Reklama

Niedziela Częstochowska

Abp Depo: wyróżnikiem chrześcijańskiej wiary jest przyznawanie się do Chrystusa

– Nie możemy zostać uśpieni w naszym wyznawaniu wiary, w tym, że będziemy się oficjalnie przyznawać do Chrystusa, a nie będziemy bronić naszej wiary i świadczyć o niej naszym życiem – mówił abp Wacław Depo, metropolita częstochowski, który 4 maja przewodniczył Mszy św. w kościele św. Floriana w Częstochowie. Parafia obchodziła jubileusz 30-lecia jej powstania i 20 lat od konsekracji świątyni. Obchody jubileuszu zostały przesunięte o rok z powodu pandemii.

Podczas Eucharystii abp Depo udzielił sakramentu bierzmowania 20 młodym ludziom. W uroczystościach wzięli udział m.in. Rycerze Zakonu św. Jana Pawła II z komandorem częstochowskim Lechem Kacperskim.

– Dziękujemy za wszystkie łaski otrzymane od Boga, za lata istnienia naszej parafii i za wszystkie osoby, które pomnażały dobra materialne i duchowe – mówił na początku Mszy św. ks. Dariusz Nowak, proboszcz parafii.

Ks. Mariusz Frukacz/Niedziela

W homilii abp Depo przypomniał, że „macierzyńska opieka Maryi nad nami to jest dar od Boga”. –Trudno nam odpowiedzieć, nawet na płaszczyznach wiary, dlaczego właśnie w tym miejscu, w Częstochowie zostaliśmy obdarowani darem Matki – mówił abp Depo i przypomniał, że kiedy w lipcu 2016 r. papież Franciszek na Jasnej Górze stanął przed obliczem Matki Bożej, powiedział: „Tutaj otrzymałem dar spojrzenia Matki”.

– Przywołujemy dzisiaj Maryję na ten wasz jubileusz. My jesteśmy maryjni. Ona dzisiaj w tej Eucharystii jest z nami, bo zawsze jest zjednoczona ze swoim Synem i prosi za nami – dodał arcybiskup.

Metropolita częstochowski przypomniał, że „trzeba, abyśmy okazali wierność Bogu, bo Bóg nie może odmówić nam wierności”. – Bardzo często dzisiaj można przez media usłyszeć o aktach apostazji. Ludzie mówią: „Proszę mnie wymazać z metryk chrzcielnych”. Można nawet spalić metryki, zadeklarować razem ze świadkami, że występuję z Kościoła, ale nie można zaprzeczyć faktowi włączenia w życie Boga, bo to Bóg jest wierny człowiekowi pomimo jego niewierności – podkreślił.

– Głównym Architektem naszego życia jest sam Bóg, który posłał swojego Syna w mocy Ducha Świętego, żeby dokonać naszego zbawienia – kontynuował arcybiskup.

Przypomniał, że w tym roku obchodzimy 1055. rocznicę chrztu Polski. – Za Mieszka I otrzymaliśmy chrzest jako naród w Wielką Sobotę. I to jest nasze zadanie na dzisiaj, żeby być człowiekiem nowego życia. Jan Paweł II przynaglał nas, żebyśmy o tych zanurzeniach w chrzcie nigdy nie zapomnieli – podkreślił arcybiskup i powiedział za św. Janem Pawłem II: „Trzeba pamiętać, że zarzewie wolności przyniósł Europie św. Paweł. Skoro Chrystus został wzięty w nawias, a może nawet postawiony poza nawiasem, to Europie potrzeba nowej ewangelizacji” – mówił Jan Paweł II 9 czerwca 1991 r.

Reklama

Ks. Mariusz Frukacz/Niedziela

– Potrzebujemy nadal nowej ewangelizacji, czyli potwierdzenia w mocy Ducha Świętego do kogo należymy. Nie tylko do siebie samych, ale do Boga, który nie chce, żebyśmy się czuli obco w Kościele i we wspólnocie, ale odkrywali siebie i własne imię – zaapelował abp Depo i dodał: – Wyróżnikiem chrześcijańskiej wiary jest przyznawanie się do Chrystusa, pomimo że świat zdaje się nas od tego odtrącać. Świat nie może zaakceptować tych, którzy przeciwstawiają się jego wyborom i propozycjom.

Metropolita częstochowski wskazał na św. Floriana. – Stanął on jako żołnierz rzymski w obronie czterdziestu chrześcijan, bo uważał, że są oni dyskryminowani i że powinni być wolni w swoim spełnianiu praktyk religijnych. Oni zginęli i on zginął. Św. Florian dokładnie 4 maja 304 r. został utopiony – mówił arcybiskup.

W homilii abp Depo przypomniał także męczenników z Abiteny, którym również w 304 r. cesarz Dioklecjan zabronił pod karą śmierci kultywowania wiary chrześcijańskiej. – Zapytani o złamanie rozporządzenia cesarza odpowiedzieli: My nie możemy żyć bez Eucharystii. Kto  by powiedział: to męczennicy z IV wieku. Dzisiaj są inne warunki życia. Naszym zadaniem jest prosić Ducha Świętego, również przez wstawiennictwo tych świętych męczenników, żebyśmy nie zostali uśpieni w naszym wyznawaniu wiary, w tym, że będziemy się oficjalnie przyznawać do Chrystusa, a nie będziemy bronić naszej wiary i świadczyć o niej naszym życiem – wołał arcybiskup.

Reklama

Zaznaczył, że „dzisiaj środki społecznego przekazu robią wszystko, żeby kpić z chrześcijańskiej wiary”. – Są artyści na terenie Polski, którzy drą Biblię i mówią, że to jest ekspresja artyzmu. A drudzy w teatrach profanują znak krzyża i osobę św. Jana Pawła II. A sędziowie zwalniają z odpowiedzialności. A zatem nic się nie zmieniło od czasów prześladowania pierwszych chrześcijan – ubolewał.

Ks. Mariusz Frukacz/Niedziela


– Godność ludzka nie ma ceny. Tej godności nigdy nie wolno zbrukać ani działać wbrew niej. Nawet w tzw. dobrej intencji. Godność sumienia musi być w człowieku ważniejsza od jakichkolwiek korzyści zewnętrznych – kontynuował abp Depo i dodał: – Dzisiaj trzeba również przypomnieć o ofiarach z życia Polaków ratujących Żydów. A dzisiaj z Polaków robi się katów, a kaci, którzy mordowali Polaków, Żydów i inne narodowości, stają się niewinnymi.

– Dlatego nasza wierność Chrystusowi domaga się świadectwa. Przyzywamy dzisiaj Ducha Świętego dla waszego pokolenia, abyście nigdy od Chrystusa nie odstąpili. Chrystus niczego nam nie zabiera, a daje nam siebie – zwrócił się arcybiskup do młodzieży.

Na zakończenie przed Najświętszym Sakramentem abp Depo odmówił litanię do św. Floriana.

Parafię św. Floriana erygował 2 grudnia 1990 r. bp Stanisław Nowak. Budowę świątyni rozpoczęto 1 sierpnia 1998 r. Została ona konsekrowana 2 grudnia 2000 r. przez abp. Stanisława Nowaka.

2021-05-04 23:21

Ocena: +2 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Wólka Niedźwiedzka dziękuje za wszystko

Sobota 29 września br. była dniem szczególnym dla wiernych parafii Matki Bożej Królowej Polski w Wólce Niedźwiedzkiej. Przejeżdżając od Sokołowa w kierunku Leżajska można było zauważyć udekorowaną drogę i hasło na granicy parafii: „Dziękujcie za wszystko...” - 100 lat. Przed stu laty bowiem rozpoczęła się posługa duszpasterska w Wólce Niedźwiedzkiej, która pragnąc mieć swoje miejsce modlitwy zakupiła od Woli Zarczyckiej drewniany kościół, ustawiając go na niewielkim wzgórzu tuż przy drodze Sokołów - Leżajsk.
25 września w roku jubileuszu rozpoczęły się misje św. Przypadły one dokładnie w 10. rocznicę Nawiedzenia Matki Bożej i w 5. rocznicę nadania Zespołowi Szkół w Wólce im. Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana Wyszyńskiego. Duchowymi ścieżkami prowadził nas ks. dr Jerzy Smoleń pochodzący z Dobrej k. Limanowej - wykładowca na KUL-u.
29 września bp Kazimierz Górny zatrzymał się na granicy parafii i po krótkiej modlitwie na cmentarzu przy grobie poprzedniego proboszcza parafii śp. ks. Tadeusza Walskiego przejechał do kościoła. Dostojnego gościa przywitały dzieci, przewodniczący Rady Parafialnej i dyrektor Zespołu Szkół, który zaprosił do wysłuchania montażu o Prymasie Tysiąclecia przygotowanym przez dzieci i młodzież szkolną. Słowa pełne treści przeplatane zwrotkami pieśni przypomniały nam wartości, którymi żył Prymas Tysiąclecia, a które są tak ważne dla Polaków, zwłaszcza dla uczniów Szkoły noszącej Jego Imię.
Dzięki bezpośredniej transmisji w Radiu Via chorzy i słuchacze mogli duchowo łączyć się z naszym kościołem, uczestnicząc w dziękczynieniu.
Na uroczystościach w kościele obecni byli kapłani, poczty sztandarowe Zespołu Szkół i Straży Pożarnej, dziewczynki z DSM-u, Koło Gospodyń Wiejskich w strojach regionalnych, Rada Parafialna, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Parafialny Zespół Caritas, członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej, Nauczyciele, pracownicy Szkoły i licznie zgromadzeni mieszkańcy parafii.
Spośród zaproszonych gości część musiała dokonać wyboru - 100-lecie kościoła w Wólce czy marsz w obronie Telewizji Trwam, ale dzięki temu byliśmy tez reprezentowani w stolicy podczas tak ważnego dla Ojczyzny wydarzenia.
Przeżywaliśmy Eucharystię wzywając wstawiennictwa Świętych Archaniołów zwłaszcza św. Michała, którego figura przywieziona z Gargano zajmuje od 8 maja szczególne miejsce w kościele i w sercach wiernych.
„Każda świątynia jest znakiem - mówił Ksiądz Biskup w homilii - a dzisiaj, zwłaszcza w tej cywilizacji obrazu wszyscy wrażliwi są na znaki (...) dziękujemy waszym praojcom i kapłanom, którzy starali się, żeby tu była świątynia a w tej świątyni był Najświętszy Sakrament (...) wierni wiedzą, że skarbem każdej świątyni jest obecny w niej Najświętszy Sakrament (...) Wiem, że pielgrzymujecie także poza granicę, że odwiedzacie to piękne sanktuarium św. Michała Archanioła w południowych Włoszech na Gargano” - powiedział Ksiądz Biskup. Bp Górny nawiązał też do rodziny, która powinna być otaczana szczególną troską.
Szczególnego znaczenia nabierała modlitwa uwielbienia Boga wraz z chórami Anielskimi: „Hołd należny złóżmy Panu, Królowi Aniołów. Ze św. Michałem Archaniołem i chórem Serafinów, Cherubinów, Tronów, Panowań, Mocarstw, Potęg, Księstw, Archaniołów i Aniołów - uwielbiamy Cię Boże” - rozbrzmiewało w jubileuszowym kościele jako dziękczynienie po Komunii św.
Dużym przeżyciem dla najmłodszych było podejście do Księdza Biskupa, który znaczył na czole każdego dziecka znak krzyża, a rodzice ten znak krzyża powtarzali błogosławiąc swoje dziecko.
Razem z Maryją wyśpiewaliśmy „Magnificat” za wielkie rzeczy, których Bóg dokonywał w życiu naszych przodków przez lata i które ciągle mają miejsce obecnie. Uroczystym błogosławieństwem Księdza Biskupa i Apelem Jasnogórskim zakończyliśmy nasze dziękczynienie w kościele.
Zaproszeni Goście udali się następnie do Szkoły gdzie na Sali gimnastycznej miało miejsce spotkanie przy stole.
„Bogu dziękujcie, ducha nie gaście” - tymi słowami Pisma św. zakończyła swoje krótkie przemówienie Anna Kołodziej - długoletnia dyrektor Szkoły w Wólce Niedźwiedzkiej - dziękując Księdzu Biskupowi za przybycie i udział w uroczystościach jubileuszowych. Dokumentację fotograficzną z uroczystości wykonała Barbara Filanowska.
Wieczorem zgromadziliśmy się na modlitwie różańcowej pod przewodnictwem ks. Jerzego Smolenia. Po modlitwie różańcowej zawierzyliśmy parafię i nasze rodziny Matce Bożej Królowej Polski. Nabożeństwo zakończyło ustawienie krzyża misyjnego przy kościele i adoracja krzyża. Na krzyżu misyjnym został wygrawerowany napis:

CZYTAJ DALEJ

Błogosławiona Bolesława Lament

Niedziela podlaska 1/2017, str. 7

[ TEMATY ]

bł. Bolesława Lament

Al. Bartosz Ojdana

Bł. Bolesława Lament – obraz z zasobów Muzeum Diecezjalnego w Drohiczynie

Bł. Bolesława Lament – obraz z zasobów Muzeum Diecezjalnego w Drohiczynie

W pamiętnym dla diecezji drohiczyńskiej dniu – 5 czerwca 1991 r. została beatyfikowana Bolesława Lament. W liturgii czcimy ją w rocznicę śmierci 29 stycznia

Nie tylko czas oraz miejsce beatyfikacji bł. Bolesławy Lament (właśnie wtedy św. Jan Paweł II utworzył naszą diecezję) i nie tylko fakt, że pracują wśród nas jej córki duchowe ze Zgromadzenia Misjonarek Świętej Rodziny, wiążą tę świetlaną postać z Kościołem drohiczyńskim – za życia i po śmierci, gdy jej ciało złożono już w trumnie, przemierzała także nadbużańską ziemię.

CZYTAJ DALEJ

Św. Tomasz z Akwinu jest nam potrzebny

Uroczysta Msza św. pod przewodnictwem abp. Wacława Depo, metropolity częstochowskiego w kaplicy seminaryjnej pw. Zesłania Ducha Świętego oraz wykład tomistyczny złożyły się na „Dzień św. Tomasza z Akwinu” 28 stycznia w Wyższym Międzydiecezjalnym Seminarium Duchownym w Częstochowie.

Na początku Mszy św. ks. prał. Ryszard Selejdak, rektor seminarium przypomniał słowa, które św. Tomasz z Akwinu powiedział 5 marca 1274 r. w opactwie w Fossanuova, na kilka dni przed swoją śmiercią: „ Przyjmuję Cię, ceno zbawienia mojej duszy. Przyjmuję Cię Wiatyku mego pielgrzymowania. Dla Twej miłości studiowałem, czuwałem, pracowałem i nauczałem. Nie powiedziałem nigdy niczego przeciw Tobie, a jeśli coś w niewiedzy powiedziałem, to przy błędzie swym nie obstaję. Jeśli czegoś błędnie nauczałem powierzam wszystko pod osąd rzymskiego Kościoła”.

CZYTAJ DALEJ
Przejdź teraz
REKLAMA: Artykuł wyświetli się za 15 sekund

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję