Reklama

Polska

Caritas przy wsparciu MSZ pomaga w Ziemi Świętej

Nadchodzące Boże Narodzenie będzie trudnym czasem dla wielu rodzin żyjących współcześnie w Betlejem i Strefie Gazy. Kolebka chrześcijaństwa pogrążona jest od lat w kryzysie humanitarnym. Najbardziej potrzebującym przychodzi z pomocą Caritas Polska, realizując projekty adresowane m.in. do najuboższych oraz do osób z niepełnosprawnościami.

Zorganizowane 3 grudnia w Betlejem obchody Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami były wyjątkową okazją do spotkania się rodzin mierzących się na co dzień z wyzwaniami, jakie niesie ze sobą niepełnosprawność. Doświadczenie niepełnosprawności, trudne pod każdą szerokością geograficzną, tutaj nabiera dodatkowego ciężaru – ze względu na panującą wśród lokalnych społeczności „kulturę wstydu”, zamykającą osoby z niepełnosprawnościami w ich domach, a także za sprawą braku systemowej pomocy. Wprawdzie prawodawstwo w Palestynie reguluje sytuację osób z niepełnosprawnościami od 1999 roku, ale służących im rozwiązań wciąż nie udaje się wdrożyć z powodu braku środków finansowych. Prawidłowy rozwój dzieci z niepełnosprawnościami zależy więc od indywidualnych możliwości ich rodzin, a w regionie będącym areną nieustannych konfliktów politycznych, skutkujących m.in. izolacją, zapaścią gospodarczą i powszechnym ubóstwem, możliwości te są z natury rzeczy ograniczone.

Nowe sprzęty i gabinety

– My od trzech lat nie możemy ich nigdzie zabrać, w końcu nam się udało. Dziś odbyło się spotkanie matek dzieci z niepełnosprawnościami. Mogły wyrazić swoje uczucia, opowiedzieć innym o tym, z czym się mierzą. Ile w nich akceptacji, współpracy i siły! To one dają nam motywację do pracy. To niesamowite, spotkać tylu wyjątkowych ludzi, którzy potrafią zrobić wszystko dla swoich dzieci – dzieli się wrażeniami Souad Al-Esawy, kierowniczka lokalnego Stowarzyszenia Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Al-Obaidiya.

Jednym z miejsc realizacji działań było Centrum Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością „Al-Amal”. Ośrodek mieści się w Al-Obaidiya, obejmuje swoją opieką 309 osób w wieku od 4 do 20 lat, mieszkających w tej gminie i sąsiednich miejscowościach. Jest jedną z trzech tego typu placówek wspieranych w tym roku przez Caritas Polska w ramach projektu realizowanego dzięki funduszom programu Polska Pomoc z polskiego MSZ (działania w czterech kolejnych rozpoczną się w przyszłym roku). Projekt pozwolił m.in. na zakup nowoczesnego wyposażenia ośrodków. – Odrestaurowano gabinet logopedyczny, stworzono też pokój sensoryczny do terapii. Skorzystają z niego dzieci z autyzmem i z zaburzeniami rozwojowymi – opowiada Souad Al-Esawy.

Reklama

Szansa dla Ryana i innych

Projekt, poza podniesieniem jakości świadczeń w placówkach rehabilitacyjnych, ma przynieść również zmiany w postrzeganiu osób z niepełnosprawnościami i ich potrzeb.

– Chodzi o zwiększenie świadomości w tym zakresie, zachęcanie do akceptacji osób z niepełnosprawnościami jako równoprawnych członków społeczności i kształtowanie dla nich w ten sposób środowiska wolnego od dyskryminacji – wyjaśnia Sylwia Hazboun, specjalista ds. projektów zagranicznych w Caritas Polska.

Podziel się cytatem

Reklama

– Dla mnie ten projekt jest ogromnym wsparciem psychicznym na drodze do pogodzenia się z niepełnosprawnością mojego dziecka – przyznaje Bitul Hasasina, matka cierpiącego na porażenie mózgowe Ryana. – Osoby z niepełnosprawnościami są błogosławieństwem od Boga. Kontakt z nimi otwiera drogę do raju, ich obecność wzbogaca wasze życie. Kiedy pomagacie osobom z niepełnosprawnościami, robicie coś dobrego dla nich i dla siebie. Dla mnie, jako matki, największym osiągnięciem życia jest walka o mojego syna – dodaje.

Poprawa warunków, w jakich prowadzona jest rehabilitacja oraz dążenie do zmiany postaw społecznych to nie koniec ambitnych założeń projektu, który w kolejnych modułach ma na celu również aktywizację tych osób z niepełnosprawnościami, którym stan zdrowia pozwala na podjęcie aktywności zawodowej. Dzięki projektowi 20 spośród nich ma znaleźć zatrudnienie w zakładach pracy, a 20 kolejnych rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Partnerstwo kluczem do sukcesu– Jak zwykle w przypadku projektów zagranicznych powodzenie przedsięwzięcia zależy w dużej mierze od pozyskania kompetentnych i wiarygodnych partnerów lokalnych. W tym przypadku współpracujemy z Caritas Jerozolima, naszym sprawdzonym partnerem, z którym po raz pierwszy pojęliśmy współpracę na rzecz osób z niepełnosprawnościami w 2015 r. Działaliśmy wówczas w koordynacji z 10 organizacjami. Nasze doświadczenia wskazują na to, że placówki rehabilitacyjne stale szukają dróg współpracy z różnymi donorami. W chwili obecnej nie prowadzą jednak prac nad stworzeniem pokoi rehabilitacyjnych z żadną inną organizacją. Nasz projekt pozwala więc uzupełnić istotną lukę – podkreśla Sylwia Hazboun.

Wśród beneficjentów projektu znajdzie się ok 1,7 tys. podopiecznych siedmiu ośrodków rehabilitacyjnych i pracownicy tych placówek, a także przedstawiciele władz lokalnych, pracodawcy, studenci i odbiorcy kampanii społecznych w social mediach.

Reklama

Żywność, schronienie i ciepła odzież

Projekt pod nazwą „Integralne wsparcie osób z niepełnosprawnościami na Zachodnim Brzegu Autonomii Palestyńskiej” potrwa do 2023 r. i nie jest jedynym, realizowanym obecnie w tym regionie przez Caritas Polska dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. W październiku rozpoczęła się realizacja kolejnego, zatytułowanego „Wsparcie dla mieszkańców Strefy Gazy w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego i schronienia”. Ta pomoc jest skierowana m.in. do rodzin żyjących poniżej granicy ubóstwa, osób wysiedlonych, cierpiących z powodu obrażeń wojennych czy pozbawionych pracy.

Materiały prasowe Caritas Polska– Jego celem jest kompleksowa poprawa sytuacji bytowej rodzin w Strefie Gazy. Chodzi o zapewnienie bezpiecznego schronienia, żywności i przygotowanie do okresu zimowego. Zaplanowane działania to zapewnienie koszyków żywnościowych oraz dystrybucja voucherów na zakup produktów niezbędnych do bezpiecznego przetrwania zimy, na przykład ciepłej odzieży, a w kolejnym module również renowacja lokali mieszkalnych – wylicza Sylwia Hazboun z Caritas Polska.

W ramach pierwszego modułu 900 rodzin (ok. 5130 osób) z Shejaia we wschodniej części Strefy Gazy oraz Beit Hanoun i Beit Lahia w jej północnej części, otrzymało w tym roku wsparcie żywnościowe oraz dofinansowanie zakupu potrzebnych na zimę artykułów. W drugim module (realizacja w roku 2022) przewidziano kontynuację wsparcia żywnościowego dla 300 rodzin oraz renowację lokali mieszkalnych 60 rodzin.

– Jako beneficjent projektu chcę podziękować polskiemu rządowi. Dziękuję też społeczeństwu polskiemu za dostarczenie pomocy naszym dzieciom – będziemy mogli dać im ciepłe ubrania, których potrzebują na zimę. Chciałbym także podziękować organizacjom, które pośredniczyły w przekazaniu tej pomocy – mówi Mazen el-Shafi ze Strefy Gazy.

Reklama

Również ten projekt jest realizowany przez Caritas Polska we współpracy z jej wieloletnim partnerem – Caritas Jerozolima. Łączna wartość realizacji obu opisanych projektów tylko w tym roku wynosi ponad 2 mln zł, w sumie – do końca 2023 r. – będzie to blisko 6 mln zł.

– Potrzeby w tym rejonie świata są ogromne. Caritas Polska od lat prowadzi tu działania, a dzięki wsparciu polskiego MSZ możemy nimi objąć znacznie większą liczbę potrzebujących. Bardzo dziękujemy za to wsparcie, które przyczynia się do realnej zmiany na lepsze sytuacji wielu osób, które znalazły się w wyjątkowo trudnym położeniu – zaznacza ks. dr Marcin Iżycki, dyrektor Caritas Polska.

Podziel się cytatem

Projekty „Integralne wsparcie osób z niepełnosprawnościami na Zachodnim Brzegu Autonomii Palestyńskiej” oraz „Wsparcie dla mieszkańców Strefy Gazy w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego i schronienia” są współfinansowane w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Reklama

O Caritas

Caritas to największa organizacja dobroczynna w Polsce. Pomaga setkom tysięcy potrzebujących w kraju i za granicą. Struktura Caritas w Polsce składa się z Caritas Polska, która pełni funkcję koordynatora projektów ogólnopolskich i zagranicznych oraz z 44 Caritas diecezjalnych, które niosą bezpośrednią pomoc potrzebującym. Organizacja jest częścią sieci Caritas Internationalis i Caritas Europa.

2021-12-16 20:40

Ocena: +1 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Izrael – Gaza z bliska

Niedziela Ogólnopolska 30/2014, str. 22

[ TEMATY ]

strefa gazy

AP PHOTO/HATEM MOUSSA

W Strefie Gazy, 18 lipca 2014 r.

W Strefie Gazy, 18 lipca 2014 r.

W Ziemi Świętej zamiast pozdrowienia „Dzień dobry” mówi się „Pokój” – po hebrajsku „Szalom”, a po arabsku „Salam”. Pokój jest wielkim pragnieniem tych dwóch narodów. Wydarzenia z ostatnich tygodni świadczą jednak o tym, że proces pokojowy na Bliskim Wschodzie jest w głębokim kryzysie.

CZYTAJ DALEJ

Gromnica - świeca nieco zapomniana

[ TEMATY ]

święto

Ofiarowanie Pańskie

BOŻENA SZTAJNER

W święto Ofiarowania Pańskiego, zwane u nas świętem Matki Bożej Gromnicznej, mniej ludzi niż niegdyś przychodzi do naszych kościołów, by poświęcić świece. Do niedawna przychodziło więcej. Świece wykonane z pszczelego wosku, zwane gromnicami, były ze czcią przechowywane w każdym domu i często zapalane – wówczas, kiedy nadciągały gwałtowne burze, gradowe nawałnice, wybuchały pożary, groziła powódź, a także w chwili odchodzenia bliskich do wieczności. Były one znakiem obecności mocy Chrystusa – symbolem Światłości, w której blasku widziało się wszystko oczyma wiary.

Wprawdzie wilki zagrażające ludzkim sadybom zostały wytrzebione, ale na ich miejsce pojawiły się inne zagrożenia. Dziś trzeba prosić Matkę Bożą Gromniczną, by broniła przed zalewem przemocy i erotyzacji płynących z ekranów telewizyjnych i kolorowych magazynów, przed napastliwością sekt, przed obojętnością na los bliźnich, przed samotnością, przed powiększającą się falą ubóstwa, przed zachłannością, przed bezdomnością i bezrobociem, przed uleganiem nałogom pijaństwa, narkomanii, przed zamazywaniem granic między grzechem a cnotą, przed zamętem sumień.

CZYTAJ DALEJ

Bardzo potrzebujemy serdecznych przewodników, towarzyszących

2023-02-02 13:30

ks. Łukasz Romańczuk

o. Fabian Kaltbach OFM

o. Fabian Kaltbach OFM

Święto Ofiarowania Pańskiego to święto wszystkich osób życia konsekrowanego. Dlatego też do wspólnego świętowania w obecności abp. Józefa Kupnego, metropolity odbyło się w katedrze wrocławskiej.

Obecni także byli biskupi pomocniczy: bp Jacek Kiciński CMF, który też jest przewodniczącym Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego oraz bp Maciej Małyga. Homilie tego dnia wygłosił o. Fabian Kaltbach OFM, proboszcz parafii pw. św. Antoniego we Wrocławiu - Karłowicach. Kluczem byku trzy słowa: ofiara, gorliwość oraz wierność.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję