Reklama

Niedziela w Warszawie

Preludium do srebrnego jubileuszu UKSW

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego obchodził dzisiaj swoje doroczne święto. W 43. rocznicę śmierci Patrona uniwersytetu zostały wręczone odznaczenia państwowe oraz nagrody rektora UKSW za osiągnięcia naukowe.

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do newslettera

Główna uroczystość odbyła się w Auli Schumana na kampusie przy ul. Wóycickiego. Uczestniczyli w niej przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, rektorzy warszawskich uczelni oraz społeczność akademicka UKSW: władze, wykładowcy akademiccy, pracownicy administracji, studenci i doktoranci.

W przemówieniu inaugurującym wydarzenie ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski, rektor UKSW, nazwał obchody święta uczelni preludium do jubileuszu 25-lecia istnienia uniwersytetu, przypominając, że w dniu dzisiejszym w sposób szczególny pamiętamy o Patronie uczelni, korzeniach i wartościach, które kształtują wspólnotę akademicką, a także ludziach, którzy swoją pracą i poświęceniem przyczyniają się do dalszego rozwoju UKSW.

Pomóż w rozwoju naszego portalu

Wspieram

Ks. prof. Czekalski podkreślił, że Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, po 25 latach istnienia zajmuje ważne miejsce wśród polskich i zagranicznych uczelni, zaś jego misja opiera się na profesjonalnym kształceniu młodych ludzi w duchu „prawdy, sprawiedliwości i solidarności”, kształceniu elit dla społeczeństwa, państwa i Kościoła.

– Nasza uczelnia musi być miejscem, w którym rodzą się nowe idee, promuje się badania naukowe na najwyższym poziomie, w duchu odpowiedzialności chrześcijańskiej, społecznej i etycznej. Miejscem, w którym kształci się ludzi zdolnych do sprostania wyzwaniom teraźniejszości i przyszłości, wymagającym ogromnej odwagi, mądrości i roztropności – mówił ks. prof. Czekalski. – W obliczu tych dynamicznych przemian, nie możemy bowiem zapominać o fundamentalnych wartościach, które stanowią podstawę naszej wspólnoty akademickiej.

Rektor UKSW zaznaczył, że na uczelni szanowana jest godność każdego człowieka, propaguje się „wolność myśli, słowa, przekonań” oraz dąży do budowania społeczeństwa opartego na wartościach chrześcijańskich.

Ks. prof. Czekalski podkreślił, że dzięki „zaangażowaniu, pasji i poświęceniu” pracowników naukowo-dydaktycznych i administracyjnych, UKSW może rozwijać się i osiągać sukcesy, kształcić dobrych i szlachetnych ludzi, dla których Bóg, honor i Ojczyzna mają wartość fundamentalną zarówno w życiu osobistym jak zawodowym.

Reklama

Rektor dziękując wykładowcom za ich pracę na rzecz uczelni i studentów, zaznaczył, że w świetle ostatniej ewaluacji, wszystkie nasze dyscypliny naukowe posiadają uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego. Pogratulował pracownikom uczelni uhonorowanym medalami Komisji Edukacji Narodowej, odznaczeniami państwowymi oraz nagrodami i wyróżnieniami naukowymi.

Zwracając się do studentów, rektor nazwał ich „sercem uczelni”, dla których i dzięki którym uczelnia istnieje, a których energia, entuzjazm, a także chęć zdobywania wiedzy stanowią nieustanną motywację do działania. O ponad stu wypromowanych w ubiegłym roku doktorach i doktorach habilitowanych ks. prof. Czekalski mówił z dumą, że są najlepszym świadectwem prowadzonej na UKSW edukacji, zachęcając by byli ambasadorami uniwersytetu, wyrażając przy tym nadzieję, że Patron będzie wciąż czuwał i prowadził.

Dziękując wszystkim członkom wspólnoty akademickiej za ich codzienny trud i zaangażowanie, rektor życzył wszystkim mającym swój udział w rozwijaniu uczelni w duchu jej tradycji i misji, aby wspólnie stworzyć miejsce będące inspiracją i wsparciem dla przyszłych pokoleń.

Z okazji Święta UKSW list do społeczności skierował prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, który odczytał prof. Marek Rymsza, doradca Prezydenta RP.

Prezydent Andrzej Duda zwracając się do wszystkich tworzących społeczność akademicką z okazji jubileuszu UKSW, przywołał postaci marzącego o „chrześcijańskim braterstwie” Roberta Schumana, ojca zjednoczonej Europy oraz Prymasa Tysiąclecia, „ojca duchowego narodu w czasach komunistycznych”, jako wyznaczających ramy i kierunki działania UKSW, którego misja od początku istnienia nie ogranicza się do dydaktyki i badań.

Reklama

„Kładąc nacisk na wszechstronną formację intelektualną, podejmują Państwo dzieło kształtowania sumień w murach tej Uczelni dorobek uczonych i myślicieli jest inspiracją i zobowiązaniem do poszukiwania prawdy. Stawianie fundamentalnych pytań wymaga bezkompromisowości i odwagi, postaw, które na UKSW są kształtowane i cenione. Polska i Europa potrzebują młodych ludzi wiernych narodowemu dziedzictwu, którego strzegł kardynał Wyszyński, potrafiących realizować testament polityczny Roberta Schumana” – napisał prezydent Andrzej Duda.

Prof. Marek Rymsza w asyście Rektora UKSW, wręczył w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy, złote, srebrne i brązowe krzyże za „zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki” oraz medale za „wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej” jedenastu wykładowcom i pracownikom administracyjnym uczelni (lista osób poniżej).

Po zakończeniu ceremonii wręczenia odznaczeń państwowych chór UKSW pod batutą prof. Michała Sławeckiego wykonał „Gaude Mater Polonia”, średniowieczny hymn ku czci św. Stanisława, skomponowany do słów Wincentego z Kielczy na Opolszczyźnie.

Po raz czwarty podczas święta uczelni wręczone zostały, w tym roku w rekordowej liczbie, Nagrody Naukowe i, po raz pierwszy, Wyróżnienia Naukowe Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (lista nazwisk poniżej). Zostały one przyznane na podstawie wniosków przedłożonych przez dyrektorów instytutów oraz rekomendacji Komisji Rektorskiej ds. przyznania nagród naukowych, w skład której wchodzą byli rektorzy prorektorzy ds. nauki.

Nagrodę I Stopnia otrzymał dr hab. Jan Cieciuch, prof. ucz. z Instytut Psychologii UKSW, nagrodę II Stopnia dostał dr hab. Dominik Kurzydłowski, prof. ucz. z Instytutu Nauk Chemicznych UKSW, zaś nagrodą III Stopnia została uhonorowana dr hab. Anna Kozłowska, prof. ucz. z Instytutu Językoznawstwa UKSW.

Reklama

W imieniu nagrodzonych nauczycieli akademickich głos zabrała dr hab. Anna Kozłowska, prof. ucz. Zwróciła uwagę, że dobrze prowadzona działalność naukowa jest możliwa dzięki współpracy społeczności akademickiej. Dziękując Bogu, Temu, który „powołuje i uzdalnia do pracy naukowej”, prof. Anna Kozłowska wyraziła nadzieję, że będziemy potrafili racjonalność wiary odkrywać i pokazywać ją innym.

Wicemarszałek Senatu Michał Kamiński przywołując postać prymasa Wyszyńskiego jako męża stanu, podkreślił rolę uniwersytetu w formowaniu świadomych obywateli Rzeczypospolitej, dumnych Polaków i Europejczyków, odpowiedzialnych za swoją Ojczyznę.

Elżbieta Lanc, członek zarządu Województwa Mazowieckiego, nazwała UKSW „naszym uniwersytetem”. W imieniu marszałka Adama Struzika pogratulowała ks. prof. dr. hab. Ryszardowi Czekalskiemu wyboru na drugą kadencję.

Wykonanie Gaudeamus Igitur przez chór UKSW poprzedziło wystąpienie Aleksandry Radwańskiej, przewodniczącej Samorządu Studentów UKSW, oraz Marioli Pirek, przewodniczącej Samorządu Doktorantów UKSW.

Kard. Kazimierz Nycz, Wielki Kanclerz UKSW, dołączając do życzeń wszelkiej pomyślności i błogosławieństwa Bożego u progu drugiej kadencji rektora USKW, podkreślił, że Patron, zabiegający o prawdę i godność człowieka, potrafił dostrzec okruchy dobra, nawet u ludzi mających zupełnie inne poglądy, jego postawa i nauczanie mogą być dla nas drogowskazem, byśmy byli „światłem Prawdy”.

Ks. prof. Czekalski, dziękując obecnym za udział w obchodach święta Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, zaprosił wszystkich na piknik, odbywający się na pozyskanym, podczas trwania pierwszej kadencji rektora terenie, w centralnej części kampusu Wóycickiego.

Reklama

Prezydenckie odznaczenia otrzymali:

Srebrny Krzyż Zasługi: dr hab. Beata Maria Gaj, prof. ucz.

Brązowy Krzyż Zasługi: dr Kinga Katarzyna Wojtas-Jarentowska

Złoty Medal za Długoletnią Służbę: dr hab. Barbara Galas prof. ucz., Elżbieta Ewa Sikora

Srebrny Medal za Długoletnią Służbę: Małgorzata Majek, Katarzyna Popiołkiewicz, Anna Przetacka

Brązowy Medal za Długoletnia Służbę: Justyna Agata Izdebska, dr Dariusz Karaś, dr inż. Monika Kisiel, Monika Mazurkiewicz

Nagrody Naukowe Rektora UKSW w roku akademickim 2023/2024 otrzymali:

Nagroda I Stopnia: dr hab. Jan Cieciuch, prof. ucz. (Instytut Psychologii)

Nagroda II Stopnia: dr hab. Dominik Kurzydłowski, prof. ucz. (Instytut Nauk Chemicznych)

Nagroda III Stopnia: dr hab. Anna Kozłowska, prof. ucz. (Instytut Językoznawstwa)

Wyróżnienia Naukowe Rektora UKSW w roku akademickim 2023/2024 otrzymali:

Profesorowie

prof. dr hab. Andrzej Duda (Instytut Informatyki), ks. prof. dr hab. Waldemar Graczyk (Instytut Historii), ks. prof. dr hab. Ginter Dzierżon (Instytut Prawa Kanonicznego), prof. dr hab. Katarzyna Kucharska (Instytut Psychologii), ks. prof. dr hab. Tomasz Stępień (Instytut Nauk Teologicznych), prof. dr hab. Krzysztof Szostek (Instytut Nauk Biologicznych)

Profesorowie uczelni

ks. dr hab. Stanisław Biały, prof. ucz. (Instytut Studiów nad Rodziną), dr hab.Dominika Budzanowska-Weglenda, prof. ucz. (Instytut Literaturoznawstwa), dr hab. Sławomir Michalik, prof. ucz. (Instytut Matematyki),dr hab. Michał Piekarski, prof. ucz. (Instytut Filozofii), dr hab. Anna Różańska-Walędziak, prof. ucz. (Instytut Nauk Medycznych), dr hab. Iaroslav Shopa, prof. ucz. (Instytut Nauk Fizycznych), ks. dr hab. Krzysztof Stępniak, prof. ucz. (Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa), dr hab. Aleksandra Syryt, prof. ucz. (Instytut Nauk Prawnych), dr hab. Fabian Welc, prof. ucz. (Instytut Archeologii), dr hab. Rafał Wiśniewski, prof. ucz. (Instytut Nauk Socjologicznych), dr hab. Małgorzata Wrześniak, prof. ucz. (Instytut Nauk o Kulturze i Religii)

Reklama

Doktorzy

Dr Monika Brzezińska (Instytut Nauk o Polityce i Administracji), dr Kamil Kuracki (Instytut Pedagogiki), dr Adam Zając (Instytut Ekonomii i Finansów)

Ocena: +5 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

UKSW wspiera walkę z koronawirusem

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z Fundacją Rozwoju UKSW wspólnie wspiera walkę z pandemią.

W tym celu UKSW użyczył termocyklera do badań diagnostycznych w kierunku koronawirusa. Planowane jest również wykorzystanie dronów do komunikacji z osobami przebywającymi na kwarantannie, a już niebawem użyte zostaną uniwersyteckie drukarki 3D do wykonania elementów ekwipunku i urządzeń dla personelu medycznego.

CZYTAJ DALEJ

Chrystus osią życia

Ormianie. Potomkowie Noego. Depozytariusze jego arki. Naród, który oddycha dwoma płucami chrześcijaństwa. O historii Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego, prowadzonym dialogu teologicznym oraz o pielgrzymce Jana Pawła II w Armenii z arcybiskupem Chażagiem Barsamianem, Legatem Patriarchalnym Europy Zachodniej i przedstawicielem Katolikosa Wszystkich Ormian w Watykanie rozmawia Andrzej Sosnowski.

Jak pisaliśmy w artykule Czy Bogu potrzebny jest tłumacz? Historia dwóch płuc ormiańskiego chrześcijaństwa, rok temu, na Wawelu miała miejsce ekumeniczna modlitwa z okazji ​​​​obchodów 655–lecia utworzenia Arcybiskupstwa Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego.

CZYTAJ DALEJ

“Hasior. Trwałość przeżycia”  - od dziś wystawa na Zamku Królewskim w Warszawie

2024-06-14 20:20

[ TEMATY ]

wystawa

Zamek Królewski

Hasior

Adobe.Stock

Asamblaże, sztandary oraz rzeźby betonowe odlewane w ziemi można oglądać od dziś na wystawie “Hasior. Trwałość przeżycia”, otwartej dziś w Bibliotece Królewskiej Zamku Warszawskiego. Prezentowanych jest kilkadziesiąt najznakomitszych dzieł zmarłego przed prawie 25 laty klasyka współczesności. Jego sztuka, w której w bardzo różny nieoczywisty sposób nawiązuje też do duchowych przeżyć człowieka, jest wymownym świadectwem doświadczeń egzystencjalnych i poszukiwań twórczych XX wieku.

Prezentowane na wystawie niemal 90 dzieł Władysława Hasiora zostało wypożyczonych z polskich muzeów i ze zbiorów prywatnych. Eksponaty, zarówno pod względem formy, jak i treści, pokazują możliwie szerokie spektrum poszukiwań twórczych artysty.

CZYTAJ DALEJ
Przejdź teraz
REKLAMA: Artykuł wyświetli się za 15 sekund

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję