Reklama

KIK apeluje z okazji Święta Niepodległości o zapobieganie przemocy i nienawiści

2016-11-10 19:26

mp / Warszawa / KAI

Bożena Sztajner/ Niedziela

Zwracamy się do wiernych i hierarchów Kościoła katolickiego w Polsce (...) o podjęcie kroków zapobiegających przemocy słownej i fizycznej, nienawiści i pogardzie wobec ludzi różniących się od nas wyglądem, językiem, wyznaniem, religią, narodowością lub po prostu „innych” - apeluje zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie w oświadczeniu przekazanym KAI.

Oto pełna treść oświadczenia:

Głos Klubu Inteligencji Katolickiej z okazji Narodowego Święta Niepodległości Świętujemy kolejną rocznicę odzyskania niepodległości. Po blisko 123 latach nieobecności na mapie świata w roku 1918 znowu pojawił się kontur granic nazywany: POLSKA. II Rzeczpospolita, która istniała tylko 20 lat, była państwem wielokulturowym, wielonarodowościowym i wielowyznaniowym. Dziś jest często gloryfikowana i podawana za wzór. Jej przywódcy patronują licznym akcjom, różnym partiom.

II Rzeczpospolita bez wątpienia może być dla nas źródłem inspiracji i wzorców, ale także refleksji i przestróg. „Kto nie zna historii, będzie ją powtarzał” – jak mawiał E. Burke, przywódca partii Wigów w XVIII w. Czy dziś, ciesząc się niepodległością i wolnością od 26 lat, naprawdę pamiętamy, jaka była II Rzeczpospolita? Prawdopodobnie pamiętamy cud Bitwy Warszawskiej, COP i budowę Gdyni, wspominamy reformę Grabskiego i wielką ideę federacyjną Piłsudskiego. Być może niektórzy z nas mają jeszcze przed oczami małe żydowskie miasteczka Mazowsza i Galicji i rozległe zasobne wsie Wielkopolski. Ale czy chcemy również pamiętać getta ławkowe dla studentów żydowskich i nastrój nienawiści, który doprowadził do zabójstwa prezydenta Narutowicza? Czy pamiętamy, że polski żołnierz strzelał do innego polskiego żołnierza w Warszawie w 1926 roku? Czy pamiętamy strajki krakowskie i skrajną nędzę polskich chłopów? Jak mówimy o obozie w Berezie? Czy zdajemy sobie sprawę, że przez 20 lat II RP miała blisko 30 rządów, a sceny mające miejsce w Sejmie nie licowały z powagą parlamentu?

Reklama

Polska wyszła z II wojny światowej ograbiona i ogołocona nie tylko materialnie, ale też kulturowo i religijnie, z przesuniętymi granicami. Holocaust ludności żydowskiej, a także ludobójstwo dokonywane na Polakach oraz obywatelach RP innych narodowości, koszmary Wołynia, akcja Wisła, deportacje – to wszystko sprawiło, że Polska stała się ludnościowo i religijnie niemal jednolita.

Dziś nadal jesteśmy jednym z nielicznych dużych krajów w Europie tak bardzo jednolitych narodowo i religijnie. Nie jesteśmy jednak bardziej zgodnym narodem i dużo lepszym społeczeństwem. Kilka ostatnich lat to czas narastania podziałów, wzajemnej dyskryminacji, oskarżeń i wykluczeń. Język dyskursu publicznego stał się językiem pełnym agresji, złych emocji, językiem tworzącym przepaści między Polakami. Taki język można coraz częściej usłyszeć w naszych rozmowach, w mediach i w naszym Kościele.

Polski Kościół katolicki, rozumiany jako wspólnota duchownych i świeckich, gromadzi większość naszych obywateli. To sprawia, że my, katolicy, mamy w rękach potężne narzędzie, mogące zmienić postawę moralną Polaków. Powinniśmy uczynić wszystko, co w naszej mocy, aby przyczyniać się do prowadzenia dialogu w duchu miłości i miłosierdzia.

Jesteśmy współodpowiedzialni, wraz z naszymi hierarchami w Kościele, nie tylko za język, jakim się do siebie zwracamy, ale także bezpośrednio, za rozwój niepokojących zdarzeń w naszej Ojczyźnie. Zagrożenia zewnętrze dziś są inne niż te wobec Polski z 1918 roku, ale nie mniej poważne. Nienawiść stanowi takie samo zagrożenie dla niepodległej Polski jak najgroźniejszy zewnętrzny agresor. Dlatego w rocznicę odzyskania niepodległości apelujemy:

W rocznicę odzyskania niepodległości, jako członkowie Kościoła, zrzeszeni w Klubie Inteligencji Katolickiej, chcemy przypomnieć o współodpowiedzialności każdego Polaka za stan naszego społeczeństwa i państwa. Uważamy, że dla obrony godności ludzkiej niezbędne jest kształtowanie sumień i ukazywanie osobowej wartości każdego człowieka. Taka działalność jest bardzo ważnym obowiązkiem Kościoła katolickiego i jego wiernych. Wszyscy jesteśmy zobligowani przez wyznawaną wiarę do głoszenia wartości płynących z Ewangelii. A właśnie z Ewangelii wynika prawda o niezbywalnej godności każdego człowieka i z Ewangelii płynie wezwanie do odrzucenia nienawiści i pogardy wobec bliźniego.

Zwracamy się do wiernych i hierarchów Kościoła katolickiego w Polsce, do członków naszej KIK-owskiej wspólnoty i do innych instytucji i wspólnot, o podjęcie kroków zapobiegających przemocy słownej i fizycznej, nienawiści i pogardzie wobec ludzi różniących się od nas wyglądem, językiem, wyznaniem, religią, narodowością lub po prostu „innych”. Mamy prawo się różnić i spierać, ale Chrystus zabrania nam nienawidzić. Sądzimy, że polski Kościół, którego jesteśmy członkami, ma siłę i autorytet, by troszcząc się o dobro naszej Ojczyzny, takie zadania podjąć. Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej

Tagi:
apel święto niepodległości

Reklama

Sięgać głębiej i patrzeć dalej – Redaktor Naczelny „Niedzieli” u Matki Słowa

2019-09-16 12:04

Damian Krawczykowski / Niedziela

Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu przypadł w tym roku na niedzielę 15 września – z tej okazji rozważanie apelowe przed cudownym obrazem Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze poprowadził przedstawiciel świata mediów katolickich – ks. dr Jarosław Grabowski - Redaktor Naczelny ogólnopolskiego Tygodnika Katolickiego „Niedziela”.

Mariusz Książek

Podczas rozważania Ksiądz Redaktor przypomniał wiernym zgromadzonym w Kaplicy Cudownego Obrazu, na czym polega dobre dziennikarstwo, które zawsze powinno służyć prawdzie. Przytoczył on także cenne wskazówki, jak w dzisiejszych trudnych czasach być dobrym dziennikarzem oraz jak łączyć wiarę z nowymi mediami, aby skutecznie docierać do współczesnego człowieka z orędziem ewangelizacji.

Na zakończenie modlitewnego przemówienia ks. dr Jarosław Grabowski prosił Panią Jasnogórską - Matkę Słowa, aby udzielała ludziom mediów łaskę zrozumienia, czego w danej sytuacji oczekuje od nas Bóg.

Poniżej prezentujemy zapis całości rozważania ks. Redaktora z okazji Światowego Dnia Środków Masowego Przekazu:

Matko Boża Częstochowska, w dzisiejszym apelowym czuwaniu zawierzamy Ci tych, którzy mają ogromną władzę. Tych, którzy kształtują znaczenie wielu pojęć, którzy tworzą komunikaty, którzy komentują naszą codzienność. Tych, od których oczekuje się prawdomówności, rzetelności, niezależności, otwartości, skuteczności. Matko Słowa zawierzamy Ci ludzi mediów. Dziennikarzy, redaktorów, publicystów, komentatorów, reporterów i całe środowisko medialne.

Tegoroczny dzień środków masowego przekazu, przypomina nam o odpowiedzialności za słowo. Słowo wypowiadane i pisane. Papież Franciszek w swoim orędziu na tegoroczny Światowy Dzień Mass mediów, przypomina nam o odpowiedzialnym używaniu języka. Wiemy, że zły język, złe słowa – mogą nie tylko ranić, ale i zabić. Słowo ma przeogromną moc. Słowa to ślad, który pozostawiamy po sobie, ale słowa trzeba ważyć, a nie liczyć.

Dobry dziennikarz to człowiek odpowiedzialny i wrażliwy, który usiłuje zrozumieć innych – ich intencje, ich wiarę, ich zainteresowania, ich tragedie. Dobry dziennikarz posiada umiejętność słuchania i dyskusji, ale bez atakowania rozmówcy. Dziennikarz to ten, który bacznie obserwuje ludzi i tematy do rozmów. Nie pozostaje biernym powielaczem treści. Dobry dziennikarz nie ma łatwo, on ma zawsze pod górę, tym bardziej dziennikarz katolicki, dlatego, że media katolickie mają ważne zadanie, muszą zawsze sięgać głębiej i zawsze patrzeć dalej. Skupiają się na wyjaśnianiu i pogłębianiu zjawisk, zawsze w duchu i w prawdzie. Podają do wiadomości to co inne odrzucają.

Dla nas, dla ogólnopolskiego Tygodnika Katolickiego „Niedziela”, jego 19 edycji diecezjalnych, to bardzo ważne wyzwanie. Przychodzimy dziś do Ciebie Matko Słowa, aby Ci podziękować. Podziękować za Twoją opiekę i prosić o łaskę trwania w wyznawaniu prawdy i pisaniu bez zachwiania. Zawierzamy Ci ludzi mediów, szczególnie odpowiedzialnych za media katolickie, które w swym przekazie nie ograniczają się tylko do ciemnej strony życia, bo przecież media katolickie nie mogą odbierać nadziei, nie mogą tworzyć atmosfery bezsilności i narzekania. Piszemy o tym, w co wierzą katolicy, ale też dlaczego w to wierzą. Bo przecież trudno jest żyć w zgodzie z wiarą, jeśli się jej nie zna. Pokazujemy wzorce wzięte z życia, by udowodnić, że można żyć zgodnie z zasadami wiary w dzisiejszych czasach, nawet gdy nas, ludzi wiary, atakują bo nienawidzą. Wiem że powinniśmy być jeszcze bardziej skuteczni, jeszcze bardziej przekonywający, by dotrzeć do współczesnego czytelnika, a nie wystarczy jak wiemy sam papier.

Główne medialne uderzenie odbywa się dziś w Internecie. Mocna i czytelna obecność tygodnika w przestrzeni bez granic, jaką jest Internet, a szczególnie w mediach społecznościowych, które stały się już głównym kanałem wymiany informacji – jest konieczna. Papież Franciszek przestrzega nas dziennikarzy, przed zagrożeniami, wypływającymi ze złego korzystania z sieci społecznościowej. Sieć, Internet, przypomina figurę wspólnoty, wymaga ona wzajemnego słuchania i dialogu, opartego na odpowiedzialnym używaniu języka. Sam Kościół – mówi Ojciec Święty – jest siecią utkaną przez komunię Eucharystyczną, w której jedność, nie opiera się na polubieniach, lecz na prawdzie, na amen, z którym każdy przylgnął do Ciała Chrystusa, przyjmując innych. W świecie wielopoziomowej komunikacji musi z jeszcze większym zaangażowaniem Kościół wykorzystywać wszystkie dostępne środki przekazu, by z odwagą głosić Ewangelię. Matko Najświętsza ufnie oddajemy się Tobie, chcemy być skutecznym i dobrze wykorzystanym narzędziem ewangelizacji. Matko Dobrej Rady, ponieważ wola Boża nie zawsze jest dla nas jasna, dlatego prosimy Cię o łaskę zrozumienia tego, czego Bóg od nas żąda.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Nie żyje s. Lucyna Reszczyńska, uczestniczka powstania warszawskiego

2019-11-19 13:29

tvp info

Nie żyje s. Lucyna Reszczyńska, uczestniczka powstania warszawskiego, sanitariuszka na Powiślu. Miała 103 lata.


s. Lucyna Reszczyńska

W 1938 r. wstąpiła do zakonu Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo (popularnie siostry szarytki).

W powstaniu warszawskim pomagała rannym i chorym w Warszawskim Szpitalu dla Dzieci przy ul. Kopernika 43.

Za bohaterską postawę i niezwykłą odwagę wykazaną w ratowaniu życia ludzkiego podczas II wojny światowej została odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Polacy pokonują Słowenię i już oficjalnie jadą na Mistrzostwa Europy

2019-11-19 22:43

wpolityce.pl

Meczem ze Słowenią Polacy kończą udane kwalifikacje do mistrzostw Europy. Polacy pokonali reprezentację Słowenii 3-2. Ostatnie spotkanie eliminacji było też pożegnaniem z kadrą Łukasza Piszczka.

TVP Sport

Polacy już przed meczem w Warszawie ze Słowenią mieli zagwarantowane pierwsze miejsce w grupie, jednak do spotkania podeszli w pełni profesjonalnie z motywacją i wielkim zaangażowaniem.

Trener Jerzy Brzęczek już przed meczem mówił: Gramy na swoim stadionie, chcemy walczyć o zwycięstwo, o trzy punkty i to jest nasz główny cel.

Polacy zwyciężyli 3-2 po golach: Góralskiego, Lewandowskiego i Szymańskiego i już oficjalnie mogą rozpocząć przygotowania do przyszłorocznych Mistrzostw Europy, które tym razem odbędą się nie w jednym kraju, ale w miastach wielu państw europejskich.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem