykłe. Dlatego przy poświęceniu kościoła w dniu 7 października 1945 r. nadano mu tytuł Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny. Obraz Madonny coraz bardziej otaczany czcią, przyczynił się do odrodzenia kultu maryjnego w regionie trzebiatowskim.

Reklama

Podniesienie kościoła do rangi sanktuarium

Ożywiony Kult Maryjny, związany z obrazem stał się przyczyną podniesienia Kościoła do rangi sanktuarium, którego 7 października 1996 r. dokonał abp Marian Przykucki. Niezmiernie ważną zachętą do pielgrzymowania przed trzebiatowski wizerunek Maryi oraz impulsem do jego koronacji był list Jana Pawła II, skierowany 9 września 1990 r. na ręce ówczesnego bp. Kazimierza Majdańskiego. Ojciec święty Jan Paweł II napisał: „Pierwsze kroki kieruje Pani Jasnogórska do historycznego Trzebiatowa, gdzie długie wieki wyznawanie religii katolickiej było zabronione, ale Ona w tamtych czasach była zawsze ze swoim ludem, o czym świadczą pozostałe w pięknej świątyni trzebiatowskiej pamiątki kultu maryjnego. Była dla kościoła nad Odrą i Bałtykiem broniącą swe dziedzictwo, czuwającą i dającą duchowe siły”.

Koronacja wizerunku Maryi

Przed pierwszą, w historii naszej archidiecezji, koronacją obrazu Maryi koronami biskupimi, abp Zygmunt Kamiński w liście pasterskim do wiernych napisał: „Biorąc pod uwagę żywą i bliską więź mieszkańców Trzebiatowa i całego Pomorza Zachodniego z Najświętszą Maryją Panną oraz przychylając się do próśb wiernych postanowiłem, dla większej czci Pana Jezusa Chrystusa i Jego Dziewiczej Matki Maryi oraz duchowego pożytku wiernych, dokonać koronacji obrazu Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny. Niech ten akt przyczyni się do pogłębienia umiłowania Chrystusa i Kościoła. Niech pogłębi w nas świadomość dziecięctwa bożego i umocni pragnienie nieba”.

Reklama

Główne uroczystości koronacyjne rozpoczęły się 20 maja 2006 r. o godz. 10 wyprowadzeniem obrazu z sanktuarium i procesją ulicami Trzebiatowa na miejsce celebry – stadion miejski. Tuż przed godz. 11 na licznie wypełnionym przybyłymi pielgrzymami miejscu, wkroczył obraz Madonny z Dzieciątkiem Jezus, poprzedzony asystą liturgiczną i gronem ponad stu kapłanów. Uroczystej Mszy św. przewodniczył nuncjusz apostolski w Polsce abp Józef Kowalczyk, abp Zygmunt Kamiński oraz przedstawiciele Episkopatu Polski.

Słowo powitalne wygłosił gospodarz uroczystości abp Zygmunt Kamiński, natomiast słowo Boże wygłosił pasterz kościoła toruńskiego bp Andrzej Suski. Nuncjusz apostolski dokonał poświęcenia koron, aby po chwili wspólnie z abp. Zygmuntem Kamińskim dokonać aktu nałożenia ich na wizerunki Jezusa i Maryi. Złote korony zostały wykonane w pracowni szczecińskiego jubilera p. Henryka Szymanowskiego. Metropolita szczecińsko-kamieński odczytał akt zawierzenia archidiecezji Matce Bożej. Następnie głos zabrał abp Józef Kowalczyk, który pozdrowił wszystkich w imieniu Ojca Świętego Benedykta XVI. Na zakończenie uroczystości raz jeszcze przemówił metropolita szczecińsko-kamieński, dziękując wszystkim za udział oraz przygotowanie uroczystości koronacyjnej. Po błogosławieństwie uformowała się procesja, która ulicami Trzebiatowa odprowadziła obraz do sanktuarium. Uczestnicy uroczystości idąc modlili się śpiewając na chwałę Boga. Po zainstalowaniu obrazu w świątyni dokonano jego pierwszego odsłonięcia. Posrebrzane kurtyny z blachy puzelowej są – jak mocno to podkreśla kustosz i proboszcz parafii ks. prał. dr Andrzej Dowal – żywą katechezą macierzyństwa. Ukazują one scenę nawiedzenia św. Elżbiety przez Maryję – spotkanie dwóch matek oczekujących narodzin swych dzieci.

Reklama

Historyczną uroczystość zakończył wykonany przez alumnów akatyst wielbiący Maryję.

25. rocznica ustanowienia sanktuarium i 15. rocznica koronacji cudownego obrazu

Zgodnie z tradycją uroczystości jubileuszowe w Trzebiatowie oraz odpust parafialny powiązany z rocznicą dzieci komunijnych odbył się w trzecią niedzielę maja. Uroczystej Mszy św. dziękczynnej przewodniczył bp Tadeusz Lityński – pasterz Kościoła zielonogórsko-gorzowskiego. Na wstępie Mszy św. koncelebrowanej przez kapłanów naszej archidiecezji kustosz i proboszcz parafii ks. prał. dr Andrzej Dowal powitał księdza biskupa, kapłanów, siostry zakonne, władze samorządowe na czele z burmistrzem Trzebiatowa Józefem Domańskim, dzieci i młodzież oraz wiernych. Słowo Boże wygłosił bp Tadeusz Lityński, w którym nawiązał do fragmentu Ewangelii. – Testament z krzyża, wyjaśniając znaczenie słowa „Sanktuarium – to przestrzeń święta, przeznaczona do modlitwy, do którego pielgrzymują wierni ze swoimi radościami i smutkami, aby szukać pomocy u Boga; aby wzmocnić lub odzyskać wiarę”. Ksiądz biskup nawiązał także do roli słowa Bożego w naszym życiu „Bóg przemawia do nas przez słowo Boże, które ma być naszą nadzieją w trudnych chwilach. Pan Jezus i Jego Matka chcą wejść w naszą codzienność. Maryja doskonale wypełniła wolę Boga, pokazując nam dzisiaj, że królowanie to dawanie siebie”.

Po Komunii św. bp Tadeusz odczytał uroczysty akt zawierzenia i udzielił wszystkim pasterskiego błogosławieństwa. Na zakończenie uroczystości odśpiewano hymn sanktuaryjny: Matko Boska Trzebiatowska do Twych stóp padamy, bronić wiary naszej świętej Tobie przyrzekamy….

2021-06-01 09:29

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Sprawa profanacji Obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze umorzona

Częstochowski sąd na wniosek prokuratury umorzył sprawę Jerzego D., który 9 grudnia 2012 r. dokonał profanacji Cudownego Obrazu na Jasnej Górze. Sąd w poniedziałek 13 maja zdecydował o przymusowym umieszczeniu 58-letniego mieszkańca Świdnicy w zamkniętym oddziale szpitala psychiatrycznego. Decyzja jest nieprawomocna. Śledztwo w tej sprawie prowadziła Prokuratura Okręgowa w Częstochowie. Jerzy D. był poddany obserwacji w Areszcie Śledczym w Krakowie. Psychiatrzy uznali, że 58-latek miał zniesioną zdolność rozpoznania znaczenia zarzucanego mu czynu i kierowania swoim postępowaniem.

CZYTAJ DALEJ

Papież zachęca do modlitwy za parafie: ich drzwi muszą stać otworem

2023-01-30 16:37

[ TEMATY ]

papież Franciszek

PAP/EPA/VATICAN MEDIA HANDOUT

Parafie to nie kluby dla nielicznych, które dają określoną przynależność społeczną. Ich drzwi muszą stać otworem dla wszystkich. Papież Franciszek mówi o tym w intencji modlitewnej na luty, w której zachęca do modlitwy za parafie.

Intencji towarzyszy film przygotowany przez Światowej Sieci Modlitwy Papieża przedstawiający różne wymiary życia parafialnego w wielu zakątkach świata.

CZYTAJ DALEJ

Sukces ministra Ziobry w uruchomieniu elektronicznego dozoru skazanych

2023-01-31 17:35

[ TEMATY ]

sukces

skazany

Zbigniew Ziobro

PAP/Paweł Supernak

- Dzięki przepisom przygotowanym w Ministerstwie Sprawiedliwości coraz więcej skazanych odbywa kary poza więzieniami, w Systemie Dozoru Elektronicznego (SDE). Rozszerzamy działanie tego skutecznego systemu. Jego maksymalna dobowa pojemność wzrośnie do 10 tys. miejsc – powiedział Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro podczas dzisiejszej (31 stycznia br.) konferencji prasowej.

Minister podkreślił, że system przeznaczony jest dla tych, którzy nie są sprawcami najcięższych przestępstw, nie są mocno zdemoralizowani, lecz popełnili w życiu błąd, który mają szansę naprawić.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję