Reklama

Jubileusz Biskupa Seniora

21 czerwca - dzień w którym Kościół wspomina św. Alojzego Gonzagę - bp Alojzy Orszulik obchodził swoje imieniny. Na dzień następny, przypadły Jego 76. urodziny oraz 47. rocznica przyjęcia święceń kapłańskich.

Z tej właśnie okazji 22 czerwca Biskup Senior odprawił wieczorem uroczystą Mszę św. w bazylice katedralnej, z udziałem metropolity łódzkiego Władysława Ziółka, biskupa łowickiego Andrzeja Dziuby, bp Jóżefa Zawitkowskiego, członków trzech kapituł, profesorów i alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu, sióstr zakonnych oraz wiernych. Obecni byli także przedstawiciele władz miejskich i samorządowych Łowicza, a także członkowie Konfraternii św. Wiktorii.

Życzenia od Kapituł

Na początku Mszy św. życzenia Księdzu Biskupowi złożył w imieniu Kanoników trzech Kapituł ks. prał. Mieczysław Iwanicki. Wspominając dzieła pierwszego Biskupa Łowickiego i jego oddanie dla nowo powstającego Kościoła łowickiego powiedział on: „Wspominając to wszsytko jesteśmy w stanie jedynie powiedzieć za św. Alojzym - twoim Ekscelencjo Przemożnym Patronem - słowami z listu do matki, że »Ile razy rozmyślam o Bożej dobroci, o owym niezgłębionym i bezkresnym morzu, umysł mój gubi się zupełnie«”.
Nawiązując do czytanej tego dnia Ewangelii ks. prał. Iwanicki mówił dalej: „Dziś, przeżywając dzień twoich imienin, w 76. rocznicę twoich urodzin, a dokładnie w dniu dzisiejszym 47. rocznicę święceń kapłańskich - sam Chrystus przypomina nam scenę, kiedy to Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co zdziałali i czego nauczali. A On rzekł do nich: »Pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco«. Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu. (Mk 6, 30-31) Zasłużony odpoczynek, ale czy do końca... Apostoł narodów dziś nam dopowiada: »Ja siałem, Apollos podlewał, lecz Bóg dał wzrost«. Tym, który daje wzrost, jest Bóg. Ten, który sieje i ten, który podlewa, stanowią jedno. My bowiem jesteśmy pomocnikami Boga. Według danej mi łaski Bożej, jako roztropny budowniczy, położyłem fundament, ktoś inny zaś wznosi budynek... (1 Kor. 3, 6-10)”.
Ksiądz Prałat podkreślił, że wiele jest jeszcze do zrobienia, a Chrystus nas potrzebuje, „powołał i wciąż wzywa. Bo żniwo wielkie... a może coś odłożone, bo były sprawy pilniejsze, może coś nie utwierdzone, bo Pan gdzie indziej wzywał i nie było na to czasu. Na pewno potrzebna jest nam Twoja modlitwa, Twoje doświadczenie i Twoja pomoc. Będziemy na nią oczekiwać”.
Kończąc składanie życzeń ks. prał. Iwanicki raz jeszcze zacytował słowa z listu św. Alojzego do matki: „Aby łaska i pociecha Ducha Świętego zawsze Ci towarzyszyły”. Dodał jeszcze: „Dobry Bóg niech darzy Cię zdrowiem, pokojem i radością serca. Ludzka życzliwość i wdzięczność niech Ci towarzyszą na co dzień”.

„Jubileusz czasem wdzięczności”

Słowo do zgromadzonych wygłosił abp Władysław Ziółek - metropolita łódzki. Rozpoczynając kazanie przywołał on postać św. Alojzego Gonzagi - Świętego sprzed 4000 lat. Podkreślił, że ta odległość w czasie nie ma znaczenia, bo zawsze liczy się to, „co wbrew czasowi, jego niszczycielskiej mocy, człowiek wyrywa z niepamięci i ratuje od zapomnienia. Żywa wiara i tradycja uratowała od zapomnienia postać św. Alojzego, bo był nośnikiem wartości: kryształowej czystości, ofiarnego oddania się braciom, intensywnej praktyki pokutnej” - mówił Kaznodzieja.
Ksiądz Arcybiskup zachęcał wiernych, by „zobaczyli wszyscy to, co niezbędne do zobaczenia, także w obecnym zawiłym czasie, bo to, co ten czas stawia przed nami, mieści się w dokonywaniu wyboru. W dniach naznaczonych przez ludzkie decyzje, często nieprzemyślane, czas Polski i Europy jest zdominowany przez kryzys wyborów ludzkich. Byłoby rzeczą niewybaczalną, gdyby Kościół zaniedbał zadań, jakie stawiają mu te czasy i Bóg. Gdybyśmy nie dosłyszeli Bożego głosu, za nim nie poszli, rozminęli się z Bożymi znakami czasu”.
W przekonaniu Księdza Arcybiskupa Bóg przede wszystkim żąda od nas dziś świadectwa: zdecydowanych i prawdziwie chrześcijańskich wyborów, wspartych Ewangelią i Duchem Świętym. Oczekuje, że chrześcijanie będą życiem swoim potwierdzać wybór Chrystusowej drogi.
Arcybiskup Ziółek wskazał jako przykład takiego świadka właśnie osobę Biskupa Seniora. Przywołał słowa Jana Pawła II: „Jubileusze to momenty ważne w życiu kapłana. Stanowią one jak gdyby kamienie milowe na drodze mego powołania. Jubileusz jest czasem radości i dziękczynienia Panu Bogu i ludziom”.
„Jubileusze są czasem wdzięczności za służbę tam, gdzie zechciała nas postawić Opatrzność. My dziś wraz z bp. Alojzym wdzięczni jesteśmy za lata spędzone w sekretariacie Episkopatu, później w diecezji siedleckiej. Jesteśmy wdzięczni za to, co przez ręce bp. Alojzego zdarzyło się w diecezji łowickiej. Był jej pierwszym ojcem, odpowiedzialnym nie tylko za zorganizowanie struktur diecezjalnych, ale za duszpasterstwo. Liczba dzieł jest imponująca: WSD, Kuria, Sąd Biskupi, Dom Seniora, I Synod, gruntowna renowacja świątyni katedralnej, przyjęcie na błoniach Jana Pawła II. Oto są plony życia kapłańskiego, plony ofiarnej służby Bogu i ludziom” podkreślił Metropolita Łódzki.
Arcybiskup Ziółek zauważył, że wszystkie dzieła Biskupa Seniora, jak i obecność Biskupa Łowickiego w mieście przyczyniają się do promocji Łowicza, jego rozwoju, czynią je ważnym ośrodkiem życia kulturalnego i społecznego na mapie regionu. „Pozwolę sobie wyrazić przekonanie - stwierdził - że wszyscy mieszkańcy miasta i jego władze są świadomi wagi tego wszystkiego, co przez 12 lat dokonało się w tym mieście za sprawą bp Alojzego”.
Kończąc kazanie abp Ziółek powiedział raz jeszcze: „Jubileusz to czas dziękczynienia, to wielka tajemnica ludzkiego serca, kapłańskiego serca. Dziękujemy dziś Bogu zwłaszcza za to, że nasz drogi Solenizant i Jubilat usłyszał głos Boga w sercu i powiedział Mu „tak”, że był dobrym pasterzem, odznaczał się duchem troski i miłości wobec wszystkich, którzy zostali mu powierzeni. Że był dobrym świadkiem Chrystusa”.
Po Mszy św. przyszedł jeszcze czas na wiele serdecznych życzeń, składanych Biskupowi Seniorowi przez przedstawicieli władz samorządowych i instytucji. Podziękowali mu oni za „wiele lat współpracy i wspierania działań na rzecz naszej społeczności. Będziemy je wspominać jako czas opieki Jego Ekscelencji i zaangażowania na rzecz budowania cywilizacji miłości. Dziękujemy za wszsytko, co Jego Ekscelencja uczynił dla Łowicza, podniesienie jego prestiżu i wkład, włożony w rozwój życia duchowego, kulturalnego i społecznego”.
Przedstawiciele Zarządu Powiatu określili zasługi bp. Orszulika jako „historyczną posługę”. Także pracownicy Radia Victoria powstanie rozgłośni zawdzięczają właśnie pierwszemu Biskupowi Łowickiemu, podobnie jak Konfraternia św. Wiktorii. Alumni WSD zapewnili o swej modlitewnej pamięci i wdzięczności za „opiekę i przykład gorliwości kapłańskiej”.
Do życzeń przyłączyli się strażacy łowiccy, uczniowie Klasycznego Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum w Skierniewicach, grupa Odnowy w Duchu Świętym z parafii katedralnej, Łowicki Klub Katolicki i rektor Mazowieckiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Pedagogicznej.
Biskup Alojzy Orszulik ze wzruszeniem podziękował za wszystkie złożone mu tego dnia życzenia, za obecność na wspólnej modlitwie. Zapewnił, że w miarę swoich sił i możliwości chce nadal pracować dla dobra Kościoła łowickiego, miasta i regionu. Na zakończenie Biskup Orszulik udzielił wiernym swego pasterskiego błogosławieństwa
Uroczyste zgromadzenie z okazji imienin i jubileuszu Biskupa Seniora zakończyło się koncertem Łowickiej Orkiestry Kameralnej, na który zaprosił zgromadzonych Burmistrz Łowicza Ryszard Budzałek.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

4 grudnia: wspomnienie św. Barbary – dziewicy i męczennicy

2022-12-04 08:29

[ TEMATY ]

św. Barbara

Domena publiczna

Chrześcijanie – katolicy łacińscy i wschodni oraz prawosławni – wspominają 4 (prawosławni, według kalendarza juliańskiego – 17) grudnia św. Barbarę, dziewicę i męczennicę. Mimo że należy ona do najpopularniejszych i najbardziej czczonych świętych, niewiele wiemy o jej życiu, a nawet nie mamy historycznych dowodów na to, że w ogóle istniała. Jej życiorysy opierają się bowiem głównie na legendach narosłych w ciągu wieków.

Jeden z przekazów mówi, że była ona córką bogatego kupca Dioskura, żyła w Nikomedii nad Morzem Marmara (dzisiejszy Izmit w płn.-zach. Turcji) i miała ponieść śmierć męczeńską w 306 r. za to, że mimo gróźb i ostrzeżeń nie chciała się wyrzec wiary w Trójcę Świętą. Dlatego często jest przedstawiana na ilustracjach na tle symbolicznej wieży więziennej o trzech oknach.

CZYTAJ DALEJ

Msza św. krok po kroku

Rozumienie znaków i symboli, gestów i postaw pozwala nam świadomie i owocnie uczestniczyć we Mszy św.

Każdy, kto poważnie traktuje swoje chrześcijaństwo, wie, że we Mszy św. należy uczestniczyć. Ale nie wszyscy zadają sobie pytanie, czym owo uczestnictwo jest i co należy zrobić, aby stało się ono świadome, czynne i owocne, czyli właśnie takie, jakie powinno być. Na pewno odpowiednie uczestnictwo nie ogranicza się jedynie do wypełnienia pierwszego przykazania kościelnego, czyli do fizycznej obecności w kościele w każde niedzielę i święto nakazane. Aby prawdziwie uczestniczyć we Mszy św., nie wystarczy także być tylko skupionym i pobożnym oraz gorliwie się modlić. To zbyt mało, a nawet można powiedzieć, że nie do końca o to by chodziło. Warto więc przyglądnąć się naszemu uczestnictwu we Mszy św. i spróbować odnaleźć, co w niej jest naprawdę ważne.

CZYTAJ DALEJ

Hebrajski komentarz do niedzielnej Ewangelii

2022-12-04 08:46

[ TEMATY ]

KUL

rozważanie

Centrum Heschela KUL

„Nawrócić się” – ma dwa różne znaczenia w Biblii. Hebrajskie „Szuw” oznacza zawrócić ze złej drogi i zwrócić się ku Bogu. Zaś greckie „metanoeite” tłumaczy się dosłownie „zmieńcie myślenie” – pisze w komentarzu na II Niedzielę Adwentu biblista ks. dr Paweł Rytel-Andrianik, wicedyrektor Centrum Heschela KUL.

Kiedy mówimy słowo „nawrócenie”, to w danym języku ma ono zdefiniowane znaczenie. W Biblii jest większe bogactwo znaczenia tego słowa, ponieważ zawiera ono w sobie zarówno znaczenie z języka hebrajskiego jak i greckiego.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję