Reklama

Myśl na tydzień - kard. Kazimierz Nycz

[ TEMATY ]

Myśl na tydzień

kard. Kazimierz Nycz

Karol Porwich/Niedziela

Kard. Kazimierz Nycz

Kard. Kazimierz Nycz

24.01.2023 – 30.01.2023
Kościół jest dla zbawienia wszystkich i taki musi być, jeśli chce spełnić swoją misję.

10.01.2023 – 16.01.2023
Benedykt XVI pokazywał współczesnemu człowiekowi Chrystusa i Kościół. Wskazywał wszystkie granice, które należy zachować, by ocalić swoją godność.

3.01.2023 – 9.01.2023
Aby być blisko siebie nawzajem, musimy być blisko Jezusa.

20.12.2022 – 26.12.2022
Żłóbek przypomina nam, że Boże Narodzenie jest dla wszystkich.

28.11.2022 – 05.12.2022
Nie ma dobrze przeżytych świąt Bożego Narodzenia bez dobrze przeżytego Adwentu.

15.11.2022 – 21.11.2022
Zwłaszcza dziś występuje paląca potrzeba, byśmy stawali się bliźnimi absolutnie każdego człowieka i pomagali mu czynnie, jeśli pojawia się na naszej drodze.

8.11.2022 – 14.11.2022
Niepodległość jest darem i zadaniem.

25.10.2022 – 31.10.2022
Gdy będziemy na cmentarzach, szukajmy tam sensu naszego życia i drogi do świętości.

11.10.2022 – 17.10.2022
Musimy przejść z poziomu kremówek do poziomu poznania nauczania Jana Pawła II. Temu służy Dzień Papieski.

6.09.2022 – 12.09.2022
Ewangelia, która nie staje się elementem kultury, jest Ewangelią płytko przyjętą.

30.08.2022 – 5.09.2022
Niech Ewangelia będzie widoczna na co dzień, w naszym życiu, w przebaczeniu, w przezwyciężaniu wszelkiej nienawiści.

22.08.2022 – 29.08.2022
Prawdziwe obdarowywanie drugich to dawanie kosztem siebie, a nie tym, co nam zbywa.

9.08.2022 – 15.08.2022
Wszyscy ci, którzy dzisiaj chcieliby współczesnemu człowiekowi zaproponować sielankowe chrześcijaństwo, byliby nieszczerzy, bo takiej Ewangelii nie ma.

26.07.2022 – 1.08.2022
Współczesny świat gubi się w warstwie wartości. Trzeba, żebyśmy to wszystko zanosili na Jasną Górę i przedstawiali Bogu przez wstawiennictwo Matki Najświętszej i polskich świętych.

12.07.2022 – 18.07.2022
Odpowiedzi na zło wojny szukajmy w Ewangelii, a nie w rewanżyzmie.

28.06.2022 – 4.07.2022
Rozeznawanie powołania do małżeństwa jest dziś także utrudnione tym, że współczesna kultura, w dużej mierze, jest kulturą tymczasowości, ciągłego wybierania.

14.06.2022 – 20.06.2022
Obyśmy nie ulegli pokusie nienawiści wobec Rosjan, których przywódca rozpętał okrutną wojnę.

12.04.2022 – 18.04.2022
Pascha Pana dokonuje się i musi się dokonywać w naszym życiu i naszym otoczeniu.

29.03.2022 – 4.04.2022
Chrześcijanin, odrodzony przez chrzest jako dziecko Boże, wie, że jego ostateczne mieszkanie jest u Boga w niebie. Z tego wynika oczywista zasada – żyj w Bożym świecie jako zaproszony i powołany do nieba.

22.02.2022 – 28.02.2022 Inicjatywa w nawróceniu i pojednaniu zawsze należy do Pana Boga. On pierwszy wyciąga rękę.

21.12.2021 – 27.12.2021
Uczymy się od Jezusa tej miłości, którą on świat umiłował. I uczmy się miłości Boga i ludzi, która jest największym przykazaniem.

14.12.2021 – 20.12.2021
Bóg się rodzi tam, gdzie są ludzie miłosierni.

9.11.2021 – 15.11.2021
Jesteśmy świadkami nie tylko w czasie modlitwy, ale przede wszystkim kiedy żyjemy Ewangelią, kiedy żyjmy w zjednoczeniu z Jezusem.

5.10.2021 – 11.10.2021
Nie wolno szukać innej definicji małżeństwa ponad to, że jest to w zamiarze Boga, związek mężczyzny i kobiety pobłogosławiony przez Stwórcę.

28.09.2021 – 4.10.2021
Uniwersytet przede wszystkim ma szukać, odkrywać i ukazywać blask prawdy.

24.08.2021 – 30.08.2021
Fundamentem wolności i odpowiedzialności jest zawsze Dekalog.

17.08.2021 – 23.08.2021
Śmierć nie jest końcem, ale przejściem do domu Ojca. Nasze zameldowanie stałe jest w niebie.

27.07.2021 – 2.08.2021
Powstańcy dobrze wiedzieli, co jest w życiu najważniejsze. Wiedzieli, że są sytuacje, w których trzeba oddać swoje życie w imię miłości bliźniego, w imię podstawowych wartości, takich jak wolność i godność człowieka.

20.07.2021 – 26.07.2021
Niech Ewangelia będzie widoczna na co dzień w naszym życiu, w przebaczeniu, w przezwyciężaniu wszelkiej nienawiści.

05.07.2021 – 12.07.2021
Pielgrzymka to czas wypływania na głębię, czyli łowienia z Chrystusem.

06.04.2021 – 11.04.2021
Odpowiedź na Boże Miłosierdzie musi się zacząć od dopuszczenia miłości Boga do życia każdego z nas, aby stało się ono piękniejsze, pełne przebaczenia, zgody i miłości do bliźniego.

09.02.2021 – 15.02.2021
Bądźmy solidarni, pomagajmy, aby sprawdziła się nasza chrześcijańska miłość, która jest podstawą wyznawania wiary.

02.02.2021 – 08.02.2021
Czyż nie jest największym cudem to, kiedy chory potrafi powiedzieć Bogu: „Bądź wola twoja” i przyjąć sytuację z nadzieją w miłosierdzie Boże i wiarą, że Bóg pomaga?

28.12.2020 – 04.01.2021 Przeżywajmy uroczystość Objawienia Pańskiego, modląc się w intencji Kościoła, który jest jeden, święty, powszechny i apostolski.

26.10.2020 – 02.11.2020
Wśród ludzi, którzy umarli, jest rzesza tych, którzy osiągnęli świętość, są w niebie. To nie są tylko wyniesieni przez Kościół na ołtarze.

12.10.2020 – 19.10.2020
Dziś trzeba wchodzić w głąb słów pontyfikatu Jana Pawła II – katechez i kazań, które głosił on na całym świecie.

06.10.2020 – 13.10.2020
Potrzeba nam takich spotkań modlitewnych, z których by potem wypływało nasze działanie pełne miłości.

27.07.2020 – 03.08.2020
Bóg nie działa obok naszego życia (…), ale w swojej opatrzności rządzi i kieruje światem przez człowieka.

06.07.2020 – 13.07.2020
Obowiązkiem chrześcijanina jest dawanie świadectwa prawdzie. Złem jest bowiem nie tylko kłamstwo, ale również przemilczanie prawdy.

25.05.2020 – 31.05.2020
Nie ma innej drogi przemiany życia, jak tylko przez przemianę człowieka. Dopiero człowiek zewangelizowany poradzi sobie z obroną życia.

11.05.2020 – 17.05.2020
Nie pozwólmy sobie przyzwyczaić się do tego, co jest tylko przejściowe i niekoniecznie najważniejsze. Rozbudzajmy w sobie głęboką tęsknotę za prawdziwym przeżyciem Eucharystii.

6.04.2020 – 13.04.2020
Przez mękę, śmierć, i zmartwychwstanie przeszliśmy ze śmierci do życia. To jest Jego Pascha, Pascha Pana i nasza Pascha. To jest źródło naszej wiary, źródło nadziei i miłości.

16.03.2020 – 22.03.2020
Gdybyśmy naszą relację z Jezusem ograniczyli tylko do Mszy św., mogłoby nam grozić zapomnienie o Jego obecności w pozostałym czasie i przestrzeni.

09.03.2020 – 15.03.2020
Każde życie jest święte, ponieważ jest darem od Boga. A równocześnie dla tego życia i jego świętości Chrystus oddał swe życie na krzyżu.

10.02.2020 – 16.02.2020
W bracie obok mieszka Chrystus. I to Jego mogę spotkać w nim przez miłość, poświęcenie, panowanie nad złymi emocjami.

27.01.2020 – 02.02.2020
Obowiązkiem chrześcijanina jest dawanie świadectwa prawdzie. Złem jest bowiem nie tylko kłamstwo, lecz także przemilczanie prawdy.

17.12.2019 – 24.12.2019 Proszę, aby ludzie, którym przeszkadza religijny wymiar Bożego Narodzenia, uszanowali ludzi, którzy lubią te święta i chcą je przeżywać na głębokim poziomie przywiązania do Kościoła, do religii.

04.12.2019 – 10.12.2019
Zadaniem współczesnego świata jest ciągłe podejmowanie trudu przyprowadzania do Jezusa.

09.09.2019 – 16.09.2019 Przeciętny dorosły Polak wypija ponad 12 litrów czystego alkoholu rocznie. Tego nigdy wcześniej nie było.

02.09.2019 – 09.09.2019 Rodzice mają prawo i obowiązek wiedzieć, czego nauczane jest dziecko na przedmiotach dodatkowych

22.07.2019 – 29.07.2019 Powstanie Warszawskie stało u podstaw tego, co później pozwoliło nam przetrwać czasy komunistyczne i wrócić do wolnej Ojczyzny.

03.05.2019 – 10.06.2019 Pielgrzymka Jana Pawła II w 1979 r. miała ogromny wpływ na cały późniejszy pontyfikat Papieża, ale też na całą późniejszą historię naszego kraju.

28.01.2019 – 04.02.2019 Jest czas na rachunek sumienia, a Kościół powinien go zrobić jako pierwszy.

24.09.2018 – 01.10.2018 Rok 1918 oraz to, co nastąpiło przedtem i potem, ma duży związek z wami, Polakami mieszkającym poza granicami naszej Ojczyzny.

10.09.2018 – 17.09.2018 Kościół musi powiedzieć i będzie mówił „nie”, ponieważ małżeństwo ustanowione przez Boga jest i będzie zawsze związkiem mężczyzny i kobiety

16.07.2018 - 23.07.2018
Kościół nie może być tam, gdzie dokonuje się jakiekolwiek jątrzenie, stawianie ludzi przeciwko sobie. Kościół jest i powinien być wszędzie tam, gdzie trzeba ludzi jednać z Bogiem i między sobą.

02.07.2018 - 09.07.2018
Kościół zawsze się włączał w debatę o człowieku i jego godności. Takich dziedzin jest bardzo dużo, a należy do nich także troska o zdrowie każdego człowieka.

30.04.2018 - 07.05.2018
Współczesny świat zabija w imię tego, że nie akceptuje chrześcijaństwa i nauki Jezusa.

09.04.2018 - 16.04.2018
Kościół nigdy nie zrezygnuje z głoszenia świętości życia; będzie to robił zawsze – czy to się podoba, czy nie.

03.04.2018 - 10.04.2018
Musimy się modlić, aby pamięć o Janie Pawle II i o jego dziele na przełomie tysiącleci była trwała i wzrastała w następnym pokoleniu.

29.01.2018 - 05.02.2018
Gospodarka nie może działać w oderwaniu od ludzi, a sam rozwój gospodarczy nie może być jedynym wyznacznikiem dobrobytu.

15.10.2017 - 22.10.2017
Życie każdego człowieka, także życie człowieka, który może się urodzić niepełnosprawny jest wielką, niezbywalną i niepowtarzalną wartością.

23.10.2017 - 30.10.2017
Dobra, święta, kochająca się i wychowująca dzieci rodzina nadaje życiu ludzkiemu najgłębszy sens.

21.08.2017 - 28.08.2017
Media nie pokazują normalnego, pełnego miłości, pięknego życia, które mogłoby budować swoim przykładem oraz pociągać innych.

10.07.2017 - 17.07.2017
Współcześni męczennicy w najwyższym stopniu wypełniają przykazanie miłości Boga i bliźniego.

30.01.2017 - 06.02.2017
Musimy uczyć młodych Polaków o Janie Pawle II i trzeba to robić w sposób dobry, mądry i interesujący.

12.09.2016 - 19.09.2016
Papież nas poznał, poznał Polskę, poznał polską młodzież, poznał Kościół w Polsce. Ale myśmy też poznali Papieża i myślę, że to poznanie jest nam jeszcze bardziej potrzebne niż Papieżowi.

16.05.2016 - 23.05.2016
Bóg oczekuje od nas, byśmy byli jednego Ducha, byśmy byli ludźmi pokoju, którzy potrafi ą przyjąć Boże miłosierdzie i którzy potrafi ą nieść je dalej.

08.02.2016 - 15.02.2016
Powinniśmy się zastanowić i w pewnym sensie wstydzić za to, że tak mało w sobie odwzorowujemy to miłosierdzie Boga, na które liczymy.

18.01.2016 - 25.01.2016
My, Polacy, nie musimy szukać fundamentu religijnego, kulturowego i tożsamościowego. Tylko nie bardzo wiadomo dlaczego zaczynamy wstydzić się tego fundamentu.

21.09.2015 - 05.10.09. 2015
Niesienie dobrej nowiny wszystkim, niezależnie od tego kim są, jest próbą dla chrześcijaństwa i naszej miłości.

14.09.2015 - 21.09. 2015
Bycie biskupem sprawia, że będąc z ludu, jeszcze bardziej mamy być dla ludzi, do których nas posyła Chrystus.

10.08.2015 - 17.08.2015
Im bardziej jesteśmy przygnieceni do ziemi, przybici cierpieniem, grzechem, chorobą - tym bardziej Bóg przychodzi i chce nas podnosić. I podnosi nas, jeśli tylko człowiek podnieść się pozwoli.

27.07.2015 - 03.08.2015
Stosunek do Powstania, do tamtych ponad 200 000 ludzi (...), którzy oddali życie, wypowiadane przez nas sądy, zarówno ich treść jak i forma, osądzają tak naprawdę nas samych - przede wszystkim pokazują, czy jesteśmy „uczestnikami” czy też wyłącznie „widzami” i „krytykami”

13.07.2015 - 20.07.2015
Zmartwychwstanie Chrystusa jest największym objawieniem Bożego miłosierdzia.

22.06.2015 - 29.06.2015
Przebaczenie i modlitwa za prześladowcę wcale nie przekreśla sprawiedliwości.

15.06.2015 - 22.06.2015
Kościół musi być misyjny. To jest znakiem jego żywotności, (…) to jest powołanie każdego z nas.

01.06.2015 - 08.06.2015
Wiara nie może być jedynie deklarowana, ale powinna być również praktykowana. Owa praktyka powinna objąć życie osobiste, jak też rodzinne, zawodowe i społeczne.

04.05.2015 - 11.05.2015
Trzeba wołać do wszystkich osób zatroskanych o Polskę, aby nie dopuścić do zasypania źródła europejskiej kultury i tożsamości śmieciami współczesności.

07.04.2015 - 13.04.2015
Kościół ma dziś do spełnienia wielką rolę w wychowaniu młodego pokolenia. Przede wszystkim przez katechezę w parafiach, ale także przez prowadzenie szkół katolickich.

23.03.2015 - 30.03.2015
Bóg będzie sądzi człowieka, bo jest miłosierny i jednocześnie sprawiedliwy. Osądza nasze czyny i ma do tego prawo.

09.02.2015 - 16.02.2015
Świeccy mają prawo, a nawet obowiązek bezpośredniego uczestniczenia w życiu politycznym.

12.01.2015 - 19.01.2015
Wybiła godzina świadectwa i rodziny powinny same pokazać, że można prowadzić piękne, wspaniałe życie rodzinne zakotwiczone w Panu Bogu.

01.12.2014 - 08.12.2014
Myśląc poważnie o naszym życiu musimy zastanowić się nad tym jak wygląda świątynia naszego serca. To miejsce także wymaga porządkowania.

24.11.2014 - 01.12.2014
Świat czeka na ludzi, którzy przemieniają świat zaczynając od siebie.

03.11.2014 - 10.11.2014
Świętość jest najlepszym sposobem rozwiązania problemów życia rodzinnego, zawodowego oraz społecznego.

20.10.2014 - 27.10.2014
Po świętych papieżach XX wieku: Piusie X, Janie XXIII i Janie Pawle II, Kościół wynosi na ołtarze papieża II Soboru Watykańskiego. Jest to także znak, że na trudny czas Bóg daje Kościołowi świętych papieży.

06.10.2014 - 12.10.2014
To nie nauczanie Kościoła dopasowuje się do życia, ale życie do nauczania Chrystusa.

22.09.2014 - 19.09.2014
Tym, co odróżnia działalność charytatywną Kościoła od filantropii i pomocy społecznej jest świadectwo spotkania z Bogiem.

08.09.2014 - 15.09.2014
Najpierw trzeba przyprowadzić siebie, zbliżyć się do Boga, do Jezusa Chrystusa, po to, żeby potem przyprowadzać innych.

2014-09-09 08:29

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Myśl na tydzień - bp Marian Rojek

[ TEMATY ]

Myśl na tydzień

bp Marian Rojek

Joanna Ferens

Pasterskie spojrzenie

Pasterskie spojrzenie

24.01.2023 – 30.01.2023
W życiu potrzebujemy osób, które kochają tak po prostu, nie rywalizują z nikim, nie zagrażają bliźnim, cieszą się sukcesem drugich i są bliskie w bólu z tymi, którzy tego potrzebują.

CZYTAJ DALEJ

Co naprawdę świętujemy?

W Boże Narodzenie warto odpowiedzieć sobie na kilka ważnych pytań: Dlaczego Syn Boży stał się człowiekiem? Po co nastąpiło Wcielenie? Po co żłóbek i kolędy?
Po co przygotowania i karp, i choinki?

W wyznaniu wiary mówimy: „On to dla nas, ludzi, i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy”. Jezus przychodzi do człowieka, staje się człowiekiem dla nas i dla naszego zbawienia, abyśmy mieli uczestnictwo w życiu Bożym. Słowo stało się ciałem, aby nas zbawić, to znaczy, aby nas zjednoczyć z Bogiem, aby dać nam możliwość zamieszkania z Nim w wieczności, co więcej – abyśmy mogli lepiej wniknąć w Bożą miłość.

CZYTAJ DALEJ

MSZ: Polska jest wstrząśnięta atakiem terrorystycznym w Jerozolimie

2023-01-28 13:15

[ TEMATY ]

Jerozolima

PAP/EPA/ATEF SAFADI

Polska jest wstrząśnięta atakiem terrorystycznym w Jerozolimie; stanowczo sprzeciwiamy się aktom terroryzmu we wszystkich jego formach - podkreśliło w sobotę Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

W piątek uzbrojony mężczyzna zabił siedem osób i postrzelił kilka kolejnych przed synagogą w północnej części Jerozolimy Wschodniej. Napastnik został zastrzelony przez policję.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję