Reklama

Niedziela Częstochowska

Obchody 100-lecia śmierci doktora Władysława Biegańskiego

ROK 2017 ROKIEM WŁADYSŁAWA BIEGAŃSKIEGO

[ TEMATY ]

dr Władysław Biegański

Fot. z książki "Dr Władysław Biegański - Częstochowianin stulecia"

Dr Władysław Biegański

Dr Władysław Biegański

Obchody 100-lecia śmierci Doktora Władysława Biegańskiego,

Częstochowa 6 – 8 kwietnia 2017 r.

6 kwietnia 2017 r.

Ratusz Miejski na Placu Biegańskiego

Muzeum Częstochowskie

Sala Reprezentacyjna

Wiosenne plenum wyjazdowe Zarządu Głównego

Polskiego Towarzystwa Lekarskiego

6 kwietnia 2017 r. godz. 16:00

Otwarcie wystawy „Doktor Władysław Biegański - życie i dzieło – w stulecie śmierci” , 6 kwietnia 2017 r. godz. 18:00

Janusz Jadczyk - Dyrektor Muzeum, Beata Zawadowicz - Prezes TLCz

Prezentacja wznowienia dzieła „Myśli i aforyzmy o etyce lekarskiej”

Doktora Władysława Biegańskiego z 1899 r.

oraz przedstawienie wybranych aforyzmów – Janusz Jadczyk

Apel Jasnogórski w intencji Obchodów – Kaplica Matki Bożej na Jasnej Górze, godz. 21:00

7 kwietnia 2017 r.

Złożenie wieńców przy grobie Doktora Biegańskiego po konserwacji, odsłonięcie pamiątkowej tablicy informacyjnej o Doktorze Władysławie Biegańskim na Cmentarzu Kule w Częstochowie, umieszczonej przy grobie, godz. 13,00 – organizatorzy, współorganizatorzy, zaproszeni goście

Inauguracja Obchodów – Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana ul. Wilsona 16, godz. 17:00

Krzysztof Matyjaszczyk - Prezydent Miasta Częstochowy

Beata Zawadowicz – Prezes Towarzystwa Lekarskiego Częstochowskiego

Zbigniew Brzezin – Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie

Jacek Kozakiewicz – Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Katowicach

Andrzej Sawoni – Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie

Wystąpienia zaproszonych Gości

„Światło w medycynie” - pamięci doktora Władysława Biegańskiego – prof. Marian Zembala

Wręczenie nagród Prezydenta Częstochowy im. Doktora Władysława Biegańskiego w ochronie zdrowia

Wykład inauguracyjny Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Pierwiastki etyczne w przysiędze Hippokratesa” – prof. Jerzy Woy-Wojciechowski

Reklama

Koncert - „Świat walca” z udziałem Orkiestry Filharmonii Częstochowskiej i solistki Katarzyny Dondalskiej – sopran koloraturowy, godz. 19:00

Konferencja Naukowa poświęcona upamiętnieniu 100 – lecia śmierci

Doktora Władysława Biegańskiego

8 kwietnia 2017 r. godz. 9:30

Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana. Sala duża

Konferencja historyczno – filozoficzno – etyczna

„Doktor Władysław Biegański. Biegański i jego epoka.

Filozofia i etyka w medycynie wczoraj i dziś”

9:30 – Otwarcie konferencji

Beata Zawadowicz – Prezes Towarzystwa Lekarskiego Częstochowskiego

Zbigniew Brzezin – Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Częstochowie

Waldemar Kostewicz – Prezes Polskiego Towarzystwa Lekarskiego

Jacek Kozakiewicz – Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach

Andrzej Sawoni – Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie

Moderatorzy konferencji:

prof. Jerzy Jurkiewicz – Prezes Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego

prof. Andrzej Kierzek – Przewodniczący sekcji historycznej Zarządu Głównego Towarzystwa Otorynolaryngologów, Chirurgów głowy i Szyi

prof. Romuald Krajewski – Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej

prof. Grzegorz Opala – Śląski Uniwersytet Medyczny, były Minister Zdrowia

dr hab. n. med. Andrzej Wojnar prof. WSF – Przewodniczący Komisji Etyki Naczelnej Rady Lekarskiej

9:40 -–Wręczenie Honorowych Statuetek Biegańskiego, najwyższego odznaczenia Towarzystwa Lekarskiego Częstochowskiego, założonego przez dr. Władysława Biegańskiego w 1901 r., Laureatom 2017

Wykłady sesji historycznej

„Doktor Władysław Biegański. Biegański i jego epoka”

10.05 – Wykład inauguracyjny sesji historycznej - „Myśl Władysława Biegańskiego w rozważaniach polskich teoretyków medycyny w okresie międzywojennym” - prof. Ryszard Gryglewski – Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Reklama

10:20 – „Biegański czy Neugebauer? Czyli „o badaniu śladów chodzenia ludzkiego do celów diagnostycznych” – dr n. med. Monika Zamachowska – Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

10:30 – „Aktywność doktora Biegańskiego na forum Towarzystwa Lekarskiego Częstochowskiego w świetle protokołów Towarzystwa z lat 1901 – 1917” – Juliusz Sętowski – Ośrodek Dokumentacji Dziejów Muzeum Częstochowskiego

10:45 – „Zagadnienie przyczynowości w praktyce medycznej rozważane na gruncie epistemologii w oparciu o dzieła doktora Władysława Biegańskiego” - dr n. med. Michał Skoczylas – Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin

11:05 - „Biegański i Rosja” - dr hab. n. med. prof. w Katedrze Historii Medycyny, Historii Kraju i Kulturologii Bolesław Lichterman, 1 Moskiewski Państwowy Uniwersytet Medyczny im. I. M. Sieczenowa, Moskwa, Rosja; dr hab. prof. AJD Urszula Cierniak, Akademia Jana Długosza w Częstochowie – 15 min.

11:20 – „Działalność charytatywna w Częstochowie w czasach Biegańskiego” – Andrzej Kuśnierczyk – Ośrodek Dokumentacji Dziejów Muzeum Częstochowskiego

11:30 – „Higiena, promocja zdrowia i kultura fizyczna w Częstochowie (od 1880 XIX w. do 1918 XX w.)" - Grzegorz Basiński, LO im. Jarosława Dąbrowskiego w Częstochowie

11:40 – „Częstochowskie środowisko lekarskie w czasach Biegańskiego” - Wiesław Paszkowski, Ośrodek Dokumentacji Dziejów Muzeum Częstochowskiego

11:50 – „Etyka lekarska w Pierwszej Rzeczypospolitej” – prof. Janusz Skalski – Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

12:15 – 12:30 – przerwa

Wykłady sesji filozoficzno – etycznej

„Filozofia i etyka w medycynie wczoraj i dziś”

12:30 - Wykład inauguracyjny sesji filozoficzno – etycznej

Reklama

„Złudzenia lekarza czyli poszukiwanie kamienia filozoficznego” – prof. Krzysztof Składowski, Śląski Uniwersytet Medyczny, Instytut Onkologii, Gliwice

13:00 – „Etyka medyczna, ale jaka?” - ks. prof. nadzw. dr hab. Tadeusz Biesaga – Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków

13:30 – „Sumienie w praktyce lekarskiej” - prof. Jerzy Jurkiewicz – Towarzystwo Lekarskie Warszawskie

13:55 – „Etyka w neonatologii i nie tylko...” – dr n. med. Jolanta Warzycha, Śląski Oddział Regionalny Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego, Częstochowa

14:10 – „Chleb w zawodzie a pustka w życiu - spojrzenie przez pryzmat pielęgniarskiej troski” – Hanna Paszko, pielęgniarka, absolwentka Liceum Medycznego w Częstochowie –

14:35 – „Wolność i godność lekarza” - dr n. med. Wanda Terlecka – Towarzystwo Lekarskie Częstochowskie, Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich

15:00 – „Etyka a transplantacje narządów od zmarłego i żywego dawcy” – prof. Magdalena Durlik, Warszawski Uniwersytet Medyczny

15:25 – „Mój mąż – Władysław Biegański – lekarz, filozof, etyk” – dr hab. n. med. Andrzej Wojnar prof. WSF, Naczelna Izba Lekarska, Warszawa

15:50 – „Rola filozofii w medycynie w czasach Doktora Biegańskiego i dziś” – prof. Romuald Krajewski, Naczelna Izba Lekarska, Warszawa

16:15 – Podsumowanie konferencji – prof. Jerzy Jurkiewicz, dr hab. n. med. Andrzej Wojnar prof. WSF

2017-03-15 12:51

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Pamięci dr. Władysława Biegańskiego

Wydana w tym roku książka "Doktor Władysław Biegański - polski Hipokrates", to kolejny tom dokumentujący działania Towarzystwa Lekarskiego Częstochowskiego upamiętniający postać, pracę naukową i zasady etyczne wielkiego częstochowianina dr. Władysława Biegańskiego, o którym już 100 lat temu Władysław Tatarkiewicz napisał, że była to piękna postać polskiego uczonego, który nie ubiegał się o zaszczyty, a szukał uczciwie i bez zastrzeżeń prawdy, był człowiekiem tytanicznej pracy.

W książce zebrano materiały z obchodów 100-lecia śmierci Doktora podczas uchwalonego przez Senat RP Roku Władysława Biegańskiego. Książka przypomina wydarzenia jubileuszu m. in.: otwarcie w siedzibie Senatu RP biograficznej wystawy dr. Biegańskiego, modlitwę przy grobie Doktora na cmentarzu Kule w Częstochowie, poświęcone dr. Biegańskiemu Jasnogórskie rozważania apelowe abp. Wacława Depo - metropolity częstochowskiego, jubileuszową galę w Filharmonii Częstochowskiej z wystąpieniem inauguracyjnym prof. Mariana Zembali i dr. Łukasza Kulaka "Światło w medycynie, pamięci doktora Władysława Biegańskiego". Książka zawiera również zbiór materiałów z zorganizowanej w Częstochowie konferencji naukowej pt. "Doktor Władysław Biegański i jego epoka. Filozofia i etyka w medycynie wczoraj i dziś".

CZYTAJ DALEJ

Bp Niemiec: w plebanii w Szopienicach od lat trwał konflikt pomiędzy parafią a jedną z rodzin

2023-01-30 20:09

[ TEMATY ]

wybuch

PAP/Michał Meissner

Katowice, 28.01.2023. Prace na miejscu wybuchu gazu w trzypiętrowej kamienicy w Katowicach-Szopienicach

Katowice, 28.01.2023. 
Prace na miejscu wybuchu gazu w trzypiętrowej kamienicy w Katowicach-Szopienicach

W plebanii kościoła w Katowicach-Szopienicach, gdzie w piątek doszło do tragicznego wybuchu, od lat trwał konflikt pomiędzy parafią a rodziną, która tam mieszkała; jego tłem były kwestie finansowe - powiedział PAP biskup diecezji katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Marian Niemiec.

Odnosząc się do treści listu wskazującego, że piątkowy wybuch mógł być rozszerzonym samobójstwem skonfliktowanej z parafią rodziny, biskup ocenił, że było to "samobójstwo związane z zabójstwem innych", bo ofiar eksplozji mogło być więcej.

CZYTAJ DALEJ

Modlitwa w intencji kapelana Solidarności

2023-01-31 14:29

[ TEMATY ]

katedra

Solidarność

Gorzów Wielkopolski

śp. ks. prał. Witold Andrzejewski

Kamil Lewera/Radio Plus Gorzów

Mszy św. w intencji kapłana przewodniczył ks. prał. Zbigniew Kobus.

Mszy św. w intencji kapłana przewodniczył ks. prał. Zbigniew Kobus.

30 stycznia w gorzowskiej katedrze modlono się w intencji śp. ks. prał. Witolda Andrzejewskiego. Zasłużony kapłan osiem lat temu odszedł do Domu Ojca.

Ksiądz prałat Witold Andrzejewski był kapelanem gorzowskiej Solidarności oraz lubuskiej policji. Przez wiele lat pełnił funkcję proboszcza parafii pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Gorzowie Wlkp.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję