Reklama

Jubileusz Biskupa Seniora

21 czerwca - dzień w którym Kościół wspomina św. Alojzego Gonzagę - bp Alojzy Orszulik obchodził swoje imieniny. Na dzień następny, przypadły Jego 76. urodziny oraz 47. rocznica przyjęcia święceń kapłańskich.

Z tej właśnie okazji 22 czerwca Biskup Senior odprawił wieczorem uroczystą Mszę św. w bazylice katedralnej, z udziałem metropolity łódzkiego Władysława Ziółka, biskupa łowickiego Andrzeja Dziuby, bp Jóżefa Zawitkowskiego, członków trzech kapituł, profesorów i alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu, sióstr zakonnych oraz wiernych. Obecni byli także przedstawiciele władz miejskich i samorządowych Łowicza, a także członkowie Konfraternii św. Wiktorii.

Życzenia od Kapituł

Reklama

Na początku Mszy św. życzenia Księdzu Biskupowi złożył w imieniu Kanoników trzech Kapituł ks. prał. Mieczysław Iwanicki. Wspominając dzieła pierwszego Biskupa Łowickiego i jego oddanie dla nowo powstającego Kościoła łowickiego powiedział on: „Wspominając to wszsytko jesteśmy w stanie jedynie powiedzieć za św. Alojzym - twoim Ekscelencjo Przemożnym Patronem - słowami z listu do matki, że »Ile razy rozmyślam o Bożej dobroci, o owym niezgłębionym i bezkresnym morzu, umysł mój gubi się zupełnie«”.
Nawiązując do czytanej tego dnia Ewangelii ks. prał. Iwanicki mówił dalej: „Dziś, przeżywając dzień twoich imienin, w 76. rocznicę twoich urodzin, a dokładnie w dniu dzisiejszym 47. rocznicę święceń kapłańskich - sam Chrystus przypomina nam scenę, kiedy to Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co zdziałali i czego nauczali. A On rzekł do nich: »Pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco«. Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu. (Mk 6, 30-31) Zasłużony odpoczynek, ale czy do końca... Apostoł narodów dziś nam dopowiada: »Ja siałem, Apollos podlewał, lecz Bóg dał wzrost«. Tym, który daje wzrost, jest Bóg. Ten, który sieje i ten, który podlewa, stanowią jedno. My bowiem jesteśmy pomocnikami Boga. Według danej mi łaski Bożej, jako roztropny budowniczy, położyłem fundament, ktoś inny zaś wznosi budynek... (1 Kor. 3, 6-10)”.
Ksiądz Prałat podkreślił, że wiele jest jeszcze do zrobienia, a Chrystus nas potrzebuje, „powołał i wciąż wzywa. Bo żniwo wielkie... a może coś odłożone, bo były sprawy pilniejsze, może coś nie utwierdzone, bo Pan gdzie indziej wzywał i nie było na to czasu. Na pewno potrzebna jest nam Twoja modlitwa, Twoje doświadczenie i Twoja pomoc. Będziemy na nią oczekiwać”.
Kończąc składanie życzeń ks. prał. Iwanicki raz jeszcze zacytował słowa z listu św. Alojzego do matki: „Aby łaska i pociecha Ducha Świętego zawsze Ci towarzyszyły”. Dodał jeszcze: „Dobry Bóg niech darzy Cię zdrowiem, pokojem i radością serca. Ludzka życzliwość i wdzięczność niech Ci towarzyszą na co dzień”.

„Jubileusz czasem wdzięczności”

Słowo do zgromadzonych wygłosił abp Władysław Ziółek - metropolita łódzki. Rozpoczynając kazanie przywołał on postać św. Alojzego Gonzagi - Świętego sprzed 4000 lat. Podkreślił, że ta odległość w czasie nie ma znaczenia, bo zawsze liczy się to, „co wbrew czasowi, jego niszczycielskiej mocy, człowiek wyrywa z niepamięci i ratuje od zapomnienia. Żywa wiara i tradycja uratowała od zapomnienia postać św. Alojzego, bo był nośnikiem wartości: kryształowej czystości, ofiarnego oddania się braciom, intensywnej praktyki pokutnej” - mówił Kaznodzieja.
Ksiądz Arcybiskup zachęcał wiernych, by „zobaczyli wszyscy to, co niezbędne do zobaczenia, także w obecnym zawiłym czasie, bo to, co ten czas stawia przed nami, mieści się w dokonywaniu wyboru. W dniach naznaczonych przez ludzkie decyzje, często nieprzemyślane, czas Polski i Europy jest zdominowany przez kryzys wyborów ludzkich. Byłoby rzeczą niewybaczalną, gdyby Kościół zaniedbał zadań, jakie stawiają mu te czasy i Bóg. Gdybyśmy nie dosłyszeli Bożego głosu, za nim nie poszli, rozminęli się z Bożymi znakami czasu”.
W przekonaniu Księdza Arcybiskupa Bóg przede wszystkim żąda od nas dziś świadectwa: zdecydowanych i prawdziwie chrześcijańskich wyborów, wspartych Ewangelią i Duchem Świętym. Oczekuje, że chrześcijanie będą życiem swoim potwierdzać wybór Chrystusowej drogi.
Arcybiskup Ziółek wskazał jako przykład takiego świadka właśnie osobę Biskupa Seniora. Przywołał słowa Jana Pawła II: „Jubileusze to momenty ważne w życiu kapłana. Stanowią one jak gdyby kamienie milowe na drodze mego powołania. Jubileusz jest czasem radości i dziękczynienia Panu Bogu i ludziom”.
„Jubileusze są czasem wdzięczności za służbę tam, gdzie zechciała nas postawić Opatrzność. My dziś wraz z bp. Alojzym wdzięczni jesteśmy za lata spędzone w sekretariacie Episkopatu, później w diecezji siedleckiej. Jesteśmy wdzięczni za to, co przez ręce bp. Alojzego zdarzyło się w diecezji łowickiej. Był jej pierwszym ojcem, odpowiedzialnym nie tylko za zorganizowanie struktur diecezjalnych, ale za duszpasterstwo. Liczba dzieł jest imponująca: WSD, Kuria, Sąd Biskupi, Dom Seniora, I Synod, gruntowna renowacja świątyni katedralnej, przyjęcie na błoniach Jana Pawła II. Oto są plony życia kapłańskiego, plony ofiarnej służby Bogu i ludziom” podkreślił Metropolita Łódzki.
Arcybiskup Ziółek zauważył, że wszystkie dzieła Biskupa Seniora, jak i obecność Biskupa Łowickiego w mieście przyczyniają się do promocji Łowicza, jego rozwoju, czynią je ważnym ośrodkiem życia kulturalnego i społecznego na mapie regionu. „Pozwolę sobie wyrazić przekonanie - stwierdził - że wszyscy mieszkańcy miasta i jego władze są świadomi wagi tego wszystkiego, co przez 12 lat dokonało się w tym mieście za sprawą bp Alojzego”.
Kończąc kazanie abp Ziółek powiedział raz jeszcze: „Jubileusz to czas dziękczynienia, to wielka tajemnica ludzkiego serca, kapłańskiego serca. Dziękujemy dziś Bogu zwłaszcza za to, że nasz drogi Solenizant i Jubilat usłyszał głos Boga w sercu i powiedział Mu „tak”, że był dobrym pasterzem, odznaczał się duchem troski i miłości wobec wszystkich, którzy zostali mu powierzeni. Że był dobrym świadkiem Chrystusa”.
Po Mszy św. przyszedł jeszcze czas na wiele serdecznych życzeń, składanych Biskupowi Seniorowi przez przedstawicieli władz samorządowych i instytucji. Podziękowali mu oni za „wiele lat współpracy i wspierania działań na rzecz naszej społeczności. Będziemy je wspominać jako czas opieki Jego Ekscelencji i zaangażowania na rzecz budowania cywilizacji miłości. Dziękujemy za wszsytko, co Jego Ekscelencja uczynił dla Łowicza, podniesienie jego prestiżu i wkład, włożony w rozwój życia duchowego, kulturalnego i społecznego”.
Przedstawiciele Zarządu Powiatu określili zasługi bp. Orszulika jako „historyczną posługę”. Także pracownicy Radia Victoria powstanie rozgłośni zawdzięczają właśnie pierwszemu Biskupowi Łowickiemu, podobnie jak Konfraternia św. Wiktorii. Alumni WSD zapewnili o swej modlitewnej pamięci i wdzięczności za „opiekę i przykład gorliwości kapłańskiej”.
Do życzeń przyłączyli się strażacy łowiccy, uczniowie Klasycznego Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum w Skierniewicach, grupa Odnowy w Duchu Świętym z parafii katedralnej, Łowicki Klub Katolicki i rektor Mazowieckiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Pedagogicznej.
Biskup Alojzy Orszulik ze wzruszeniem podziękował za wszystkie złożone mu tego dnia życzenia, za obecność na wspólnej modlitwie. Zapewnił, że w miarę swoich sił i możliwości chce nadal pracować dla dobra Kościoła łowickiego, miasta i regionu. Na zakończenie Biskup Orszulik udzielił wiernym swego pasterskiego błogosławieństwa
Uroczyste zgromadzenie z okazji imienin i jubileuszu Biskupa Seniora zakończyło się koncertem Łowickiej Orkiestry Kameralnej, na który zaprosił zgromadzonych Burmistrz Łowicza Ryszard Budzałek.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Bp Balcerek do proboszczów: nie bądźmy urzędnikami

2021-08-04 14:20

[ TEMATY ]

ksiądz

Karol Porwich/Niedziela

Ludzie są udręczeni i bardzo potrzebują dobroci, nie urzędniczego potraktowania – mówił do proboszczów w Poznaniu bp Grzegorz Balcerek. Księża spotkali się na wspólnej modlitwie 4 sierpnia z okazji święta patrona proboszczów, św. Jana Marii Vianneya.

Poznański biskup pomocniczy, który sam był proboszczem, apelował do kapłanów o rozwijanie ducha braterstwa. „Brat wspomagany przez brata jest mocny jak miasto obronne. Wszyscy tego potrzebujemy. Wzajemnej życzliwości, zrozumienia, kogoś, komu możemy się zwierzyć, współbrata, który będzie dobrym spowiednikiem. Nie dajmy sobie wmówić, że nie mamy czasu na braterstwo” – mówił bp Balcerek.

CZYTAJ DALEJ

Świdnicka Kuria wydała oświadczenie w sprawie publikacji „Faktu” dotyczącej bp. Deca

2021-08-04 12:54

[ TEMATY ]

Świdnica

bp Ignacy Dec

„Świdnicka Kuria Biskupia stanowczo protestuje przeciwko nieprawdziwym informacjom, szkalującym księdza biskupa Ignacego Deca, które pojawiły się w dniu 4 sierpnia 2021 r. w gazecie „Fakt” (s. 10) oraz na stronie internetowej www.fakt.pl („Skandal w diecezji”)” – czytamy w oświadczeniu. Dementuje w nim nieprawdziwe informacje zamieszczone na łamach dziennika.

Dalej informuje, że „w publikacjach tych nieprawdziwe jest, jakoby biskup Ignacy Dec oskarżył proboszcza o posiadanie nieślubnego dziecka, ani że miałby to zrobić znienacka. Podejrzenia dotyczące tej kwestii sięgają lat 80, kiedy to jeszcze nie było diecezji świdnickiej, i w żadnej mierze nie stanowiły istotnego motywu odwołania ks. Trybulca z funkcji proboszcza. Ze strony biskupa nie było też żadnych oskarżeń o oszustwa. Także Sąd Cywilny nie zajmował się żadnymi oszustwami, które pozwani mieliby zarzucać powodowi. Prawdziwe motywy skutecznego odwołania proboszcza są znane zainteresowanemu oraz Stolicy Apostolskiej”.

CZYTAJ DALEJ

W Medziugoriu bije serce młodego Kościoła

2021-08-05 15:33

[ TEMATY ]

Medjugorie

Adobe Stock

Od niedzieli w Medziugoriu trwa 32. Międzynarodowy Festiwal Młodych. Wydarzenie każdego roku przyciąga młodych katolików z całego świata. W miejscu objawień Matki Bożej każdego dnia uczestnicy spotykają się na wspólnej modlitwie, słuchają katechez i rozważają Słowo Boże.

Największą grupę pielgrzymów przybyłych do tego bośniackiego sanktuarium stanowią Polacy. Opiekuje się nimi ks. Łukasz Górzyński, dyrektor otwartego właśnie Domu Pielgrzyma. „Medziugorie to miejsce, gdzie można się duchowo odrodzić, doświadczyć Bożej obecności” – zapewnia pallotyn.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję