Reklama

Biskup nominat Tadeusz Pikus

Bp Tadeusz Pikus w Drohiczynie

2014-04-11 14:14

Oprac. Edyta Hartman
Edycja podlaska 15/2014

Al. Łukasz Grabowski

Urodził się 1 września 1949 r. w Zabielu (archidiecezja białostocka). W latach 1975-81 studiował w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie. Święcenia kapłańskie przyjął 7 czerwca 1981 r. Tego samego roku obronił pracę magisterską z patrologii w Akademickim Studium Teologii Katolickiej w Warszawie. Na tej samej uczelni, w 1983 r., otrzymał tytuł licencjata, również z patrologii. W 1983 r. na Uniwersytecie Nawarry w Pampelunie (Hiszpania) rozpoczął studia doktoranckie z teologii fundamentalnej. W 1985 r., po obronie pracy doktorskiej, powrócił do kraju i rozpoczął pracę jako referent w sekretariacie Prymasa Polski. W tym czasie wykładał łacinę (1985-89; 1992-93) i teologię fundamentalną (1986-99) w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie. W 1987 r. został adiunktem na ASTK, a w 1988 r. - prefektem w warszawskim seminarium. Od 1989 r. pełnił też funkcję sekretarza Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. W 1990 r. wyjechał do Moskwy, gdzie pracował jako duszpasterz Polaków

w w ZSRR. Założył tam Collage Teologii Katolickiej św. Tomasza z Akwinu, którego też, z nominacji bp. Tadeusza Kondrusiewicza, został dziekanem. Tam też, w latach 1991-92, prowadził wykłady z teologii fundamentalnej. W 1992 r. wrócił do Polski i ponownie objął obowiązki prefekta w seminarium, ponadto prowadził też zajęcia w PWT w Warszawie, wykłady z teologii fundamentalnej w Łowiczu - na kursie katechetycznym i w tamtejszym WSD. W późniejszych latach (1993-98) również m.in. ćwiczenia z sakramentologii i eklezjologii w PWT. W 1994 r. został wicerektorem w warszawskim WMSD.

W 1995 r. ks. Pikus ponownie wyjechał do Moskwy. Zbierał tam materiały do pracy habilitacyjnej, równocześnie uczestnicząc w seminariach profesorskich w moskiewskim Instytucie Prawosławnym św. Andrzeja. W 1997 r. przejął obowiązki rektora kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny na Bielanach, rozpoczął też wykłady z teologii fundamentalnej i teologii ekumenicznej, a od 1998 r. - z religiologii w warszawskiej ATK i kontynuował je do 2009 r., po utworzeniu w 1999 r. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wspomniane wykłady prowadził też na Białorusi - w Seminarium Duchownym w Grodnie oraz w Wilnie - w Polskim Centrum Katechetycznym. Stopień doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie teologii fundamentalnej uzyskał 18 lutego 1999 r. na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie na podstawie rozprawy „Aksjologiczny wymiar religii w twórczości Aleksandra Mienia. Studium analityczno-krytyczne”. Tego samego roku, 24 kwietnia, bł. Jan Paweł II mianował ks. Pikusa biskupem pomocniczym archidiecezji warszawskiej. Święcenia biskupie przyjął z rąk kard. Józefa Glempa w warszawskiej archikatedrze św. Jana Chrzciciela 8 maja 1999 r.

Reklama

W 2008 r. na wniosek prezydenta Lecha Kaczyńskiego otrzymał tytuł profesora nauk teologicznych.

W ramach Konferencji Episkopatu Polski pełnił m.in. funkcję przewodniczącego: Bilateralnego Zespołu Katolicko-Prawosławnego (2001-11), Zespołu ds. Kontaktów z Polską Radą Ekumeniczną (2005-10) i Rady ds. Ekumenizmu (2006-11). Był też delegatem ds. dialogu katolików i muzułmanów (2000-06) oraz ds. duszpasterstwa polskich przetwórców żywności (2003-13). Należał również do: Komisji Wychowania Katolickiego, Rady ds. Dialogu Religijnego, Rady Programowej Zespołu Pomocy dla Kościoła Katolickiego na Wschodzie, Zespołu ds. Społecznych Aspektów Intronizacji Chrystusa Króla i Zespołu do Rozmów z Rosyjskim Kościołem Prawosławnym.

29 marca br. papież Franciszek mianował go trzecim w historii diecezji - po powołaniu jej przez Ojca Świętego Jana Pawła II w 1991 r. - biskupem drohiczyńskim, po biskupach Władysławie Jędruszuku i odchodzącym na emeryturę Antonim Pacyfiku Dydyczu.

Ingres do drohiczyńskiej katedry będzie miał miejsce w niedzielę 25 maja o godz. 15. Zawołaniem biskupim nowego Biskupa Drohiczyńskiego, umieszczonym pod herbem, są słowa: „Surrexit Dominus vere!” - Pan prawdziwie zmartwychwstał!

Tagi:
bp Tadeusz Pikus

Reklama

Potrzeba serca

2019-09-03 13:09

Łukasz Krzysztofka
Edycja warszawska 36/2019, str. 1

W pierwszą rocznicę konsekracji Światowego Centrum Modlitwy o Pokój w Niepokalanowie Mszy św. dziękczynnej przewodniczył w niepokalanowskiej bazylice bp Tadeusz Pikus z Drohiczyna

Łukasz Krzysztofka
Prośmy Boga o dar miłości miłosiernej, która jest w stanie przeżyć najboleśniejsze chwile i nie przestać kochać – zaapelował bp Pikus

Kaplica wieczystej adoracji „Gwiazda Niepokalanej” jest jednym z dwunastu takich miejsc na świecie. Jej powstanie było już pragnieniem św. Maksymiliana Kolbe. W swoim liście z Japonii z 1934 r. pisał: „...wyobrażam sobie piękną figurę Niepokalanej w wielkim ołtarzu, a na jej tle, pomiędzy rozłożonymi rękami monstrancja w ciągłym wystawieniu Przenajświętszego Sakramentu. Bracia na zmianę adorują. Kto zagląda do kościoła, pada na kolana, adoruje, spogląda na twarz Niepokalanej, odchodzi, a Ona z Panem Jezusem jego sprawę załatwia…”. Dziś tak właśnie wygląda ołtarz w kaplicy wieczystej adoracji.

– Kaplica ta poświęcona jest przede wszystkim wielkiemu błaganiu, aby pokój panował w naszych sercach, rodzinach, ojczyźnie i w świecie. Najdoskonalszy przykład do naśladowania daje nam Jezus, Książę Pokoju, który podjął walkę nie przeciwko człowiekowi, ale o człowieka, o jego zbawienie i szczęście – mówił w homilii bp Pikus.

Biskup senior diecezji drohiczyńskiej wskazał, że kluczem, według którego określa się, kto ma prawo żyć, a kto nie, jest dzisiaj m.in. aborcja i eutanazja. – Każde życie ludzkie ma swój początek w Bogu. Powinniśmy sobie nawzajem przypominać, że jesteśmy dziećmi Boga. Powinniśmy uznać własną godność. Każdy człowiek ma prawo do życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci – podkreślił bp Pikus.

Odnosząc się do 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej, hierarcha przypomniał, że zrodziła się ona z pogardy wobec Boga, co przerodziło się na pogardę dla człowieka. – Potrzeba dzisiaj, aby nasze serce nie tylko miłowało, ale było sercem mądrym, rozumnym i potrzeba, żeby nasz rozum był kochający – zachęcał biskup.

W rok od otwarcia kaplicy wieczystej adoracji do ojców franciszkanów napływają świadectwa uproszonych tu łask, w tym fizycznych uzdrowień. Przed wejściem do kaplicy wystawiona jest księga podziękowań i łask, w której codziennie przybywa nowych świadectw. Od dnia konsekracji niepokalanowskie Centrum Modlitwy o Pokój odwiedziło już ponad 350 tys. osób.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Rzecznik KEP prosi w Rzymie o modlitwę, aby św. Jan Paweł II był ogłoszony Doktorem Kościoła i współpatronem Europy

2019-11-16 14:41

BPKEP / Rzym (KAI)

Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski, ks. Paweł Rytel-Andrianik, zwrócił się do uczestników konferencji pt. „30 lat bez Muru” zorganizowanej w Rzymie przez włoskie stowarzyszenie katolickie Alleanza Cattolica, o modlitwę i działania, aby św. Jan Paweł II został ogłoszony Doktorem Kościoła i współpatronem Europy.

Bożena Sztajner/Niedziela
Ks. Paweł Rytel-Andrianik

W swoim wykładzie rzecznik Episkopatu przypomniał, że św. Jan Paweł II spełnia trzy warunki, by zostać ogłoszonym Doktorem Kościoła: został ogłoszony przez Kościół świętym, wyróżnia się wyjątkowym stopniem świętości i jego przesłanie teologiczne jest aktualne w każdym czasie.

Ks. Rytel-Andrianik zauważył też, że 27-letni pontyfikat papieża Wojtyły przypadł na czas wielkich przemian w Europie i na świecie, ale jego nauczanie nawiązuje do bieżących kwestii, jak godność człowieka od jego poczęcia do naturalnej śmierci, właściwe korzystanie z wolności, godność pracy ludzkiej, towarzyszenie młodym w rozeznawaniu powołania, wartość modlitwy i cierpienia, godność ludzkiego ciała i miłości, rodzina chrześcijańska.

„W duchu listu przewodniczącego Episkopatu abp. Stanisława Gądeckiego do papieża Franciszka, zwracam się z prośbą o modlitwę i działania, aby św. Jan Paweł II mógł być ogłoszony Doktorem Kościoła i współpatronem Europy” – powiedział rzecznik Episkopatu.

Z kolei ambasador Polski przy Stolicy Apostolskiej Janusz Kotański wygłosił wykład nt. roli św. Jana Pawła II w upadku Muru Berlińskiego i jego zasług w tym doniosłym wydarzeniu, które zmieniło oblicze dotychczas podzielonej Europy.

Konferencję zakończy Eucharystia sprawowana w kościele San Salvatore in Lauro pod przewodnictwem abp. Giacomo Morandi, sekretarza Kongregacji Nauki Wiary.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

IPN złożył zażalenie dot. umorzenia sprawy prowokacji SB wobec bł. ks. Jerzego Popiełuszki

2019-11-16 21:38

Radio Maryja

Do warszawskiego Sądu Apelacyjnego wpłynęło zażalenie Instytutu Pamięci Narodowej dotyczące umorzenia sprawy prowokacji wobec bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Chodzi o postępowanie wobec oskarżonych o podrzucenie w 1983 roku przez SB do mieszkania kapłana materiałów go obciążających.

Archiwum

W październiku Sąd Okręgowy w Warszawie uznał, że przestępstwa zostały popełnione i że były zbrodniami komunistycznymi, ale nastąpiło przedawnienie.

Prokuratorzy IPN nie zgodzili się z tą oceną sądu. Według nich prowokacja na Chłodnej stanowiła zbrodnię przeciwko ludzkości, które się nie przedawniają.

Prof. Jan Żaryn, historyk, odnosząc się do sprawy ocenia, że jej dalszy bieg zależy od kwestii woli, a nie jednoznacznego kwalifikowania prawnego.

– Po stronie sądu widać, że takowej woli nie ma, aby podtrzymać tę możliwość orzekania w sprawach dotyczących przestępstw szczególnie z lat stanu wojennego i późniejszych. Zapewne w rzeczywistości prawnej sąd potrafi udowodnić, że takich możliwości nie posiada. Moim zdaniem nie posiada bardziej woli niż możliwości. Tak to trwa od 1989 roku. Wola to jest bardzo trudna kategoria do udowodnienia, oceny, bo to przecież zależy od ludzi, którzy gdzieś w swym sumieniu albo pracują na rzecz sprawiedliwości albo tez uchylają się od tego zadania – wskazuje prof. Jan Żaryn.

Zabójców ks. Popiełuszki w sprawie tzw. prowokacji na Chłodnej oskarżył pion śledczy IPN. Oskarżeni nielegalnie weszli do mieszkania kapłana przy ul. Chłodnej w Warszawie i pozostawili w nim amunicję, materiały wybuchowe oraz ulotki i wydawnictwa, których posiadanie było wtedy zabronione.

Następnie SB doprowadziło do ich ujawnienia w wyniku przeszukania mieszkania, co spowodowało wdrożenie przeciw kapelanowi ,,Solidarności” postępowania karnego.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem