Reklama

Polska

Jedyny taki pomnik

To będzie szczególny rok dla Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Rok ogłoszony przez Sejm Rokiem św. Jana Pawła II, rok 10. rocznicy śmierci Papieża i 1. rocznicy jego kanonizacji, rok 15 lat działalności fundacji i wreszcie rok jubileuszowego XV Dnia Papieskiego, obchodzonego pod hasłem: „Jan Paweł II – Patron Rodziny”

Niedziela Ogólnopolska 4/2015, str. 20-21

[ TEMATY ]

Kościół

Polska

Dzieło Nowego Tysiąclecia

Mateusz Krawczyk

Podczas konferencji prasowej prezentującej inicjatywy Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”

Kard. Kazimierz Nycz, przewodniczący Rady Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, 14 stycznia br. podczas spotkania prasowego w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie mówił: – Poprzez różne wydarzenia, konferencje i uroczystości chcemy przedłużyć dziękczynienie za kanonizację i przybliżać osobę Jana Pawła II. Jest to rok 10. rocznicy śmierci Papieża, co pokazuje nam, jak czas szybko płynie i jak wiele jest do zrobienia w kwestii pamięci o tym Papieżu, a zwłaszcza o jego przesłaniu.

W tym roku przypomniane zostanie przesłanie o rodzinie, która zajmowała szczególne miejsce w nauczaniu i w sercu tego świętego. Świadczą o tym słowa papieża Franciszka z homilii kanonizacyjnej Jana XXIII i Jana Pawła II. Nazwał w niej Polaka „papieżem rodziny” oraz przypomniał, że właśnie tak chciał być on zapamiętany.

Rodzina – znowu i wciąż!

Nietrudno zauważyć, że hasło tegorocznego Dnia Papieskiego brzmi znajomo. Wystarczy cofnąć się pamięcią o trzy lata: „Jan Paweł II – Papież Rodziny” – takie było motto organizowanego przez fundację Dnia Papieskiego w roku 2012. „Powtórka z rozrywki”? Tak, z pełną świadomością.

Reklama

– Nie przejmujemy się tym, że jest to w pewnym sensie powtórzenie – mówi kard. Nycz. – Wskazujemy na patrona rodziny, czyli świętego, który nie tylko uczy o rodzinie, ale jest też jej orędownikiem i wstawia się za wszystkimi rodzinami. W tym duchu będziemy to hasło przeżywać.

Właśnie dlatego potrzeba, by raz jeszcze – i z pewnością nie ostatni – sięgnąć do nauczania św. Jana Pawła II o rodzinie, co uczyni w tym roku Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

Nie można jednak pominąć milczeniem nowej, pokanonizacyjnej perspektywy. Dlatego tegoroczny Dzień Papieski będzie również okazją do modlitwy za rodziny przez wstawiennictwo nowego świętego.

Reklama

Młodzi – „przyszłość świata, nadzieja Kościoła”

Fundacja, obok organizowania Dnia Papieskiego i upowszechniania nauczania św. Jana Pawła II, pracuje wytrwale przez cały rok dla wspierania rozwoju kultury i nauki chrześcijańskiej. Najbardziej kojarzona jest jednak ze stypendiami. I słusznie. Wspieranie zdolnej młodzieży z ubogich rodzin jest bowiem jednym z najważniejszych, jeśli nie najważniejszym celem „Dzieła Nowego Tysiąclecia”.

Każdy chyba zna żółte koszulki i puszki z logo w formie krzyża, do których wolontariusze zbierają pieniądze w październiku. W zeszłym roku podczas zbiórki publicznej i przykościelnej zebrano ponad 7,5 mln zł. To jednak tylko ok. połowa pieniędzy przekazywanych każdego roku na stypendia dla ponad 2,5 tys. gimnazjalistów, licealistów i studentów – młodzieży, która bez tej pomocy nie byłaby w stanie zdobyć dobrego wykształcenia i rozwijać swoich talentów.

Trzeba podkreślić, że fundacja dba o stypendystów nie tylko materialnie, ale i duchowo. – Formacja duchowa jest równie ważna – mówi Olga Szczęsna, kiedyś stypendystka z małej miejscowości koło Ełku, dzisiaj kierownik biura prasowego fundacji. – Kształtuje ona kręgosłup moralny, aby potem ci ludzie, tworząc swoje rodziny, starali się żyć naukami św. Jana Pawła II – dodaje.

Istnieją zarówno wspólnoty lokalne, jak i diecezjalne. Program formacyjny składa się ze spotkań, zjazdów, rekolekcji, czuwań i oczywiście corocznych obozów, których tematem przewodnim jest hasło Dnia Papieskiego. W tym roku młodzież gimnazjalno-licealną przyjmie Rzeszów, zachęcając ją do studiowania na rzeszowskim Uniwersytecie lub Politechnice, zaś studentów – Ełk, szczególnie bliski Papieżowi, który niejednokrotnie odpoczywał tam nad jeziorami.

Pomnik wciąż rośnie

Jubileusz 15-lecia działalności fundacji to również czas pewnych podsumowań i zmian. Z tej okazji „odświeżony” został logotyp, trwają prace nad zmianami treści na stronie internetowej (www.dzielo.pl), organizowane są liczne imprezy kulturalne (koncerty, spotkania, wystawy). Wydano również raport zbiorczy, obejmujący działalność fundacji od początku jej istnienia.

– Kiedy powstawała fundacja, nikt nie wiedział, jak będzie się rozwijała ani też jak będzie przebiegała budowa tego „pomnika” – mówi ks. prał. Jan Drob, przewodniczący zarządu fundacji – bo to jedyny tego typu pomnik w Polsce: autentyczny, wychodzący naprzeciw społecznemu nauczaniu Jana Pawła II, czyli „daj innym”. Nie „oczekuj”, ale właśnie „daj”. Nikt się nie spodziewał, że to się tak rozwinie, że to będzie tak piękny pomnik. Najpiękniejszy i najlepszy – podkreśla.

Zaczęło się od kilkuset stypendystów, w większości ze wschodniej części Polski, dzisiaj jest ich prawie 2,5 tys. z całego kraju. Żywy pomnik wciąż rośnie i przynosi owoce, czego wymiernym przykładem może być to, że ponad 600 osób, dzięki wieloletniej pomocy materialnej i formacji duchowej fundacji, mogło w minionym roku ukończyć studia.

Jest wielką nadzieją ks. Droba, by w przyszłości to właśnie ci, którzy dzisiaj są stypendystami, mogli „dawać”.

Otrzymawszy – dawać

Pomysł dojrzewał długo. Ale w końcu, m.in. z pragnienia, by podtrzymać kontakty i przyjaźnie z czasów stypendium, udało się zarejestrować Stowarzyszenie Absolwentów Dzieło. Teraz ono kontynuuje na swój sposób to, co w fundacji było niezwykle cenne – relacje i formację. A choć jeszcze młode, już aktywnie pracuje i włącza się w życie publiczne i społeczne, ponieważ absolwenci, otrzymawszy wiele od innych, teraz sami chcą dawać.

– Czujemy, jako absolwenci, że powinniśmy zajmować głos w ważnych dla nas sprawach – mówi Katarzyna Bukowska, prezes stowarzyszenia. – Dlatego wybraliśmy rodzinę i rozpoczęliśmy w 2013 r. cykl sympozjów zatytułowany „Rodzina się liczy”. Dodaje, że organizując sympozja, stowarzyszenie chce dać możliwość wypowiedzi młodym ludziom, sprawić, by ich głos został usłyszany w debacie publicznej. Temat najbliższego sympozjum, które odbędzie się 25 marca na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, to „Wizerunek rodziny prezentowany w mediach”.

Inną inicjatywą, na której szczególnie stowarzyszeniu zależy, jest otwarcie sieci punktów przedszkolnych „Lolek”. Sami stypendyści i absolwenci – jako młoda i wykwalifikowana kadra – będą kształcić dzieci i oferować im bogaty program zajęć artystycznych. Pierwsze przedszkole, z miejscami dla 15 maluchów (przyjmowane będą nie tylko dzieci absolwentów fundacji), zostanie otwarte w Warszawie we wrześniu 2015 r., w domu użyczonym fundacji przez Siostry Służebniczki Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

– Jako absolwenci fundacji chcielibyśmy wychowywać dzieci właśnie w wartościach, które reprezentował Papież. Uczyć je wybierania postawy „bardziej być, niż mieć”, podchodzenia z szacunkiem i miłością do każdego człowieka – mówi Beata Tkaczyk-Ozimek, członek zarządu stowarzyszenia, koordynatorka pierwszego warszawskiego punktu przedszkolnego.

Kard. Nycz podkreśla z naciskiem, że „wszyscy jesteśmy Papieżowi coś winni”. Idea wdzięczności za niestrudzoną posługę duchową św. Jana Pawła II przyświecała Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” od samego jej utworzenia w 1999 r. Przyświeca także i dzisiaj. – Chcieliśmy, by rzeczywiście powstało coś, co sprawi Papieżowi radość wewnętrzną, kapłańską, prawdziwą – podkreśla ks. Drob.

Czy po 15 latach działalności fundacja osiągnęła zamierzony cel? Czy Papież Polak uśmiecha się razem z Chrystusem z nieba, widząc starania zarówno założycieli, pracowników fundacji, stypendystów, jak i wszystkich włączających się w Dzieło swą pracą lub ofiarą? Może kiedyś poznamy odpowiedź na to pytanie... Pewne jest natomiast, że budowanie tego żywego, najpiękniejszego pomnika zależy od nas samych. Od „uczenia się Papieża”, jak mówi kard. Nycz, czyli zgłębiania nauki św. Jana Pawła II i życia zgodnie z nią.

2015-01-20 11:55

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Z ducha św. Jana Pawła II

Niedziela lubelska 41/2019, str. 3

[ TEMATY ]

Jan Paweł II

Dzieło Nowego Tysiąclecia

stypendyści

Natalia Kasperek

Stypendystki Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”

Małe plakaty z sylwetką św. Jana Pawła II informujące o Dniu Papieskim z trudem przebijają się przez gęstwinę wyborczych bilbordów. Najbardziej widoczni są młodzi ludzie z żółtymi chustami i niebieskim napisem: „Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Wyborcza niedziela jest w tym roku dniem zbiórki na stypendia dla zdolnej młodzieży pochodzącej z niezamożnych rodzin w małych miejscowościach.

Wojtyła w Lublinie

Przez prawie ćwierć wieku od 1954 r. ks. Karol Wojtyła wysiadał z nocnego pociągu z Krakowa i pieszo szedł w kierunku KUL, gdzie prowadził wykłady z etyki i seminarium doktoranckie. Szlak upamiętniający obecność Wojtyły w Lublinie prowadzi przez archikatedrę i bazylikę Dominikanów, gdzie często odprawiał Eucharystię. Homagium Prymasa Wyszyńskiego złożone św. Janowi Pawłowi II jest jednym z najstarszych i najbardziej udanych pomników papieża w Polsce; stoi na dziedzińcu KUL. Zaraz po monumencie uniwersytet powołał (w 1982 r.) instytut naukowy Jana Pawła II, skupiający się na jego nauczaniu. Kilka dni po śmierci papieża KUL przyjął nazwę Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

Po jedynej wizycie papieża w Lublinie (1987 r.) pozostał wielki krzyż przy kościele Świętej Rodziny na Czubach. Z inicjatywy dyrektor Marianny Olszańskiej w największej szkole podstawowej nr 51 im. św. Jana Pawła II realizowany jest program wychowawczy odwołujący się do nauczania papieskiego. Na Wrotkowie funkcjonuje parafia pod wezwaniem Papieża Polaka. Od 25 lat w Lublinie działa też Fundacja Jana Pawła II, której celem jest wspieranie studentów pochodzących z polskich rodzin z terenów dawnego Związku Radzieckiego.

Żywy pomnik Papieża

Po ósmej pielgrzymce św. Jana Pawła II w Episkopacie Polski powstał pomysł wdzięczności papieżowi w postaci żywego pomnika; tak narodziła się w 2000 r. Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Ta inicjatywa wspiera edukację ambitnej młodzieży pochodzącej z terenów słabiej rozwiniętych. Przez program stypendialny przeszło już kilkanaście tysięcy osób, aktualnie pomocą objętych jest blisko 2 tys. uczniów i studentów. Duży wkład w początkowy rozwój fundacji wnieśli Lucyna Borek i Andrzej Goliszek, wcześniej uczestnicy duszpasterstwa młodzieży w Lublinie.

– Jestem stypendystką fundacji już od 8 lat – mówi Natalia Kasperek z parafii Borzechów. – Pod skrzydła „Dzieła Nowego Tysiąclecia” dostałam się w gimnazjum, obecnie studiuję na KUL na trzecim roku. Oprócz wsparcia materialnego, fundacja dała mi możliwość spotkania z ludźmi wyznającymi te same wartości. Rozwijam się również dzięki obozom, w tym roku przeżywaliśmy wspaniałe chwile w diecezji legnickiej – dzieli się studentka. Natalia jest także wychowawczynią na obozach dla młodszych stypendystów i koordynuje działania wolontariuszy w czasie zbiórki w naszej archidiecezji. Razem z innymi stypendystami przygotowała na Dzień Papieski festyn rodzinny na pl. Litewskim oraz specjalne zajęcia dla małych pacjentów w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym.

Obecnie „Dzieło Nowego Tysiąclecia” wspiera 55 studentów oraz 28 młodszych osób z naszej archidiecezji, co plasuje nas w krajowej czołówce. Ciągle należymy do regionów niezamożnych materialnie, co przekłada się też na słabszą możliwość dobrej edukacji młodzieży.

Idee zamienione w czyny

Myśl i dzieło polskiego papieża dobrze widoczne są w działaniach Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży; ks. Karol Wojtyła był asystentem oddziału w Niegowici. Stowarzyszenie odwdzięcza się mu w swoich programach formacyjnych. Papieska idea budowania cywilizacji miłości leży u podstaw zaangażowania członków Centrum Wolontariatu, realizującego piękne dzieła miłosierdzia dla chorych dzieci, więźniów, bezdomnych i uchodźców. Wezwanie do międzynarodowej solidarności podejmuje skutecznie lubelskie Stowarzyszenie Solidarności Globalnej, prowadząc działania na kilku kontynentach. Do przesłania encykliki „Dives in Misericordia” odwołuje się Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia”, od prawie 30 lat obejmujące troską osoby z zaburzeniami psychicznymi.

Mapę inspiracji papieskich w Lublinie uzupełnia Centrum Jana Pawła II kierowane przez ks. prał. Tadeusza Pajurka. Podobne centra świetnie funkcjonują przy dużym wsparciu władz samorządowych w Warszawie i Krakowie. Lubelski ośrodek na taką pomoc oczekuje od 2006 r. Pomimo tego centrum funduje kilkadziesiąt stypendiów dla dzieci i młodzieży w naszej archidiecezji oraz organizuje Marsze dla Życia i Rodziny. To dobry przykład wcielania w życie przesłania św. Jana Pawła II.

CZYTAJ DALEJ

Dąbrowa Górnicza: Profanacja w Sanktuarium Matki Bożej Anielskiej (komunikat Kurii)

W Sanktuarium Matki Bożej Anielskiej w Dąbrowie Górniczej doszło do profanacji.

Komunikat Kurii Diecezjalnej

Szczęść Boże!

Z wielkim smutkiem pragnę poinformować Księży, że w dniu dzisiejszym w godzinach popołudniowych osoba znajdująca się pod wpływem alkoholu dopuściła się aktu zbezczeszczenia w Bazylice Matki Bożej Anielskiej w Dąbrowie Górniczej. Zniszczeniu uległa min. mensa ołtarzowa oraz krzyż. Nie miała miejsce profanacja Najświętszego Sakramentu. W tym trudnym dla nas wszystkich czasie Ksiądz Biskup Grzegorz prosi o modlitwę za proboszcza parafii, duszpasterzy jak i całą wspólnotę parafialną. Prośmy w naszych prywatnych modlitwach Matkę Bożą Anielską, czczoną w dąbrowskim sanktuarium jako Panią i Matkę Zagłębia, o wstawiennictwo za nami u swojego Syna jak i o opamiętanie i miłosierdzie dla tych, którzy nie mają szacunku dla tego co dla nas święte. Przepraszajmy za wszystkie zniewagi, których wobec Boga dopuszcza się dziś człowiek.

Zachęcamy do odmówienia Aktu zawierzenia NMP Anielskiej:
Bogurodzico Dziewico Niepokalana Maryjo, Królowo Polski, Patronko Dąbrowy Górniczej i Matko Zagłębia, Wielka Boga-Człowieka Matko! Przed pięćdziesięciu laty Prymas Polski Sługa Boży Stefan kardynał Wyszyński na mocy szczególnej władzy udzielonej przez Stolicę Apostolską, „(…) ku większej chwale Pana Boga Wszechmogącego w Trójcy Świętej Jedynego oraz na cześć Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanej Maryi, celem zbliżenia ludu polskiego do stóp Królowej Polski” ogłosił Ciebie Maryjo Patronką Dąbrowy Górniczej i Matką Zagłębia.Oto my żyjący na Zagłębiowskiej Ziemi jako spadkobiercy tamtych pokoleń zwracamy się do Ciebie Anielska Królowo, aby ponowić nasze dziecięce oddanie i polecić się Twojej opiece. Zawierzając sprawy i losy całego Kościoła w naszej Ojczyźnie i Diecezji Sosnowieckiej z najgłębszą pokorą upadamy przed Tobą o Pani Naszych Losów i prosimy: Naucz nas jak mamy czcić i kochać Twojego Syna utajonego w Najświętszym Sakramencie, który zamieszkał między nami, aby nas obdarować i uszczęśliwić chlebem Aniołów. Dodawaj nam siły i wspomagaj nas nieustannie w wypełnianiu przykazań Bożych i kościelnych.
Wypraszaj łaski u Swojego Syna dla ludu tej spracowanej zagłębiowskiej ziemi, wystawianych na próbę obecnego czasu.
Zwyciężaj codziennie w naszych sercach i spraw, by było to zwycięstwo wiary, nadziei i miłości oraz dobra, uczciwości, sumienności i trzeźwości.
Małżonkom daj siłę do wytrwania w wierności, rodzicom daj miłość i moc w pokonywaniu wszelkich trudności.
Dzieciom daj doświadczyć rodzicielskiej miłości.
Młodemu pokoleniu wskaż drogę szczęśliwej przyszłości i ustrzeż przed zgorszeniem. Ludziom poszukującym pracy, nękanym przez różne trudności i kłopoty daj nadzieję zmiany. Chorym uzdrowienie, starcom pozbawionym opieki i wszystkim, którzy zatracili nadzieję wypraszaj siłę duszy i ciała oraz wspomagaj w codziennych potrzebach i troskach. Zagubionym na drogach swojego życia wskaż właściwą drogę prowadzącą do Twojego Syna i wypraszaj im światło Ducha Świętego.
Niechaj wszyscy doznają Twojego wsparcia, którzy uciekają się pod Twoją macierzyńską opiekę. O Matko! Pani Zagłębia! Ucieczko nasza! Niechaj ukochamy całym sercem Twojego Syna Jezusa Chrystusa i Ciebie tu na ziemi, abyśmy po skończonym pielgrzymowaniu mogli się cieszyć z Wami w niebie na wieki wieków. Amen.

ks. Mariusz Karaś
Kanclerz

CZYTAJ DALEJ

Angela Merkel: nie zamierzam kandydować na piątą kadencję

Niemiecka kanclerz Angela Merkel potwierdziła w czwartek w wywiadzie dla telewizji ZDF, że nie zamierza kandydować na kolejną, piątą kadencję szefowej rządu Niemiec. Potępiła też brutalność amerykańskiej policji w związku ze śmiercią w Minneapolis George'a Floyda.

Zapytana, czy w obliczu walki ze skutkami pandemii koronawirusa nie odczuwa pokusy dalszego kierowania pracami rządu, Merkel podkreśliła stanowczo, że już wcześniej zdecydowała, że obecna kadencja, która zakończy się w przyszłym roku, jest jej ostatnią.

Kontynuując wątek pandemii, szefowa niemieckiego gabinetu potwierdziła, że ulga podatkowa od towarów i usług, zawarta w pakiecie wsparcia dla gospodarki jej kraju, potrwa do końca roku. „To dla mnie punkt odcięcia tej pomocy” - wyjaśniła, zapytana, czy ta rządowa pomoc może zostać przedłużona. „To ma być krótkotrwały impuls” - zaznaczyła.

W środę Merkel ogłosiła wart 130 mld euro pakiet stymulacyjny dla niemieckiej gospodarki, w ramach którego podatek VAT zostanie obniżony z 19 do 16 proc. przez sześć miesięcy, począwszy od lipca.

Merkel potępiła także „zamordowanie” przez policję Afroamerykanina George'a Floyda i "rasizm", który jej zdaniem uderza w „bardzo spolaryzowane społeczeństwo amerykańskie”. „To zabójstwo George'a Floyda jest okropne. Rasizm jest okropny. Społeczeństwo amerykańskie jest bardzo spolaryzowane” - powiedziała.

"Rasizm zawsze istniał. I niestety tak jest również tutaj (w Niemczech)” - dodała Merkel, która zaznaczyła, że "ma nadzieję”, iż protesty w Stanach Zjednoczonych "będą pokojowe”.

Szefowa niemieckiego rządu określiła także obecną politykę wewnętrzną prezydenta USA Donalda Trumpa jako "bardzo kontrowersyjną". "Moim zdaniem w polityce (zawsze) trzeba próbować zbliżać do siebie ludzi, próbować ich godzić. Myślę, że styl polityczny (prezydenta Trumpa) jest bardzo kontrowersyjny” - powiedziała.

"Pracuję ze wszystkimi wybranymi prezydentami na całym świecie. I oczywiście z amerykańskim prezydentem. Wszystko, co mogę zrobić, to mieć nadzieję, że możemy współpracować" - zakończyła niemiecka kanclerz. (PAP)

zm/ kar/

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

Wspierają nas

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję