Reklama

Ze świata

USA

Apel o wsparcie tradycyjnego małżeństwa

Do zachęcenia amerykańskich kongresmanów, aby przegłosowali poprawkę do konstytucji USA określającą małżeństwo jako wyłączny związek kobiety i mężczyzny, wezwał biskupów przewodniczący tamtejszego Episkopatu - bp Wilton Gregory.
Zaapelował on do hierarchów o osobisty kontakt z ustawodawcami federalnymi, którzy będą zajmować się tą sprawą na swej sesji 26 lipca - 7 września br. (z prośbą o poparcie projektu zwróciło się do biskupów prezydium Senatu).
W liście skierowanym do każdego z hierarchów bp Gregory przypomniał m.in., że Konferencja Episkopatu USA od wielu lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z ustawodawstwem rodzinnym. Podkreślił, iż natura małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny pochodzi z ustanowienia Bożego, dlatego ani państwo, ani władza duchowna nie mogą zmieniać jego znaczenia i struktury. Coraz silniejsze naciski na przyznanie związkom osób tej samej płci statusu równoznacznego z małżeństwem stanowią wyzwanie dla katolików i wszystkich ludzi poszukujących prawdy. „Należy głęboko przemyśleć sens małżeństwa, jego cele i wartość zarówno dla jednostek, rodzin, jak i dla całego społeczeństwa” - napisał Przewodniczący Episkopatu.
Wprowadzenie poprawki do Konstytucji USA wymaga jej przyjęcia przez 2/3 Senatu i 2/3 Izby Reprezentantów. Natomiast do wejścia poprawki w życie konieczne jest ratyfikowanie jej przez 3/4 stanów.

Niemcy

Raport nt. stanu wolności religijnej na świecie

Arabia Saudyjska, Korea Północna i Laos zajmują trzy pierwsze niechlubne miejsca wśród krajów nieprzestrzegających wolności religijnej. Informuje o tym najnowszy raport istniejącego w Niemczech międzynarodowego Dzieła Pomocy Kościołowi w Potrzebie - „Kirche in Not”. Według raportu, najgorsza sytuacja panuje w Arabii Saudyjskiej, gdzie zakazane są wszelkie religie odmienne od islamu. W komunistycznej Korei Północnej i Laosie władze oficjalnie dążą do eliminacji chrześcijaństwa, uważając je za zagraniczną religię „imperialistyczną”. Również rząd wietnamski aresztuje wierzących i niszczy miejsca kultu. „Kirche in Not” zwraca uwagę na fakt, że wojna w Iraku i szerzenie się fundamentalizmu islamskiego nasiliły konflikty już istniejące, np. w Pakistanie, i wytworzyły nowe, jak w Bangladeszu. W Indiach szerzy się fundamentalizm hinduistyczny, który uderza m.in. w chrześcijan. Kościoły żyją w stanie zagrożenia, a działalność ewangelizacyjna jest bardzo utrudniona. Wolność religijną ogranicza się także m.in. w byłych republikach ZSRR, jak: Gruzja, Białoruś, Kazachstan, Turkmenistan czy Uzbekistan. W niektórych z nich zakazana jest także wszelka działalność misyjna.

Kanada

Dziedzictwo Prymasa Tysiąclecia w Toronto

Reklama

Stefan Kardynał Wyszyński jest patronem Oddziału Rycerzy Kolumba przy parafii św. Kazimierza w Toronto.
28 maja br., w 23. rocznicę śmierci Prymasa Tysiąclecia, podczas uroczystej Mszy św. Rycerze Kolumba dziękowali za dar Wielkiego Prymasa i modlili się o jego beatyfikację. Mszę św. odprawił o. Roman Nisiewicz w asyście o. Romana Zawadzkiego. W homilii o. Nisiewicz przypomniał postać kard. Wyszyńskiego i poświęcił jego obraz przeznaczony do Sali Rycerskiej.
Następnie w uroczystej procesji uczestnicy Mszy św. zeszli do sali parafialnej pod kościołem św. Kazimierza, gdzie otwarto wystawę pt. Dziedzictwo Prymasa Tysiąclecia. W ramach tej wystawy przedstawiono trzy tematy: Rodzina Bogiem silna!, Będziesz miłował... i Warszawa Prymasa Tysiąclecia. Wystawa została przygotowana i opracowana przez br. Emanuela Czyżo we współpracy z Kazimierzem Kwolikiem. Podczas jej trwania można było posłuchać fragmentów homilii Ksiądza Prymasa z nagrań archiwalnych, nabyć książki na stoisku księgarni „Artus” oraz obejrzeć filmy poświęcone kard. Wyszyńskiemu.
Począwszy od tego roku Oddział Rycerzy Kolumba z Toronto zamierza zawsze 28 maja w uroczystej Mszy św. dziękować Bogu za dar Prymasa Tysiąclecia i modlić się o jego beatyfikację oraz organizować wystawę prezentującą dziedzictwo kard. Wyszyńskiego.

Niemcy

W Ośrodku Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech „Concordia” odbyło się III Polonijne Spotkanie Młodych - kolejny etap duchowych przygotowań młodych Polaków na emigracji do przyszłorocznego Światowego Dnia Młodzieży w Kolonii. Uczestnicy spotkania przybyli na nie wraz ze swoimi duszpasterzami. Mszy św. przewodniczył kard. Glemp, a w koncelebrze byli: rektor PMK - ks. Stanisław Budyń, dyrektor Ośrodka - ks. Andrzej Krefft, delegat biskupa z diecezji trewirskiej - ks. Ludwig Hoffman oraz duszpasterze Polskich Misji Katolickich. W Mszy uczestniczyli także: dyrektor Krajowego Biura ŚDM w Polsce - ks. Grzegorz Suchodolski i o. Kamil Szustak, paulin. Podczas Apelu Jasnogórskiego „Concordia” otrzymała dużą świecę - jako znak łączności z Jasną Górą. Na spotkanie przybyli również ambasador Polski w Niemczech Andrzej Byrt i konsul generalny z Kolonii Elżbieta Sobótka.

Rosja

Rosyjski tygodnik katolicki Swiet Jewangielija (Światło Ewangelii) otrzymał tegoroczną nagrodę im. bł. Tytusa Brandsmy, przyznawaną przez Międzynarodowy Związek Dziennikarzy Katolickich i Holenderską Konferencję Biskupią. Jest ona wręczana co 3 lata najlepszemu, według fundatorów, pismu katolickiemu, a jej patronem jest holenderski karmelita-męczennik, mistyk, a przy tym wybitny dziennikarz, zamordowany w Dachau i beatyfikowany w 1985 r. przez Jana Pawła II. „Mimo że wysoki zawodowy poziom naszego tygodnika znalazł potwierdzenie w przyznaniu nam tak prestiżowej nagrody, gazeta jest na granicy upadku z powodu braku wsparcia ze strony sponsorów” - zauważył redaktor naczelny pisma Wiktor Chrul.

Chiny

Reklama

Władze Chin aresztowały w trzech prowincjach chińskich kilkuset członków podziemnych grup chrześcijańskich, co - według zagranicznych organizacji praw człowieka - świadczy o zaostrzeniu przez miejscowych komunistów walki ze wspólnotami religijnymi. Stowarzyszenie Pomocy Chinom (CAA), mające siedzibę w USA, podało również, powołując się na źródła w Komunistycznej Partii Chin, że niedawno na specjalnym tajnym zebraniu jej Biura Politycznego omawiano sprawy religii. Podjęto tam tajne wytyczne, wzywające wszystkie szczeble władz komunistycznych do udaremniania „nielegalnych działań religijnych” i nakazujące Wydziałowi Propagandy przeprowadzenie specjalnej kampanii na rzecz propagowania ateizmu.

Algieria

Poznaniu bieżącej sytuacji katolików w Algierii ma służyć uruchomiona ostatnio strona internetowa tamtejszego Kościoła. Nowa strona redagowana jest po francusku. Pod adresem: www.ada.asso.dz można znaleźć m.in. zarys dziejów Kościoła na tych ziemiach, informacje adresowe, w tym miejsca i godziny odprawiania Mszy św., a także prezentację podejmowanych działań. Szczególnie cenne są dane o obecności katolików w świecie muzułmańskim oraz odpowiedzi na najczęściej w związku z tym zadawane pytania. Obecnie wśród 32 mln mieszkańców Algierii, wyznających w zdecydowanej większości islam, żyje 265 tys. katolików. Istnieją tam 4 diecezje, gdzie pracuje 10 zakonów męskich i 25 żeńskich.

Tydzień na świecie

Sekretarz generalny ONZ Kofi Annan powiedział w Nowym Jorku, że Narody Zjednoczone są bezsilne wobec działań Izraela, który nadal burzy palestyńskie domy. Annan przyznał, że obecnie nie widzi nikogo w społeczności międzynarodowej, kto wykazałby zdecydowanie i konsekwencję w działaniach, które zmusiłyby Izrael do zaprzestania tych barbarzyńskich praktyk. Tymczasem izraelski sąd najwyższy nakazał zmianę przebiegu 30 km muru, który ma oddzielić Izrael od Palestyńczyków. „Mur powstaje dalej, więc nie ma się z czego cieszyć” - skonstatowali palestyńscy politycy.

W Stambule odbył się szczyt państw NATO z udziałem prezydenta USA George’a W. Busha. Głównym tematem rozmów było zaangażowanie Paktu Północnoatlantyckiego w opanowanie sytuacji w Iraku oraz w Afganistanie. Tymczasem Amerykanie przekazali władzę w Iraku rządowi Ijada Alawiego. W kraju pozostanie jednak 160 tys. obcych wojsk.

Brytyjska gazeta Daily Mail, komentując przyspieszone przekazanie władzy tymczasowemu rządowi irackiemu, napisała, że amerykańsko-brytyjska interwencja w Iraku okazała się kompletną katastrofą; kraj ten praktycznie nie nadaje się do rządzenia.

Były iracki dyktator Saddam Husajn został przekazany pod jurysdykcję Irakijczyków. Razem z nim do Iraku zostało przetransportowanych 11 członków obalonego reżimu.

Irlandia przekazała Holandii przewodnictwo w Unii Europejskiej. Prezydencja Holandii trwać będzie przez sześć miesięcy.

Nowym szefem Komisji Europejskiej będzie (od 1 listopada br.) portugalski premier Jose Manuel Durao Barroso. Przywódcy 25 krajów UE wybrali go jednogłośnie na 5-letnią kadencję.

Niemieccy i austriaccy posłowie do Parlamentu Europejskiego otwarcie poparli roszczenia niemieckich wysiedleńców. Złożyli oni do Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu oraz do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu ekspertyzę uzasadniającą uprzednio złożony zbiorowy pozew dotyczący zaspokojenia roszczeń majątkowych Niemców sudeckich.

W londyńskiej klinice Create Health Clinic po raz pierwszy zaprezentowano nagranie wideo pokazujące z nieosiągalną dotychczas dokładnością dziecko żyjące w łonie matki. Pokazano ruchy dziecka w 12. tygodniu od momentu poczęcia (dziecko ziewa, podskakuje, rusza powiekami, a nawet się uśmiecha).

Premier Czech Vladimir Szpidla złożył dymisję ze stanowiska przewodniczącego partii socjaldemokratycznej i zapowiedział swoją rezygnację z funkcji premiera. Lewicowo-centrowy rząd, który wprowadził Czechy do Unii Europejskiej, nie przetrwał nawet 2 miesięcy od chwili akcesji.

Valdas Adamkus wygrał wybory prezydenckie na Litwie, pokonując nieznaczną ilością głosów (52,63%: 47,37%) Kazimirę Prunskiene, uważaną za polityka prorosyjskiego.

6,5 mln Serbów wybierało prezydenta kraju. Wybory wygrał znany z prounijnych sympatii Boris Tadić (jego głównym rywalem był opowiadający się za obroną interesów narodowych Tomislav Nikolić).

Indie i Pakistan porozumiały się w sprawie odnowienia moratorium zakazującego dokonywania próbnych eksplozji nuklearnych.

Strony informacyjne opracowano na podstawie doniesień korespondentów własnych, wiadomości Radia Watykańskiego i KAI.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Legnica: ingres bp. Andrzeja Siemieniewskiego do katedry legnickiej

2021-09-20 15:09

[ TEMATY ]

bp Andrzej Siemieniewski

Niedziela Legnicka

W Legnicy odbył się w poniedziałek ingres bp. Andrzeja Siemieniewskiego do tamtejszej katedry. - Abyśmy wszyscy stawali się świątynią Boga i mężnymi świadkami Jego miłości do ludzi – mówił w homilii nowy biskup legnicki, cytując słowa wypowiedziane 25 lat temu w Legnicy przez papieża Jana Pawła II. W uroczystości wzięli udział liczni biskupi, na czele z nuncjuszem apostolskim w Polsce abp. Salvatore Pennacchio.

W uroczystej liturgii obok abp. Salvatore Pennacchio wzięli udział liczni biskupi, m.in. abp Józef Kupny, metropolita wrocławski, bp Tadeusz Lityński, biskup diecezji zielonogórsko – gorzowskiej, bp Marek Mendyk, biskup diecezji świdnickiej, bp Wolfgang Ipolt, biskup diecezjalny Görlitz oraz bp Włodzimierz Juszczak, biskup eparchii wrocławsko – gdańskiej Kościoła greckokatolickiego. Liturgię koncelebrowali liczni duchowni głównie z terenu metropolii wrocławskiej. Wzięli w niej udział również duchowni Kościołów chrześcijańskich m.in. bp Waldemar Pytel, biskup diecezji wrocławskiej Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w RP a także przedstawiciele Kościoła Prawosławnego.

CZYTAJ DALEJ

Matka Boża Płacząca. Mija 175 lat od objawień w La Salette

2021-09-18 22:50

[ TEMATY ]

La Salette

Monika Książek

Jest rok 1846. Francja przechodzi poważny kryzys, epokę fermentu i zmian społecznych. Kraj przeżywa najpierw rewolucję, czasy napoleońskie, wreszcie lata nędzy. Rodzi się moda na racjonalizm i krytykę Kościoła. W wielu miejscach z wolna zanika wiara.

Nawet najzdrowsze zdawałoby się środowiska – wsie – tracą swą tożsamość i wyrzekają się swoich tradycji. W Corps ludzie żyją tak, jakby Boga nie było. Tam właśnie mieszkała Melania Calvat (lub Mathieu). W 1846 r. miała czternaście lat. Tam żył też jedenastoletni Maksymin Giraud. Choć oboje mieszkali w tej samej parafii, La Salette, pierwszy raz spotkali się dopiero na dwa dni przed objawieniem się Matki Najświętszej. Nic dziwnego, byli tak różni, że nawet gdyby się gdzieś zobaczyli, nie zauważyliby swojej obecności.

CZYTAJ DALEJ

Łódź: Owocem Miłości jest Pokój, który otrzymujemy od Boga

2021-09-20 14:00

[ TEMATY ]

archidiecezja łódzka

Justyna Kunikowska

W dniu wczorajszym w Kościołach Jubileuszowych Archidiecezji Łódzkiej rozpoczęły się rekolekcje ewangelizacyjne. W Bazylice Archikatedralnej oprawę muzyczną zapewnia Wspólnota Chemin Neuf, a słowo wygłosił ojciec Peter – duchowny z Czech. Niedzielny Eucharystia była także okazją do dziękczynienia za wspólną służbę i zaangażowanie w Arenę Młodych. Młodzi zebrali się by podziękować Bogu i sobie nawzajem za czas przygotowań i spotkanie na żużlu.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję