Reklama

Z wizytą w parafii

Na serio traktować duszę

27 maja bp Stanisław Wielgus wizytował parafię Unieck w dekanacie raciążskim. Parafia powstała prawdopodobnie pod koniec XIII w., choć pierwsza zachowana wzmianka o niej pochodzi dopiero z 1385 r. Wzmiankowany w 1507 r. drewniany kościół był dość obszerny i posiadał pięć ołtarzy. W 1750 r. kasztelan sierpecki Wessel zbudował nowy kościół z trzema ołtarzami i dwiema wieżami na frontonie, który spłonął w 1806 r. Obecny drewniany kościół o charakterze klasycystycznym został zbudowany w 1871 r. przez ks. Ludwika Pajeckiego i konsekrowany w 1886 r. przez bp. Henryka Kossowskiego. Działania wojenne w 1945 r. i pożar w 1950 r. znacznie uszkodziły świątynię. Restaurował ja w latach 1989-1993 ks. Tadeusz Zając.

Niedziela płocka 28/2004

Parafia pw. św. Jakuba Apostoła w Uniecku

Patron parafii: św. Jakub Apostoł
Tytuł kościoła: kościół parafialny pw. św. Jakuba Apostoła
Dekanat: raciążski
Proboszcz: ks. Janusz Nalewajek
Wikariusz: do 28 czerwca ks. mgr Cezary Maruszewski, od 28 czerwca ks. mgr Paweł Gniadkowski
Miejscowości: Adamowo, Breginie, Charzyny-Bożyny, Charzyny-Dłużyce, Charzyny-Rogole, Charzyny-Szatkowięta, Chądzyny Krusze, Chądzyny Kuski, Chądzyny Las, Cyndaty, Giełczyn, Gutkowo Fije, Gutkowo Wite, Jeżewo, Kocięcin Brodawy, Kocięcin Tworki, Kodłutowo, Komunin Nowy, Komunin Stary, Maryśka Nowa, Maryśka Stara, Rachocin, Sikory, Sobocin, Staroguby, Szczepkowo, Unieck, Wola Łaszewska, Zygmuntowo
W parafii działają: koło misyjne, podwórkowe koło różańcowe, schola, koło biblijne, ministranci i lektorzy, koła różańcowe dorosłych, asysta procesyjna, Akcja Katolicka, ruch pielgrzymkowy, parafialna rada duszpasterska i gospodarcza
Katechetka: Krystyna Górecka
Organista: Zbigniew Kuźniewski
Kościelny: Tomasz Piasecki
Współpraca: Ochotnicza Straż Pożarna
Msze św. w niedzielę: 7.50, 9.30, 12.00 14.00

Charakterystyka parafii

Parafia liczy obecnie 2660 osób, czyli ok. 650 rodzin. 10 lat temu parafia liczyła 3 tys. wiernych. „Bardzo wielu młodych ludzi wyprowadza się w poszukiwaniu pracy i lepszych warunków życia, szczególnie tych z gospodarstw małych i nie rokujących na przyszłość żadnej godziwej egzystencji” - mówi proboszcz ks. Janusz Nalewajek, który duszpasterzuje tu od 14 miesięcy, po zmarłym w styczniu 2003 r. ks. Tadeuszu Zającu. „Jak w każdej parafii, tak i tu są rodziny bardzo gorliwe i przykładne, ale są także obojętne religijnie i bardzo zaniedbane. Trudno do nich dotrzeć z jakąkolwiek pomocą, udzielić sakramentu małżeństwa - choć nie ma ku temu przeszkód, żeby ochrzcić już kilkuletnie dzieci. Rodziny te, choć nieliczne, deformują jednak obraz parafii” - mówi Ksiądz Proboszcz.
Przeciętnie w niedzielnych Mszach św. bierze udział systematycznie ok. 30% parafian. Bardzo licznie wierni spowiadają się. „Pochwałą dla parafii są zamawiane Msze św. - nie tylko za zmarłych, ale także w rocznice ślubu, w 18. urodziny dzieci, o światło Ducha Świętego przy egzaminach oraz za zmarłych księży proboszczów parafii Unieck. Wyrazem tej pamięci jest troska, bardzo budująca, o cmentarz parafialny” - mówi o swoich parafianach ks. J. Nalewajek.

Sprawy duszpasterskie

Reklama

Unieccy parafianie licznie uczestniczą w nabożeństwach okresowych, rekolekcjach adwentowych i wielkopostnych. Licznie też uczestniczą w nabożeństwach majowych, a w niektórych wioskach i czerwcowych, gromadząc się przy figurach, a w październiku odmawiają Różaniec, gromadząc się w kościele i w domach w poszczególnych wioskach. „Szczególną czcią cieszy się patron parafii św. Jakub Apostoł - na odpust ku jego czci 25 lipca przybywa ogromna liczba wiernych z naszej i z okolicznych parafii” - mówi Ksiądz Proboszcz.
Obrazu duszpasterstwa w parafii dopełniają działające na jej terenie ruchy i organizacje. Rada parafialna duszpasterska i gospodarcza gromadzi po 1 lub 2 członków z każdej wioski. Pomagają oni duszpasterzom zwłaszcza przy podejmowaniu troski materialnej o parafię, organizują pracę i zbierają ofiary we wioskach.
Od kilkunastu lat działa w parafii ruch pielgrzymkowy. Jego członkowie organizują pielgrzymki do różnych miejsc kultu w Polsce, zwłaszcza w miesiącach letnich, by mogła w nich brać udział również młodzież szkolna. „Poprzez pielgrzymki pragniemy poznawać te ważne miejsca religijne, ale także pogłębiać i umacniać naszą wiarę oraz rozbudzać taką formę modlitwy również u najmłodszych” - mówiła w sprawozdaniu przedstawicielka ruchu.
Koło Akcji Katolickiej powstało w parafii w 1995 r. z inicjatywy proboszcza ks. Tadeusza Zająca. Jego członkowie regularnie uczestniczą w inicjatywach i szkoleniach organizowanych przez zarząd diecezjalny. Koło ma również swoje osiągnięcia: jeden z członków otrzymał w 1998 r. wyróżnienie w organizowanym przez zarząd diecezjalny Akcji Katolickiej konkursie Kościół w III Tysiącleciu - moje miejsce w Kościele.
Asystę procesyjną (nie licząc dzieci pierwszokomunijnych sypiących kwiatki) tworzy 57 osób. Procesje odbywają się w niedzielę wielkanocną, w każdą pierwszą niedzielę miesiąca, w Boże Ciało i obydwa odpusty parafialne. Co roku 8 września członkowie asysty uczestniczą w pielgrzymce do sanktuarium w Koziebrodach, niosąc dodatkowo dożynkowy wieniec.
Koła różańcowe istnieją we wszystkich większych wioskach w parafii. „Szkoda, że są to same kobiety i że nie ma w naszych kołach mężczyzn i żeńskiej młodzieży” - mówiła w swoim sprawozdaniu ich przedstawicielka. Członkowie kół modlą się w wielu intencjach, m.in. za zmarłych - jeśli umrze mieszkaniec jednej z wiosek, członkowie koła różańcowego modlą się za niego przez cały miesiąc.
Liturgiczna służba ołtarza liczy 47 osób, w tym 8 lektorów. Większość stanowią uczniowie szkół podstawowych w Uniecku i Kodłutowie oraz gimnazjum w Uniecku, jest też grupa ministrantów starszych uczących się w szkołach średnich.
W parafii działa także koło biblijne, które prowadzi wikariusz ks. Cezary Maruszewski. Na cotygodniowych spotkaniach członkowie koła poznają bogactwo Słowa Bożego, koncentrując się zwłaszcza na Ewangeliach wg św. Mateusza i św. Marka. Przygotowują się w ten sposób również do udziału w diecezjalnym konkursie biblijnym. Są już osiągnięcia: uczennice klasy III gimnazjum Milena Zieleniewska i Małgorzata Pydynowska zdobyły odpowiednio I i III miejsce w dekanalnych eliminacjach konkursu. Ukoronowaniem pracy i nagrodą dla najbardziej aktywnych był wspólny wyjazd członków koła na projekcję Pasji Mela Gibsona.
Schola dziecięca i młodzieżowy zespół muzyczny liczą łącznie 25 osób. Należą do nich uczennice szkoły podstawowej i gimnazjum w Uniecku. Opiekunem i kierownikiem muzycznym jest ks. Cezary Maruszewski.
Koło Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci działa przy szkole podstawowej w Kodłutowie i liczy 56 uczniów. Opiekunem koła, które istnieje od 1992 r., jest katechetka Krystyna Górecka. Raz w miesiącu organizowana jest katecheza misyjna, w intencji misjonarzy członkowie koła ofiarują modlitwę oraz wspierają darami pieniężnymi, które wysyłane są do centrum misyjnego w Płocku. Krystyna Górecka jest także opiekunką podwórkowych kół różańcowych, których członkami są uczniowie szkoły podstawowej w Kodłutowie. 36 uczniów z różnych klas spotyka się na modlitwie różańcowej raz w miesiącu, odmawiając Różaniec i rozważając poszczególne tajemnice różańcowe.

Dokonania materialne

„Parafia Unieck to parafia w 90% rolnicza, a wiemy, z jakimi trudnościami borykają się dzisiaj rolnicy. Tym bardziej więc należy się im podziękowanie za zatroskanie o kościół, cmentarz i o budowę nowej plebanii” - mówił w swoim sprawozdaniu Ksiądz Proboszcz. Dzięki zaangażowaniu parafian wiele prac materialnych udało się dokonać. W nowej plebanii położono 400 m² tynku, oddano do zamieszkania pomieszczenia na nowym wikariacie (łącznie z założeniem instalacji grzewczej i elektrycznej), w maju ub. r. oczyszczono cmentarz, odzyskując 1/8 jego powierzchni. Na cmentarzu wycięto 20 uschłych i usychających drzew pośród pomników, pobudowano kaplicę do sprawowania Mszy św. i nabożeństw związanych z uroczystością Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego, wymurowano śmietnik i pomieszczenie sanitarne.
W ubiegłym roku kościół z zewnątrz pomalowano drewnochronem, a w tym roku w sezonie zimowo-wiosennym trwały prace stolarskie wewnątrz kościoła. W zakrystii wykonano kredensję i szafy wnękowe oraz szafę wnękową w pomieszczeniu obok prezbiterium, odrestaurowane zostały filary oraz podstawa chóru. Przeprowadzono również gruntowny remont chóru, i odrestaurowano prezbiterium. Zainstalowano działające przez całą noc oświetlenie kościoła z zewnątrz oraz oczyszczono drzewostan wokół kościoła.

Wizyta Księdza Biskupa

Wizytę w parafii Biskup Stanisław rozpoczął od spotkania z pracownikami parafialnymi, złożył też wizytę u Księdza Prefekta. O godz. 15.00 Ksiądz Biskup spotkał się z grupami parafialnymi, by później udać się na cmentarz parafialny, gdzie poświęcił nową kaplicę. Pasterz diecezji zatrzymał się przy grobach kapłanów (na cmentarzu parafialnym spoczywają księża: Henryk Betlejewski, Jan Krassowski, Franciszek Wiechecki i Bronisław Giers) oraz przy mogile powstańców z 1831 r. O godz. 17.00 w kościele parafialnym rozpoczęła się uroczysta Msza św. ingresowa.
Podczas homilii Ksiądz Biskup powiedział m.in.: „Cieszę się, że w waszej parafii jest tak wiele osób przyjmujących sakramenty święte, uczestniczących we Mszy św. niedzielnej. Cieszę się, że wśród was jest tyle osób modlących się na różańcu, że tak wiele osób skupiają różne grupy. (…) W dzisiejszej Ewangelii słyszeliśmy jakże ważne słowa Chrystusa: „Cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat zyskał, jeśli na duszy swojej poniesie stratę” (Mt 16, 26). Wszystko to, co doczesne, jest nietrwałe, jest podobne do trawy - jak mówi Pismo Święte - która dziś jest, a jutro usycha. Niestety, wszystkie te wartości, do których ludzie się tak przywiązują, a więc: majątek, uroda, modne stroje, różne dobra materialne - to wszystko jest takie nietrwałe. Dlatego nie można na tym budować ani swojego życia, ani swojego szczęścia, bo nasza dusza jest wieczna i będziemy żyć wiecznie. Miną wszystkie rzeczy doczesne, a zaczniemy życie wieczne, ono zaś będzie takie, jakie było życie doczesne. Będzie zależało od tego, jakimi byliśmy chrześcijanami. Dziękuję tym wszystkim, którzy to rozumieją, którzy na serio traktują sprawy swojej duszy”. Podczas Mszy św. Ksiądz Biskup udzielił także sakramentu bierzmowania zgromadzonej młodzieży.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Maryjny wrześniowy tydzień

2021-08-31 12:08

Niedziela Ogólnopolska 36/2021, str. 24-25

[ TEMATY ]

Maryja

Bożena Sztajner/Niedziela

Być może dla wielu ludzi – nawet żarliwych chrześcijan – tytuły Maryjne to tylko „inne nazwy tego samego” albo, co gorsza, jakiś przerost gorliwości czcicieli. Tymczasem to coś zupełnie innego. Mamy do czynienia z niezwykłym teologicznym zjawiskiem.

Matka Boża jest jedna, ale ma Ona wiele sanktuariów; w setkach liczymy też Jej święta. Jest wciąż ta sama, a co chwilę inna – Niepokalana, Różańcowa, Fatimska, Jasnogórska... Nawet w swych objawieniach wciąż przychodzi inaczej. Bywa czarnolica albo jasnowłosa, ubrana w szaty ciemne jak nocne niebo albo odziana w słoneczną biel... Wciąż inna, bo niewypowiedziana, nieskończona w swej tajemnicy. Ma w sobie coś z... Boga i podobnie jak On jest dla nas niepojęta. Krótko wyjaśnił to św. Maksymilian: „Maryja jest nie tylko «Matką» – Ona jest Matką «Bożą». Bóg, który jest nieogarniony i nawet wszystkie ludzkie słowa nie są w stanie oddać Jego tajemnicy, jest owocem Jej żywota! Stąd i Maryja pozostaje dla nas wielką świętą tajemnicą.

CZYTAJ DALEJ

Zaprośmy Jezusa w nasze krzyże

2021-09-20 12:12

[ TEMATY ]

krzyż

Jezus

Karol Porwich/Niedziela

- Krzyż Jezusa jest objawieniem prawdy o Bogu, który chce być z nami w każdej sytuacji, także w najcięższym położeniu - mówił biskup kaliski Damian Bryl, który przewodniczył diecezjalnym uroczystościom Podwyższenia Krzyża Świętego na najwyższym wzniesieniu Wielkopolski na Kobylej Górze, zwanej Górą Krzyża.

Po wielu miesiącach zmagań z doświadczeniem pandemii wierni diecezji kaliskiej zgromadzili się przy Krzyżu Jubileuszowym, aby błagać Miłosiernego Boga o zatrzymanie pandemii oraz wszelkiego zła, które dotknęło całą ludzkość.

CZYTAJ DALEJ

76. sesja ZO ONZ

2021-09-21 17:49

[ TEMATY ]

ONZ

Andrzej Duda

Nowy Jork

prezydent.pl

W Nowym Jorku rozpoczęła się 76. sesja Zgromadzenia Ogólnego ONZ, w której bierze udział Prezydent Andrzej Duda. Polski przywódca wystąpi po godz. 18 czasu lokalnego (po północy z wtorku na środę czasu polskiego).

W sesji ZO zapowiedziało osobisty udział ponad 100 szefów państw i rządów z różnych krajów. Będzie ona poświęcona głównie bezpieczeństwu, w tym sytuacji w Afganistanie, pandemii koronawirusa oraz zmianom klimatycznym.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję