Reklama

Dekanaty archidiecezji warszawskiej (1)

Dekanat wolski

Na terenie dekanatu wolskiego tylko w czasie Powstania Warszawskiego zginęło ponad 100 tysięcy ludzi. Z tego powodu główne tegoroczne, kościelne obchody 60. rocznicy powstania odbędą się właśnie w dekanacie wolskim. Jest on jednym z najmniejszych w Warszawie - liczy tylko 5 parafii.

Niedziela warszawska 28/2004

- Nasz kościół leży prawie na przystanku tramwajowym, każdy może tu łatwo dojechać - mówi ks. prał. Wojciech Łagowski, dziekan dekanatu wolskiego i proboszcz parafii św. Wojciecha przy ul. Wolskiej. Podkreśla, że dogodny dojazd i położenie świątyni sprawiają, że w kościele przez cały dzień modli się sporo ludzi. Od 9.00 do 18.00 trwa adoracja Najświętszego. Sakramentu. Podczas każdej Mszy św. można skorzystać z sakramentu pokuty. - Zresztą w każdej parafii dekanatu kapłani przywiązują wielką wagę do posługi w konfesjonale - dodaje ks. Łagowski.
W kościele św. Józefa przy ul. Deotymy adoracja Najświętszego Sakramentu trwa całą dobę! To jedyny kościół w dekanacie, ale i w całej archidiecezji, który jest otwarty non stop.

Początki

Początki dekanatu wolskiego sięgają 1311 r. Szybki rozwój Woli sprawił, że wybudowano wtedy kościół św. Wawrzyńca na Reducie Wolskiej, filię parafii św. Jana Chrzciciela. Natomiast parafia św. Wawrzyńca - matka wszystkich parafii dekanatu - została erygowana 300 lat później, w 1611 r. Przyszły jednak czasy rozbiorów i w 1834 r. kościół św. Wawrzyńca został zamieniony na prawosławną cerkiew. Katolicy nie mieli swojej świątyni i postanowili wybudować nowy kościół na ul. Bema. Tak powstał kościół św. Stanisława Biskupa, gdzie przeniosła się parafia św. Wawrzyńca. Z czasem wybudowano dzisiejszy kościół parafii św. Wojciecha - i w swojej tułaczce po Woli tutaj przeniosło się duszpasterstwo parafialne.
W 1921 r. parafia św. Wawrzyńca wróciła z powrotem na swoje stare miejsce na Reducie. W tym samym roku po raz drugi ją erygowano. 6 lat później erygowano natomiast parafie św. Wojciecha i św. Stanisława. Tuż przed wojną (1938 r.) powstała natomiast parafia św. Józefa na Kole, a po wojnie (1952 r.) utworzono parafię św. Klemensa na ul. Karolkowej.
I tak dziś dekanat wolski liczy 5 parafii. Są to parafie (w kolejności od najstarszej do najmłodszej):
1. św. Wawrzyńca na Reducie Wolskiej, ul. Wolska (parafia wicedziekańska)
2. św. Wojciecha na ul. Wolskiej (parafia dziekańska)
3. św. Stanisława Biskupa na ul. Bema
4. św. Józefa na Kole, ul. Deotymy
5. św. Klemensa na ul. Karolkowej (parafia prowadzona przez redemptorystów)

Duchowieństwo dekanalne

Reklama

Dziekanem dekanatu wolskiego jest ks. prał. Wojciech Łagowski, od 1999 r. proboszcz parafii św. Wojciecha. Wicedziekanem jest ks. prał. Józef Łazicki, od 1983 r. proboszcz parafii św. Wawrzyńca. Jest to jednocześnie proboszcz najdłużej pracujący w dekanacie. Proboszczem o najkrótszym stażu w dekanacie jest ks. dziekan Łagowski. Najstarszy wiekiem proboszcz to ks. Sikorski (69 lat). Najmłodszym wiekiem proboszczem jest ks. Demski, redemptorysta (41 lat).
W dekanacie, oprócz proboszczów, pracuje 15 wikariuszy i 8 księży rezydentów. Najwięcej wikariuszy mają parafie św. Wawrzyńca i św. Józefa - po 4. Najmniej wikariuszy pracuje w parafiach św. Stanisława i św. Klemensa - po 2 (dane jeszcze przed tegorocznymi zmianami personalnymi księży).
Pod względem liczby mieszkańców największe parafie w dekanacie to: św. Wojciecha, św. Józefa i św. Wawrzyńca. Wszystkie trzy mają porównywalną liczbę mieszkańców: ok. 20 tysięcy. Natomiast parafie św. Klemensa i św. Stanisława liczą po ok. 12 tysięcy mieszkańców.
Ludność zamieszkująca dekanat to głównie osoby starsze, samotne, często chore. Stąd dużo czasu zajmują kapłanom wizyty duszpasterskie u chorych w domach. Ze starością idzie często w parze bieda. Jej z kolei starają się zaradzić parafialne oddziały Caritas. Pomoc ubogim świadczona jest w każdej parafii dekanatu. Np. w parafii dziekańskiej bardzo prężnie funkcjonuje świetlica dla dzieci z rodzin będących w trudnej sytuacji. Codziennie w zajęciach bierze udział ok. 30 dzieci.

Duszpasterstwo

Życie religijne w parafiach dekanatu jest bardzo bogate. Wierni gromadzą się oczywiście przede wszystkim na niedzielnych Mszach św., których szczególnie dużo odprawia się u św. Wojciecha i św. Józefa. Również i w dni powszednie duszpasterze obserwują stosunkowo dużą frekwencję wiernych. Każda parafia ma swój specyficzny charyzmat. Np. w kościele św. Klemensa przechowywane są relikwie Patrona parafii, które otoczone są należną czcią. Również parafia św. Wojciecha posiada relikwie swojego Patrona. W każdą IV niedzielę miesiąca o 18.00 odprawiane jest nabożeństwo ku czci św. Wojciecha. Z kolei parafia św. Stanisława posiada słynny obraz Matki Bożej Elekcyjnej. Namalowany w 1621 r. przez nieznanego malarza obraz towarzyszył elekcjom królów polskich na pobliskich polach Woli. Między elekcjami Matka Boża Elekcyjna czczona była w kościele św. Stanisława, a każdorazowy proboszcz był kustoszem tego wizerunku.
- Obecnie w każdą sobotę o 7.30 przed wizerunkiem Matki Bożej Elekcyjnej odprawiamy Mszę św. i nowennę. Z parafii przychodzi stale kilkadziesiąt osób. Często przybywają również pielgrzymi z całej Warszawy i okolic - mówi ks. Janusz Godzisz, proboszcz parafii św. Stanisława.
Parafia św. Józefa na Kole to prawdziwy ocean różnych ciekawych pomysłów duszpasterskich. Przy parafii działa kilkadziesiąt grup, wspólnot, ruchów, stowarzyszeń, instytucji. Nie sposób tutaj wymienić wszystkiego. Powiedzmy więc przede wszystkim o trosce, jaką w parafii otaczani są niepełnosprawni. W promieniu zaledwie kilkuset metrów wokół kościoła skupiły się placówki służące integracji osób niepełnosprawnych z tzw. zdrową częścią społeczeństwa: przedszkole, szkoły, warsztaty terapii zajęciowej, ośrodek rehabilitacyjny, domy kultury. Raz do roku wszyscy, niepełnosprawni i zdrowi, spotykają się na festynie „Ulica integracyjna”.
Ostatnią ciekawą inicjatywą duszpasterską na Kole są spotkania modlitewne świata pracy organizowane przez „Labor” - Stowarzyszenie Integracji Świata Pracy. Odbywają się we wtorki. O godz. 18.00 jest adoracja Najświętszego Sakramentu i świadectwa uczestników. O 19.00 celebrowana jest Eucharystia z homilią. Później w sali Jana Pawła II spotyka się grupa wsparcia.
W większości parafii dekanatu żywy jest kult Miłosierdzia Bożego. W parafii św. Wojciecha w każdy czwartek o godz. 18.00 odprawiana jest Msza św. z homilią o Miłosierdziu Bożym. Spotkanie modlitewne czcicieli Miłosierdzia Bożego odbywa się natomiast w każdy piątek o godz. 17.00 w sali parafialnej. Z kolei w parafii św. Klemensa w każdy piątek ma miejsce „Godzina Miłosierdzia”. Rozpoczyna się o 14.30 wystawieniem Najświętszego Sakramentu i Różańcem wspólnotowym. O 15.00 odmawiana jest Koronka do Miłosierdzia Bożego. Po niej, ok. 15.20, celebrowana jest Msza św. Na zakończenie odprawia się nabożeństwo Drogi Krzyżowej.

Pamięci poległych

Dekanat wolski jest przesiąknięty krwią poległych tutaj podczas ostatniej wojny. Dotyczy to szczególnie parafii św. Klemensa i św. Wojciecha. Tylko w czasie Powstania Warszawskiego na ul. Wolskiej zginęło ok. 100 tysięcy ludzi. Na placu przed kościołem na Karolkowej stoi granitowy pomnik upamiętniający poległych. Na poszczególnych polach przebudowanego kilka lat temu muru otaczającego plac wmurowano szereg tablic poświęconych zamordowanym.
Nic więc dziwnego, że tegoroczne kościelne obchody 60. rocznicy powstania odbędą się właśnie w dekanacie wolskim. Oto ich program:

Reklama

1 sierpnia, niedziela:
12.00 - Modlitwa za zmarłych w kościele św. Klemensa. Procesja ul. Wolską do kościoła św. Stanisława w parafii św. Wojciecha. Po drodze 4 przystanki przy tablicach upamiętniających pomordowanych mieszkańców Warszawy.
13.00 - Msza św. w kościele parafii św. Wojciecha transmitowana przez TV Polonia. Przewodniczy i homilię wygłosi Prymas Polski kard. Józef Glemp.
14.30 - Procesja do figury Jezusa Miłosiernego na rogu ulic Górczewskiej i Deotymy. Po drodze przystanek przy wiadukcie kolejowym, gdzie 5 sierpnia 1944 r. rozstrzelano ok. 12 tysięcy mieszkańców Warszawy, głównie lekarzy i pielęgniarek.
15.00 - Koronka do Miłosierdzia Bożego przy figurze Jezusa Miłosiernego. Nabożeństwu przewodniczy i homilię wygłosi ks. prał. Jan Sikorski.

Modlitwa karmelitanek

W dekanacie wolskim jest aż 39 szkół oraz 7 szpitali znanych w całej Warszawie i okolicach. Są to np. Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc przy ul. Płockiej czy też Szpital Dziecięcy przy ul. Działdowskiej. Jest też 5 domów pomocy społecznej. Dekanat ma też ten przywilej, że na jego terenie znajduje się kontemplacyjny klasztor Sióstr Karmelitanek Bosych przy ul. Wolskiej. Siostry w swojej modlitwie z pewnością nie zapominają o duszpasterzach i wiernych dekanatu.

Ks. dziekan Wojciech Łagowski urodził się 26 stycznia 1949 r. w Warszawie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1979 r. z rąk bp. Jerzego Modzelewskiego. Pracował jako wikariusz w parafiach w: Karczewie, archikatedralnej św. Jana Chrzciciela na Starym Mieście, św. Aleksandra na placu Trzech Krzyży, Matki Bożej Nieustającej Pomocy na Saskiej Kępie, Najświętszego Zbawiciela w Śródmieściu i w Ursusie. Był także proboszczem parafii św. Mikołaja w Warce, a od 1996 r. dziekanem dekanatu wareckiego. W 1997 r. został odznaczony przywilejem rokiety, mantoletu i pierścienia. Od 1999 r. jest proboszczem parafii św. Wojciecha na Woli i dziekanem dekanatu wolskiego.

Ocena: +1 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Wchodzenie dzisiaj w kapłaństwo jest aktem mężnej pokory

2021-09-18 20:07

Adobe.Stock

– Wchodzenie dzisiaj w kapłaństwo jest aktem mężnej pokory. Nie można inaczej. Trzeba mieć w sobie męstwo i trzeba mieć w sobie pokorę w takim poczuciu, że zstępujemy w kapłaństwo. Noście to w sobie – mówił abp Grzegorz Ryś do wyświęcanych dziś absolwentów seminarium 35+.

W uroczystość św. Stanisława Kostki liturgii katedralnej o godz. 9:00 przewodniczył abp Grzegorz Ryś, który do łódzkiego prezbiterium włączył czterech diakonów seminarium 35+. Kandydatami do święceń byli: dn Szymon Brot z parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Łodzi, dn Roman Jaguś z parafii pw. św. Pawła Apostoła w Zduńskiej Woli (diecezja włocławska), dn Zbigniew Kądziołka z parafii pw. Matki Bożej Królowej w Jabłonicy (diecezja rzeszowska) oraz dn Łukasz Kołodziej z parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Piotrkowie Trybunalskim.

CZYTAJ DALEJ

Nowenna do Matki Bożej rozwiązującej węzły!

[ TEMATY ]

modlitwa

nowenna

Wiesław Podgórski

Obraz Matki Bożej Rozwiązującej Węzły

Obraz Matki Bożej Rozwiązującej Węzły

Zachęcamy do odmawiania Nowenny do Matki Bożej rozwiązującej węzły. Już od dziś poświęć kilka minut w Twoim życiu i zwróć swą twarz ku Tej, która zdeptała głowę szatanowi.

1. Znak krzyża

CZYTAJ DALEJ

Warszawa: drugi dzień konferencji „Ochrona dzieci Bożych naszą wspólną misją”

2021-09-20 18:53

BostonCatholic / Foter.com / CC BY-ND

O odpowiedzialności pasterzy i konieczności głębokiego nawrócenia w obliczu grzechów i przestępstw wykorzystywania seksualnego małoletnich przez osoby duchowne mówiono drugiego dnia międzynarodowej konferencji „Ochrona dzieci Bożych naszą wspólną misją”.

W czasie porannej Eucharystii przewodniczący Papieskiej Komisji ds. Ochrony Małoletnich, kard. Seán O’Malley OFM Cap wyraził ubolewanie z powodu przestępstw popełnianych przez duchownych. „To nie może być to, czego Jezus chce od swojego Kościoła; taki nie może być Kościół Boga miłującego i dającego przebaczenie. Wykorzystywanie i tuszowanie muszą się skończyć, a krzywdy wyrządzone ludowi Bożemu muszą zostać naprawione” – stwierdził amerykański purpurat. Nawiązując do liturgicznego wspomnienia św. Andrzeja Kima i Towarzyszy, kard. O' Malley powiedział, że trudno jest cierpieć dla Kościoła, ale jeszcze trudniejsze może być cierpienie doznawane z rąk Kościoła i duchowieństwa kościelnego.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję