Reklama

Sanktuaria

Sanktuaria diecezji toruńskiej (V)

U Maryi Wspomożycielki w Nawrze

W sercu ziemi chełmińskiej przy dawnym trakcie wiodącym z Chełmży, pierwszej stolicy diecezji, ku Chełmnu, leży Nawra pamiętająca czasy bp. Heidenryka i bł. Juty. Tam w świątyni parafialnej od 4 stuleci gromadzi czcicieli Maryi Jej cudowny obraz

Wizerunek umieszczony w głównym rokokowym ołtarzu kościoła postawionego w 1. poł. XVII wieku w miejscu XIV-wiecznej świątyni przypomina liczne wyobrażenia Matki Bożej Wspomożycielki w Europie, także w Polsce. Nabożeństwo do Maryi Wspomożycielki sięga początków chrześcijaństwa, choć po raz pierwszy ten „słodki tytuł” pojawił się w IV wieku w pismach św. Efrema. W XVI wieku Pius V włączył wezwanie „Wspomożenie wiernych…” do Litanii Loretańskiej. W 1816 r. Pius VII ustanowił święto Matki Bożej Wspomożycielki na 24 maja. Wielkim orędownikiem Jej kultu był św. Jan Bosko, a w Polsce prymas kard. August Hlond, także salezjanin. Jego następca kard. Stefan Wyszyński sprawił, że w 1958 r. umieszczono Jej wspomnienie w polskim kalendarzu liturgicznym.

Nawrzyński obraz

jest anonimowy. Namalowany na desce lipowej, pochodzi z pocz. XVII wieku. Został przemalowany w duchu barokowego malarstwa, z zastosowaniem światłocienia, dzięki czemu zostały złagodzone typowe dla ikon surowe oblicza Maryi i Jezusa. Pozostał układ postaci typu „Hodegetria” („wskazująca drogę”; por. J 14, 6; J 2, 5). Także Dziecko wskazuje na Matkę (por. J 19, 27) jako pośredniczkę Bożej łaski. W 1767 r. postacie pokryto srebrną sukienką. Wyobrażenia Matki i Syna opatrzono złotymi insygniami królewskimi – koronami i berłem w dłoni Maryi. Złota gwiazda na ramieniu Jej płaszcza to znak doskonałości i symbol Orędowniczki wskazującej drogę oraz wspomagającej człowieka. Głowy Maryi i Jezusa otacza wieniec z 12 złocistych gwiazd – wskazanie Ich fundamentalnej roli w dziele zbawienia (por. Ap 21, 12-21).

Z dziejów sanktuarium

Reklama

W 1619 r. ikonę przywiózł do Nawry Bernard Kruszyński uczestnik wojen z Moskwą. „[Miał on] szczególne nabożeństwo do NMP. Widział [Jej] obraz na lipowej okiennicy więzienia, a wypuszczony z 7-letniej niewoli wyprosił go sobie” – napisał w 1885 r. proboszcz nawrzyński ks. Franciszek Odrowski w „Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego”. Umieścił wizerunek w swoim pałacu, później przekazał do kościoła. Obraz rychło zyskał opinię cudownego. Znakiem wdzięczności za łaski otrzymane za pośrednictwem Matki Nawrzyńskiej są wota składane od XVII wieku do tej pory; np. o. Antoni Kamiński (1925 – 2002) z zakonu Oblatów w 45. rocznicę święceń w 2000 r. ofiarował obrączki swoich rodziców.

Wiara w orędownictwo Matki Nawrzyńskiej bardzo żywa w okresie międzywojennym, trwała także w czasie okupacji. W 1940 r. Jan Kola zesłany na roboty do Niemiec napisał w błagalnym wierszu: „Panno święta, co królujesz w nawrzyńskim kościele,/ która pociągasz cały lud wioski do siebie,/ który Cię kocha, uwielbia i służy (…)/ Przychodzą do Ciebie prosić wszyscy (…)/ Byś ludu swego nie opuściła/ i prośby jego u swego Syna przedstawiła”. Prosi m.in. o powrót proboszcza (ks. Wojciecha Gajdusa osadzonego w obozie), „matki, która się troszczyła o każdego” (wysiedlonej z Nawry Ireny Sczanieckiej), oraz „ojców i synów”. Z kolei ks. Stefan W. Frelichowski w liście napisanym 27 lipca 1941 r. w obozie w Dachau prosi o odbycie pieszej pielgrzymki do Nawry w podziękowaniu za uzdrowienie (ze śmiertelnej epidemii) sprzed roku w Sachsenhausen. Później dziękuje: „Bardzo ładnie, że wszyscy poszliście (…) na pielgrzymkę do Nawry w takim deszczu” (listy z 6 i 20 września 1941 r.).

Kult Maryi Nawrzyńskiej zaowocował powołaniami kapłańskimi i zakonnymi, m.in. oprócz o. Antoniego – jego brata Józefa OMI, ks. Wacława Preissa, ks. Henryka Kowalskiego, o. Pawła Sczanieckiego OSB. Po wojnie, gdy zabrakło rodziny Sczanieckich i jej dobroczynnego wpływu na moralne i religijne oblicze wsi, kult osłabł, ale nie wygasł w sercach rodowitych mieszkańców wsi, także tych, którzy wyjechali. „Urodzeni tu moi bliscy mieszkający w Bydgoszczy, Grudziądzu, Toruniu, Chojnicach, także na Ziemiach Zachodnich mają ten kult” – mówi potomek przedwojennej nawrzyńskiej rodziny. W epitafium po śmierci Marii ze Sczanieckich Karwatowej w 2007 r. Feliks Stolkowski posłużył się apostrofą oddającą część zmarłej dla Nawrzyńskiej Pani: „Żegnam Cię, Matko w Cudownym Obrazie,/ Ucieczko moja, Łask Krynico/ do wsparcia skora w każdym razie,/ Tajemnic moich Powiernico”. W latach powojennych pewien mieszkaniec Głuchowa opowiedział ks. Zdzisławowi Bembniście (duszpasterz w Nawrze w latach 1956-73) o swoim objawieniu woli Maryi, aby nie zaprzestano oddawania Jej czci.

Reklama

W 2005 r. ówczesny proboszcz ks. kan. Andrzej Zblewski w porozumieniu z bp. Andrzejem Suskim, kierując się słowami dawnej modlitwy: „Pomnij, o Panno święta, że nigdy nie słyszano, abyśmy, gdy się w potrzebie pod Twoją opiekę uciekali, Twego wspomożenia błagali, od Ciebie opuszczeni byli” – wystąpił z inicjatywą nadania parafii drugiego tytułu: Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych. 29 maja 2005 r. pierwszą Sumę odprawił w Nawrze bp Józef Szamocki. Do tego cudownego obrazu ludzie nadal pielgrzymują – mówi proboszcz i kustosz ks. Tadeusz Kozłowski – wypraszając łaski dla siebie i swoich rodzin. Najczęściej przybywają do Matki Bożej, by prosić o powrót do zdrowia i dzięki Jej wstawiennictwu ich modlitwy zostają wysłuchane. Zapraszam więc do nawiedzenia tego pięknego sanktuarium osoby indywidualne i grupy zorganizowane. Przekonasz się, bracie, siostro, o tym, że jeśli raz odwiedzisz Matkę Bożą Nawrzyńską, ciągle wracać tu będziesz”. Ks. Tadeusz dodaje, że w tym roku w niedzielę 1 czerwca zostanie zorganizowany Gminny Dzień Dziecka u boku Matki Bożej Nawrzyńskiej.

Warto przeczytać: „Sanktuaria maryjne diecezji toruńskiej” (pod red. ks. Mirosława Mroza i Waldemara Rozynkowskiego); Jerzy Dygdała, Szczepan Wierzchosławski, „Nawra Kruszyńskich i Sczanieckich”; ks. Andrzej Zblewski, „Panno Nawrzańska nie gardź tym Polski wołaniem…” („Głos z Torunia” nr 26/2005); Mirosław Piotr Kruk, „Ikony-obrazy w świątyniach rzymskokatolickich dawnej Rzeczypospolitej”; w przygotowaniu album „Nawra z tamtych lat…” autorstwa Feliksa Stolkowskiego.

* * *

Dziękuję za cenne uwagi ks. Tadeuszowi Kozłowskiemu, ks. kan. Andrzejowi Zblewskiemu oraz Feliksowi Stolkowskiemu, który także udostępnił zdjęcia

* * *

Kult Maryi Nawrzyńskiej

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy z modlitwą do Najświętszej Panny Nawrzyńskiej i zawierzeniem Jej wstawiennictwu Ojca Świętego, Kościoła, diecezji i parafii – środa po Mszy św. o godz. 17

Powołanie Żywego Różańca (kontynuacja tradycji Bractwa Różańca założonego w 1770 r.). Odmawianie dziesiątki Różańca przed każdą Mszą św.

Adoracja Najświętszego Sakramentu z aktem zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi w pierwszą sobotę miesiąca po Mszy św. o godz. 17

W Mszach św. dziękczynnych i błagalnych częste odwołania do wstawiennictwa Matki Bożej Nawrzyńskiej Wspomożycielki Wiernych

* * *

Odpusty

Św. Katarzyny Aleksandryjskiej – 25 listopada, Msza św. o godz. 17

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych – ostatnia niedziela maja, Msza św. o godz. 12

2014-05-22 10:35

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Papież poświęci korony i suknię na Obraz Matki Bożej Świdnickiej

[ TEMATY ]

Matka Boża

ŚDM w Krakowie

Ks. Daniel Marcinkiewicz

Ojciec Święty Franciszek 28 lipca na Jasnej Górze na zakończenie Mszy św. dziękczynnej z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski dokona poświęcenia koron i sukni na XVI-wieczny cudowny Obraz Matki Bożej Świdnickiej – „Maria in sole” (Maryja w słońcu).

- Czujemy się wyróżnieni, jako najmłodsza diecezja w Polsce, że w tak ważnym dla nas Polaków dniu, kiedy na wałach Jasnogórskich, będziemy dziękować Panu Bogu za 1050 lat chrześcijaństwa w Polsce, Ojciec Święty Franciszek dokona poświęcenia sukni i koron na XIV-wieczny Obraz Matki Bożej Świdnickiej – poinformował ks. dr Krzysztof Ora, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Świdnickiej Kurii Biskupiej.

CZYTAJ DALEJ

Benedykt XVI krytycznie o niemieckim Kościele

2021-07-26 11:43

[ TEMATY ]

Benedykt XVI

Grzegorz Gałązka

Przed "Kościołem i doktryną bez wiary" przestrzegł swych rodaków papież-senior Benedykt XVI. Na łamach „Herder Korrespondenz” ukazał się artykuł, który powstał w rozmowie z publicystą Tobiasem Winstelem. Papież-senior zaznacza w nim, że jedynie wiara wyzwala ludzi z ograniczeń i ciasnoty ich czasów. „Doktryna musi rozwijać się w wierze i z wiary, a nie stać obok niej” – stwierdza Benedykt XVI.

Papież-senior podkreśla, że „Kościół składa się z pszenicy i plew, dobrych i złych ryb. Nie chodzi zatem o oddzielenie dobrych od złych, ale oddzielenie wierzących od niewierzących". Odnosząc się do roli niemieckich biskupów zaznacza: „Dopóki w oficjalnych tekstach kościelnych przemawiać będzie tylko urząd, a nie serce i duch, dopóty trwać będzie exodus ze świata wiary", powiedział Benedykt XVI. Oczekuje on od ludzi Kościoła „prawdziwego, osobistego świadectwa wiary".

CZYTAJ DALEJ

Świadectwo powstańca warszawskiego

2021-07-28 12:05

[ TEMATY ]

Powstanie Warszawskie

Lubuskie Muzeum Wojskowe

Karolina Krasowska

- Ja, co się urodziłem w wolnej Polsce, tak wolny nie czułem się nigdy jak te pierwsze kilka dni powstania - mówił śp. Stefan Mrowiec, żołnierz Armii Krajowej i uczestnik Powstania Warszawskiego.

- Ja, co się urodziłem w wolnej Polsce, tak wolny nie czułem się nigdy jak te pierwsze kilka dni powstania - mówił śp. Stefan Mrowiec, żołnierz Armii Krajowej i uczestnik Powstania Warszawskiego.

W Lubuskim Muzeum Wojskowym można obejrzeć świadectwo nieżyjącego już byłego powstańca warszawskiego Stefana Mrowca, który po wojnie osiedlił się w Zielonej Górze.

- Powstanie musiało wybuchnąć, po prostu wtedy to była euforia. Ja, co się urodziłem w wolnej Polsce, tak wolny nie czułem się nigdy jak te pierwsze kilka dni powstania - mówił śp. Stefan Mrowiec, żołnierz Armii Krajowej i uczestnik Powstania Warszawskiego.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję