Reklama

Świat

Od grobu Papieża Polaka do chorych

2014-02-06 10:16

[ TEMATY ]

chorzy

ad limina

Ks. Paweł Rytel-Andrianik

„Słowa wdzięczności kierowane są do wszystkich, których serce uwrażliwione jest na widok cierpienia” powiedział w homilii przy grobie bł. Jana Pawła II abp Zygmunt Zimowski, który sprawował Mszę św. przed Światowym Dniem Chorego, obchodzonym 11 lutego - we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes.

Na początku Eucharystii Ksiądz Arcybiskup pozdrowił pielgrzymów, wśród nich obecnych biskupów z Polski przeżywających swoją wizytę w Rzymie ad limina, oraz chorych i wszystkich w Polsce, którzy się łączą w modlitwie za pośrednictwem transmisji m. in. w Radiu Maryja.

Tegoroczny, już XXII Światowy Dzień Chorego, będzie przeżywany pod hasłem: „Wiara i miłość:<>” (1J 3, 16).

Reklama

W Eucharystii wzięli udział Polacy pracujący lub przebywający w tym czasie w Rzymie w tym kilkunastu biskupów oraz ponad 120 księży. Choć Eucharystia jest sprawowana po polsku to często przychodzą na nią osoby z innych krajów, aby pomodlić się przy grobie Papieża Polaka.

Tekst homilii wygłoszonej przez ks. abp. Zygmunta Zimowskiego 6 lutego.2014 r. w Bazylice św. Piotra w Watykanie przy ołtarzu bł. Jana Pawła II.

„Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Wyrzucali wiele złych duchów oraz wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali”.

Drodzy Księża Biskupi, Kapłani, Siostry zakonne, Pielgrzymi, Umiłowani chorzy i cierpiący...

Przygotowując się do uroczystości kanonizacji Jana Pawła II, gromadzimy się przy ołtarzu naszego rodaka, aby przedstawić Panu Bogu przez Jego wstawiennictwo nasze intencje, które nosimy w sercu. Do naszej wpólnoty modlitewnej włączają się dziś biskupi polscy, którzy odwiedzają Watykan z okazji wizyty Ad limina, jak również chorzy i cierpiący dzięki Radio Maryja, a także wszyscy w naszej Ojczyźnie, którym bliska jest transmisja Eucharystii z tego świętego miejsca.

Przeżywamy dziś I czwartek miesiąca lutego i wsposób szczególny modlimy się w tym dniu o liczne i święte powołania do kapłaństwa i życia zakonnego. W dziesiejszej ewangelii widzimy Chrystus, który posyła swoich uczniów, aby szli i nauczali, namaszczali świętym olejem i uzdrawiali. Ten nakaz Jezusa trwa po dzień dzisiejszy. Za pięć dni 11 lutego, we wspomnienie liturgiczne Matki Bożej z Lourdes, będziemy na całym świecie przeżywali XXII Światowy Dzień Chorego.

W duchu wdzięczności - uświadamiamy sobie, że w całym swym życiu - już jako kapłan, a później jako biskup i pasterz Kościoła Powszechnego - Jan Paweł II zawsze pamiętał o chorych i uczył nas wielkiej miłości i szacunku do drugiego człowieka, zwłaszcza chorego i cierpiącego. Uczyliśmy się - i wciąż uczymy się - od Jana Pawła II tej miłości do chorych, którą tak bardzo powiązał z nabożeństwem ku czci Matki Bożej z Lourdes, ustanawiając Światowy Dzień Chorego.

Papież Franciszek na obecny XXII Światowy Dzień Chorego, który będziemy przeżywali pod hasłem: „Wiara i miłość:<>” (1J 3, 16) dodaje, że: „Święty Jan, uczeń, który wraz z Maryją stał u stóp krzyża, prowadzi nas z powrotem do źródeł wiary i miłości, do serca Boga, który "jest miłością" (1 J 4,8.16), i przypomina nam, że nie możemy kochać Boga jeśli nie miłujemy braci. Kto stoi pod krzyżem z Maryją, uczy się kochać tak, jak Jezus. Krzyż jest "pewnością wiernej miłości Boga do nas. Miłości tak wielkiej, że wchodzi w nasz grzech i go przebacza, wchodzi w nasze cierpienie i daje nam siłę, aby je znosić, wchodzi także w śmierć, aby ją zwyciężyć i nas zbawić....Krzyż Chrystusa zachęca także, abyśmy dali się zarazić tą miłością, uczy nas zatem patrzeć na bliźniego zawsze z miłosierdziem i miłością, zwłaszcza na tych, którzy cierpią, którzy potrzebują pomocy" (Droga Krzyżowa z młodzieżą, Rio de Janeiro, 26 lipca 2013 r.)”.

W tym miejscu pragnę podziękować wszystkim w naszej Ojczyźnie, którzy pochylają się nad cierpieniem i przyczyniają się do tego, że nasze społeczeństwo jest solidarne w cierpieniu i bardzo ludzkie, jak mówił o tym Jan Paweł II na spotkaniu z chorymi w Gdańsku w 1987 roku:

„Trzeba podtrzymywać za wszelką cenę piękną polską tradycję: działalność lekarza czy pielęgniarki traktowana nie tylko jako zawód, ale także - a może przede wszystkim - jako powołanie. Opieka nad ludźmi niesprawnymi i starymi, opieka nad ludźmi chorymi psychicznie - te dziedziny są bardziej niż jakakolwiek dziedzina życia społecznego miernikiem kultury społeczeństwa i państwa”.

Te słowa wdzięczności kierowane są do wszystkich, których serce uwrażliwione jest na widok cierpienia, zarówno do tych pracujący w ośrodkach, szpitalach, a także do tych (a może przede wszystkim), którzy dnie i noce są ze swoimi chorymi w domach.

Słowa podziękowania kieruję także do władz: lokalnych, samorządowych, państwowych, którzy dążą do tego, aby chory miał godne warunki powrotu do zdrowia.

Dużo już w naszym kraju się zmieniło, ale zawsze jednak można i trzeba zrobić jeszcze więcej. Reforma zdrowia musi zawsze mieć na uwadze osobę ludzką, chorą i cierpiącą, jak również rodzinę chorego. Dlatego Benedykt XVI pisał:

„Drodzy bracia i siostry, w Światowym Dniu Chorego zwracam się również z prośbą do kompetentnych władz, ażeby dołożyły starań o rozwój i doskonalenie odpowiednich struktur opieki zdrowotnej, aby służyły one pomocą i były wsparciem dla cierpiących, przede wszystkim dla najuboższych i potrzebujących”.

Zakończę naszą refleksję słowami - modlitwą, którą Benedykta XVI wskazując na odkupieńcze rany Jezusa, a szczególnie na ranę Jego Boskiego Serca, w które będziemy się wpatrywali w dniu jutrzejszym:

„Drodzy chorzy...odczuwajcie bliskość Serca Jezusowego wypełnionego miłością, aby czerpać z Niego z wiarą i radością siłę, na wzór Maryi, do chrześcijańskiego sposobu przeżywania cierpienia, modląc się: „Wodo z boku Chrystusowego, obmyj mnie. Męko Chrystusowa, pokrzep mnie. O dobry Jezu, wysłuchaj mnie. W ranach swoich ukryj mnie” (Modlitwa św. Ignacego Loyoli)”. Amen.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Białoruscy biskupi u papieża: Franciszek dał nadzieję, że przyjedzie

2018-02-01 17:59

[ TEMATY ]

Białoruś

Franciszek

ad limina

ACKI/pixabay.com

Episkopat Białorusi rozpoczął wizytę ad limina. Dziś białoruscy biskupi byli u papieża Franciszka. Czuliśmy się, jakby ojciec rozmawiał ze swymi dziećmi – powiedział po audiencji abp Tadeusz Kondrusiewicz metropolita mińsko-mohylewski.

„Trzeba było przedstawić informacje, osiągnięcia, problemy. Jak powiedzieliśmy, co było 25 lat temu, a co jest dzisiaj, że było 60 księży, a dziś jest 500, że są nowe struktury, parafie, silne media, to papież tylko kiwał z podziwu głową. A potem papież powiedział: «Zadawajcie pytania, ja będę zadawał pytania». I w ten sposób minęły dwie godziny jakby to było 15 minut. Było to bardzo ciekawe. Papież najbardziej interesował się duszpasterstwem, duszpasterstwem młodzieży i rodzin. Interesował się formacją duchowieństwa, stałą formacją, a także w seminariach. Po prostu powiedział nam: «Bądźcie bliżej księży!». Oczywiście, rozmawialiśmy o relacjach Kościół-państwo. Z jednej strony, te relacje są poprawne, bo otrzymujemy pozwolenie na budowę kościołów, na pielgrzymki i nabożeństwa, choć trzeba pochodzić za tym. Ale są też problemy, problemy przede wszystkim z księżmi z zagranicy, z pozwoleniami na pobyt.

Papież był bardzo zdziwiony. Powiedział: «To jak w Chinach! A przecież świat jest zglobalizowany, Kościół się wzbogaca, gdy ktoś przyjedzie z zagranicy». A dla nas jest to wielki problem. Oczywiście, zapytaliśmy, kiedy wreszcie noga Następcy św. Piotra stanie na ziemi białoruskiej. Papież odpowiedział, że w tym roku jest to niemożliwe, bo planu są już zaklepane. «Ale bardzo bym chciał nawiedzić tę ziemię. Prezydent mnie zaprosił» – powiedział Franciszek. Dał nadzieję, że przyjedzie. Bez żadnych uwarunkowań. Bardzo ciekawiły go też relacje z innymi wyznaniami, szczególnie z Kościołem prawosławnym. Pojawiają się niekiedy jakieś małe problemy, ale trzeba powiedzieć, że większych problemów nie mamy. Bardzo był z tego zadowolony” – powiedział Radiu Watykańskiemu abp Kondrusiewicz.

CZYTAJ DALEJ

Zmarł ks. bp Stanisław Stefanek

2020-01-17 18:34

[ TEMATY ]

zmarły

bp Stanisław Stefanek

Łomża

EpiskopatNews

bp. Stanisław Stefanek

W wieku 83 lat zmarł 17 stycznia w szpitalu w Lublinie bp Stanisław Stefanek, ordynariusz diecezji łomżyńskiej w latach 1996-2011.

Stanisław Stefanek urodził się 7 maja 1936 r. w Majdanie Sobieszczańskim. Święcenia kapłańskie otrzymał 28 czerwca 1959 w Poznaniu w Towarzystwie Chrystusowym. Sam wspominał, że powołanie do służby kapłańskiej czuł od dziecka. Już jako 13-latek wstąpił do Niższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej w Ziębicach koło Wrocławia. Mówił, że od samego początku czuł na sobie „ciężar wyboru”, ale w tym wszystkim pomagała mu gorąca modlitwa matki. Rodzice byli dla niego największym autorytetem.

Pobyt w seminarium ożywił zamiłowanie kleryka do Biblii. - Pismo Święte stało się moim życiem – wspominał bp Stefanek. Dlatego tuż po święceniach kapłańskich ks. Stefanek rozpoczął studia w sekcji antropologii biblijnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1965 r. obronił pracę magisterską pt. „Pascha w najstarszych tradycjach biblijnych”. Tytuł doktora teologii otrzymał po obronie rozprawy pt: „Mowy Balaama w reinterpretacji prorockiej”.

Biskupia droga ks. Stefanka rozpoczęła się w Szczecinie – 4 lipca 1980 r. został mianowany biskupem pomocniczym w Szczecinie, a 24 sierpnia tego roku został konsekrowany przez biskupa szczecińsko-kamieńskiego Kazimierza Majdańskiego w katedrze szczecińskiej. 26 października 1996 r. został mianowany przez papieża Jana Pawła II biskupem łomżyńskim. Uroczysty ingres do katedry łomżyńskiej odbył 17 listopada 1996 r. Po ukończeniu 75. roku życia przeszedł na emeryturę 11 listopada 2011 r. Jego dewizą biskupią były słowa: „In omnibus Christus” (We wszystkim Chrystus).

Podczas swej posługi szczególną troską otoczył rodzinę – przez wiele lat był członkiem Papieskiej Rady ds. Rodziny, a także członkiem Rady Episkopatu Polski ds. Rodziny. Do roku 2007 r. przez dwie kadencje kierował pracami tego gremium.

Od 1972 r. był nauczycielem akademickim w ATK w Warszawie, prowadził zajęcia z zakresu teologii biblijnej, małżeństwa i rodziny. Przez ponad 30 lat związany był z Instytutem Studiów nad Rodziną w Łomiankach, w latach 1993-2010 był dyrektorem tej placówki, która obecnie jako Wydział Nauk o Rodzinie należy do struktur Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

CZYTAJ DALEJ

Dawid Kubacki nie zawiódł w Titisee-Neustadt

2020-01-18 18:09

[ TEMATY ]

skoki narciarskie

Kubacki

wikipedia.org

Dawid Kubacki wygrywa w Titisee-Neustadt. Po raz siódmy z rzędu staje na podium konkursu skoków w Pucharze Świata.

Polak prowadził po 1. serii skacząc na odległość 140,5 m. W drugim skoku uzyskał 141 m co pozwoliło mu zwyciężyć w zawodach. druga pozycje zajął Austriak Stefan Kraft, który jako jedyny oprócz Polaka przekroczył granice 140 m. Najniższy stopień podium zajął Japończyk Ryoyu Kobayashi.

Kamil Stoch zajął 8. miejsce, a Piotr Żyła był 9.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję