Reklama

Abp Hoser: prawdziwe nawrócenie to stanąć przed Bogiem jak dziecko

2014-08-16 18:03

mag / Warszawa / KAI

Bożena Sztajner

Abp Henryk Hoser w ramach trwających od niedzieli w diecezji warszawsko-praskiej Dni Ewangelizacji, które prowadził ojciec John Bashobora przewodniczył uroczystej Mszy św. w bazylice Najświętszego Serca Jezusowego na Kawęczyńskiej. - Prawdziwe nawrócenie to stanąć przed Bogiem jak dziecko - mówił w kazaniu. W liturgii wzięło udział ponad 3 tys. wiernych i 25 kapłanów. Podobna liczba księży diecezjalnych i zakonnych w tym czasie spowiadała ludzi.

W homilii abp Hoser podkreślił znaczenie każdej Eucharystii, w czasie której Bóg kieruje do ludu swoje Słowo. - Nie ma lepszego podręcznika w życiu niż spisane Słowa Boże, które staje się w nas żywe, kiedy z wiarą je czytamy i kiedy je głosimy. Wypowiedziane nie powraca bez skutku, podobnie jak deszcz – zauważył kaznodzieja zachęcając do codziennego sięgania Pisma Świętego i szukania w nim odpowiedzi na nurtujące pytania. – Ono wskazuje nam kierunek życia podpowiadając co jest dobre, a co przynosi śmierć – zaznaczył abp Hoser.

Przypomniał także o osobistej odpowiedzialności każdego człowieka za swoje życie. – Kościół nie praktykuje odpowiedzialności zbiorowej. Każdy otrzymał życie od Boga a zatem stając przed Nim będzie musiał zdać sprawę ze swojego włodarstwa. – Tak często zrzucamy winę na innych usprawiedliwiając się okolicznościami i uwarunkowaniami: że wszyscy tak robią, więc my też tak musimy, a co będę się narażał, a co będę się sprzeciwiał, a co mnie to wszystko obchodzi. Tymczasem Bóg oczekuje od nas stanięcia w postawie biblijnego celnika, który mówił: Panie miej miłosierdzie nade mną - zauważył kaznodzieja. Podkreślił, że jednym z warunków przyjąć Bożego Słowa jest postawa dziecka. – Bóg powołał nas na swój obraz i swoje podobieństwo, a On nie jest samotnością, ale Trójcą Świętą i dlatego oczekuje od nas, że staniemy się członkami Jego rodziny. Chce nas usynowić dając wszystko, co ma najlepszego. Stąd, jak podkreślił abp Hoser - prawdziwe nawrócenie polega na rzuceniu się z całym zaufaniem w pełne miłości i czułości objęcia Boga. - Dziecko przecież ufa swoim rodzicom. Chce się do nich przytulić, czy przed nimi wyżalić. Szokiem jest dla niego kłamstwo. Tymczasem jakże często my Bogu nie wierzymy, wątpimy w Niego i szukamy szczęścia na własną rękę popadając w te same kłopoty, w które wpadł Syn Marnotrawny - ubolewał kaznodzieja.

- Stańmy się dziećmi i dajmy Bogu tę szansę i to przyzwolenie by wkładał na nas swoje Ojcowskie ręce. On nie jest Bogiem udręczenia ale radości i wyzwolenia – zachęcał abp Hoser. Bp warszawsko-praski podkreślił także w homilii znaczenie Eucharystii. - W czasie Mszy św. stół Słowa Bożego przygotowuje nas do tego by przyjąć to, co jest najcenniejsze na tym świecie, a więc Ciało i Krew Zmartwychwstałego Chrystusa. Na tym polega wartość Mszy św. Bez tego pokarmu nasza dusza umiera, a umierająca dusza powoduje także śmierć ciała, dlatego ceńmy sobie każdą okazję, w której możemy uczestniczyć w Eucharystii - zaapelował bp warszawsko-praski. Przestrzegł też przed koncentrowaniem całej swojej uwagi na kazaniach, ponieważ nie od nich i nie od kapłanów zależy wartość Mszy św. - Jezus posługuje się księżmi aby w Jego imieniu obsługiwali stół Słowa Bożego i stół Eucharystii. Duchowni podobnie jak kelnerzy mogą być lepsi bądź gorsi, ale wszyscy mają dobrą wolę i starają się – stwierdził abp Hoser. Jako przykład przywołał św. Jana Marii Vianneya, który nie przez piękne i kwieciste homilie przemienił swój kraj, ale przez głoszenie żywego Słowa Bożego.

Reklama

Bp warszawsko-praski zachęcił także wiernych aby w duchu zbawczym spojrzeli na swoje cierpienie. - Choroba, ból, cierpienie same w sobie są złem, natomiast możemy ofiarować je Bogu aby On przemienił je w radość dla innych, dla Kościoła. W ten sposób uczestniczymy w zbawczym dziele Chrystusa, który dokonuje swojej drogi krzyżowej do końca świata. My, jak uczy nas apostoł ‘Dopełniamy tego, co brakuje w Męce Chrystusowej' – tłumaczył abp Hoser.

W liturgii, którą poprzedziła konferencja o. Johna, wzięło udział ponad 3 tys. wiernych. Po Mszy św. odbyła się modlitwa o uzdrowienie.

Eucharystia z modlitwą o uzdrowienie była sprawowana w katedrze warszawsko-praskiej pw. św. Michała Archanioła i św. Floriana 15 sierpnia. W czasie Mszy św. ojciec John Bashobora zachęcał ludzi do otwarcia się na Bożego Ducha. Jako przykład człowieka wiary i posłańca nadziei wskazał Najświętszą Maryję Pannę. – Przez Nią Bóg zachęca nas do radości z tego, że On jest nieustannie obecny w naszym życiu i troszczy się o nas. - Ona w końcu nosiła w sobie Syna Bożego, a imię Jezus oznacza: ‘Bóg Zbawia’. Bóg uzdrawia nas teraz. Bóg podnosi nas na duchu teraz. Wystarczy wymówić imię ‘Jezus’ aby doświadczyć Jego mocy – przekonywał kapłan z Ugandy. Zwrócił uwagę, że choć Maryja była bez grzechu i całe Jej istnienie uwielbiało Pana, to jednak nie oznacza, że Jej droga wiary była prosta. Najlepszym tego przykładem była Męka i śmierć Jej Syna na Krzyżu. Mimo to Ona nigdy nie zapomniała, że Bóg jest z Nią. Dlatego módlmy się do Niej aby pomagała nam wierzyć i dostrzegać Jezusa w naszym życiu aż dojdziemy do celu jakim jest niebo – zachęcał o. Bashobora.

W piątkowej liturgii w katedrze warszawsko-praskiej wzięło udział ponad 4 tys. wiernych. Wielu z nich skorzystało z sakramentu pokuty i pojednania, którym posługiwało w ciągu czterogodzinnego spotkania około 30 kapłanów.

Tagi:
abp Henryk Hoser Bashobora

Reklama

Abp Hoser laureatem Nagrody im. bp. Romana Andrzejewskiego

2019-11-03 13:38

BPKEP / Warszawa (KAI)

Abp Henryk Hoser, biskup senior warszawsko-praski, wizytator apostolski o charakterze specjalnym dla parafii Medjugorie, otrzyma Nagrodę im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego za rok 2019. Wyróżnienie przyznawane za zasługi dla polskiej wsi zostanie wręczone 20 lutego 2020 r. w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie.

Artur Stelmasiak
Abp Henryk Hoser

„Abp Henryk Hoser podkreślał, że to dzięki miłości do ziemi i poczuciu wolności rolników przetrwaliśmy czasy totalitaryzmów hitlerowskiego i komunistycznego. Nazywał rolników twórcami naszej narodowej tożsamości" - czytamy w komunikacie Kapituły Nagrody im. bp. Romana Andrzejewskiego. Obradująca pod honorowym przewodnictwem bp. Artura Mizińskiego Kapituła postanowiła nagrodzić abp. Hosera za konsekwentne i wytrwałe nauczanie „kierowane zarówno do rolników jak i ludzi władzy odpowiedzialnych za politykę rolną w Polsce".

„Kapituła doceniła także wezwania o realne wsparcie kierowane przez Laureata do wszystkich, od których zależy pomoc w rozwoju rodzinnych gospodarstw rolnych. Takie gospodarstwa, jako najbliższe naturze, doceniają wagę ochrony środowiska i stan przyrody. Żywność z tych gospodarstw jest najwyższej jakości" - napisali członkowie Kapituły.

Jak czytamy w komunikacie: „Kapituła, przyznając Nagrodę ks. abp. Henrykowi Hoserowi, honoruje jednocześnie tradycję jaką niesie ze sobą ród Hoserów, zasłużony dla rozwoju polskiego ogrodnictwa od 1844 roku". Członkowie Kapituły przypominają, że Hoserowie rozwijali największe w Polsce gospodarstwo ogrodnicze, które "dotknęła komunistyczna grabież".

„Kapituła składa tym samym hołd wszystkim ziemianom, producentom rolnym, ogrodnikom i sadownikom, których zagospodarowaną własność zniszczył komunizm, niszcząc tym samym część polskiego rolnictwa" - czytamy w komunikacie.

W tym roku Kapituła przyznała Nagrodę po raz szesnasty. Wręczenie jej nastąpi 20 lutego 2020 roku w sali obrad plenarnych Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie.

Nagroda im. bp. Romana Andrzejewskiego została ustanowiona w 2004 roku przez Fundację „Solidarna Wieś”. Wyróżnienie przyznawane jest osobom i instytucjom szczególnie zasłużonym dla rozwoju kulturalnego i gospodarczego rolnictwa, wsi i małych miast w Polsce. W ub. roku otrzymał ją Zespół Pieśni i Tańca „Mazowsze”. Od tego roku honorowym przewodniczącym Kapituły jest bp Artur Miziński, sekretarz generalny KEP.

A oto pełna treść komunikatu Kapituły,

KOMUNIKAT

Obradująca pod honorowym przewodnictwem ks. bp. Artura Mizińskiego Kapituła Nagrody im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego jednogłośnie postanowiła, że Nagrodę za 2019 rok otrzyma:

J. E. Ks. Abp Henryk Hoser, Biskup Senior warszawsko-praski, Wizytator Apostolski o charakterze specjalnym dla parafii Medjugorie.

Kapituła wysoko oceniła konsekwentne i wytrwałe nauczanie Laureata kierowane zarówno do rolników jak i ludzi władzy odpowiedzialnych za politykę rolną w Polsce.

Abp Henryk Hoser podkreślał, że to dzięki miłości do ziemi i poczuciu wolności rolników przetrwaliśmy czasy totalitaryzmów hitlerowskiego i komunistycznego. Nazywał rolników twórcami naszej narodowej tożsamości.

Kapituła doceniła także wezwania o realne wsparcie kierowane przez Laureata do wszystkich, od których zależy pomoc w rozwoju rodzinnych gospodarstw rolnych. Takie gospodarstwa, jako najbliższe naturze, doceniają wagę ochrony środowiska i stan przyrody. Żywność z tych gospodarstw jest najwyższej jakości.

Kapituła, przyznając Nagrodę ks. abp. Henrykowi Hoserowi, honoruje jednocześnie tradycję jaką niesie ze sobą ród Hoserów, zasłużony dla rozwoju polskiego ogrodnictwa od 1844 roku, gdy Piotr I Hoser został ogrodnikiem Ogrodu Saskiego w Warszawie. Przez cały późniejszy czas Hoserowie rozwijali największe w Polsce gospodarstwo ogrodnicze. Dotknęła ich komunistyczna grabież rodzinnej własności. Dzisiaj potomkowie założyciela mozolnie odbudowują swe miejsce pracy i życia.

Kapituła składa tym samym hołd wszystkim ziemianom, producentom rolnym, ogrodnikom i sadownikom, których zagospodarowaną własność zniszczył komunizm, niszcząc tym samym część polskiego rolnictwa.

Nagrodę ustanowioną przez Fundację „Solidarna Wieś” przyznano po raz szesnasty. W roku ubiegłym otrzymał ją Zespół Pieśni i Tańca „Mazowsze”.

Wyróżnienie przyznawane jest osobom i instytucjom szczególnie zasłużonym dla rozwoju kulturalnego i gospodarczego rolnictwa, wsi i małych miast w Polsce.

Wręczenie Nagrody nastąpi 20 lutego 2020 roku w sali obrad plenarnych Konferencji Episkopatu Polski.

Ks. bp Artur Miziński, Honorowy Przewodniczący Kapituły

Sławomir Siwek, Przewodniczący Rady Fundacji

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Szaleństwo ekologów: chcą więcej aborcji, by chronić planetę

2019-11-07 17:30

Beata Zajączkowska/vaticannews / Oxford (KAI)

Szaleństwo ideologów ekologii zaczyna przybierać coraz większe rozmiary. Wysługując się renomowanymi pismami naukowymi, forsują tezę, że przyszłość ziemi zależy od rezygnacji z posiadania dzieci. Innymi słowy proponują więcej aborcji i antykoncepcji.

Vatican News

Pismo naukowe wydawane przez uniwersytet w Oksfordzie zaproponowało właśnie „sprawdzoną politykę skuteczności”, by osiągnąć cel, jakim jest ochrona planety i zmniejszenie emisji dwutlenku węgla. W 320-stronnicowym artykule „World scientist warning of a climate emergency” opublikowanym na łamach „BioScience” przez 11.258 naukowców ze 153 krajów świata, proponując remedia na „uratowanie ziemi” i „przyszłości ludzkości”, wskazano, że „światowa populacja musi zostać ustabilizowana i idealnie, stopniowo ograniczana”. Autorzy artykułu podkreślają, że można to osiągnąć dzięki „sprawdzonej polityce skuteczności, która wzmacniając prawa człowieka, redukuje jednocześnie wskaźnik płodności”. Za tą ideologiczną retoryką kryje się jeszcze większa promocja aborcji i antykoncepcji.

Publikacji artykułu towarzyszyło rozpoczęcie w Anglii kampanii reklamującej sterylizację. Na banerach reklamowych można zobaczyć pięcioro białych dzieci, a obok nich hasło: „Wyobraź sobie miasto mniej zatłoczone i zrób swoje… wysterylizuj się!”. Jest to ciekawy szczegół w multietnicznym społeczeństwie anglosaskim, gdzie białoskórych Anglików z każdym rokiem jest coraz mniej (obecnie ok. 40 proc.). W tym kontekście warto zauważyć, że podczas gdy ideolodzy ekologizmu posiadanie dzieci uznają za nieekologiczne i zgubne dla planety, nasze społeczeństwa same skazują się na zagładę, dokonując samobójstwa demograficznego.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Niech modlitwa złączy kolejarzy

2019-11-19 22:18

Agnieszka Bugała

25 listopada przypada liturgiczne wspomnienie św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Wokół historii jej życia powstało wiele legend, ale wiadomo, że była piękną chrześcijanką, która nie wyrzekła się Chrystusa i w czasach brutalnych prześladowań została skazana przez cesarza najpierw na tortury, a później na ścięcie. Podobno koło, którym była męczona, rozpadło się nie wyrządzając jej szkody, dlatego kolejarze obrali ją sobie za patronkę, uważając, że skoro pod kołem męczeńskim nie zginęła, – to uchroni też innych od śmierci pod kołami pociągów. Wizerunek świętej widnieje na wielu kolejarskich sztandarach a na dworcach kolejowych są jej kapliczki. Kult św. Katarzyny jest wśród rodziny kolejarskiej bardzo żywy.

pixabay/A.Bugała

W związku ze wspomnieniem św. Katarzyny Duszpasterstwo Kolejarzy Archidiecezji Wrocławskiej zaprasza na uroczystości Katarzyńskie.

Ks. Jan Kleszcz, duszpasterz kolejarzy podkreśla, że 36. Ogólnopolska Pielgrzymka Kolejarzy na Jasną Górę, która odbyła się 16 i 17 listopada, otworzyła doroczne uroczystości ku czci patronki kolejarzy, św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Na ich kontynuację ZOZ NSZZ Solidarność oraz PKP Cargo Dolnośląskiego Zakładu Spółki zapraszają już w najbliższy piątek, 22 listopada o godz. 10.00 na wrocławski Brochów. - Tu rozpoczniemy lokalne obchody Święta Kolejarzy – mówi duszpasterz.

Mszę św. dla lokalnego środowiska Kolejarzy zaplanowano w niedzielę 24 listopada o godz. 10.00 w kościele p.w. św. Franciszka przy ul. Borowskiej.

- Bardzo będę rad, gdy spotkanie to zbierze wszystkich nas, wrocławskich kolejarzy, do udziału we wspólnej modlitwie. W szczególny sposób proszę, zapraszam i liczę na obecność kolejowych – i nie tylko kolejowych – pocztów sztandarowych – mówi ks. Jan Kleszcz.

Po zakończeniu Mszy św. organizatorzy zapraszają na wspólną agapę.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem