Reklama

Polska

Apelowe „głosów zbieranie” 2022 r.

[ TEMATY ]

abp Wacław Depo

apelowe głosów zbieranie

Karol Porwich/Niedziela

Abp Wacław Depo

Abp Wacław Depo

29 listopada 2022 r.
Na jednej z życzeniowych kartek Adwentu namalowano otwarty dom i napis: „Oczekiwanie wyznacza godziny radości w moim życiu”. Rozpoczęliśmy nowy Rok Duszpasterski pod hasłem „Wierzę w Kościół Chrystusowy”, - Kościół który jest naszym domem zjednoczenia z Bogiem i pomiędzy sobą. I postawmy pytanie, czy nasze drogi do kościoła i godziny oczekiwania na spotkanie z Chrystusem są radosne, czy tylko tradycyjne?

28 listopada 2022 r.
W nauczaniu katechetycznym uczyliśmy się, że „wiara jest uznaniem za prawdę tego, co Bóg objawia, a Kościół do wierzenia podaje”. A Święty Jan Paweł II podpowie nam w nowym Katechizmie Kościoła Katolickiego, że „wiara jest łaską osobowego przylgnięcia do Chrystusa - umysłem, sercem, ciałem i duszą”. Dlatego ktoś, kto nie przynależy do Chrystusa osobiście, niech nie mówi, że występuje z Kościoła i dokonuje apostazji. Bo nie ma Kościoła poza Chrystusem i nie ma Chrystusa poza Kościołem.

27 listopada 2022 r.
Święty Paweł w Liście do Rzymian przypomina nam bardzo ważne zadanie: „Rozumiejcie chwilę obecną i odrzućcie uczynki ciemności, a przyobleczcie zbroję światła wiary”. I w tym duchu również odczytujemy decyzję Ojca Świętego Franciszka, który do Litanii loretańskiej dodał tytuł „Matko nadziei”. Bo prawdziwa nadzieja człowieka i ludzkości związana jest z życiem wiecznym. A kto odchodzi od Boga już dziś pozbawia się życia.

26 listopada 2022 r.
Po raz kolejny przekonujemy się, że Matka Boża Jasnogórska jest „Poliglotką”. Potrafi przetłumaczyć każdy język wypowiedziany i ten ukryty w sercu, a nawet dialekty misyjne, szepcąc do ucha Chrystusowi, czego nam brak… Dlatego na progu tego Adwentu prośmy Ją, jako Matkę niezawodnej nadziei, o spełnienie się tej nadziei, którą Duch Święty rozlewa w naszych sercach.
A dziękujemy również Bogu za spełnioną nadzieję i wygraną Polaków na Mistrzostwach Świata w Katarze.

25 listopada 2022 r.
Na progu nowego czasu Adwentu wyznajemy wiarę w Kościół Chrystusowy. Dzisiaj tutaj wyznajemy również wiarę w Świętych Obcowanie. Przywoływaliśmy wstawiennictwa Świętego Jana Pawła II w znaku relikwii zakrwawionego pasa papieskiej sutanny. Przywoływaliśmy osobę Błogosławionego Stefana Kardynała Wyszyńskiego, który jest z nami obecny w tajemnicy relikwii krwi, znajdującej się po prawej stronie ołtarza. I pozwólcie, że w pamięci Kościoła przywołam również rektora Krakowskiego Seminarium, Ks. Dr Stanisława Nowaka, który 25 listopada 1984 roku, przyjął święcenia biskupie w Bazylice Archikatedralnej w Częstochowie, stając się pasterzem na długie 27 lat. Dlatego przyzywamy ich wszystkich, aby wstawiali się za nami w naszej wierności i w naszej nadziei, która jest pokładana w Bogu.

19 listopada 2022 r.
Kiedy w dniu jutrzejszym będziemy wsłuchiwać się w różne postawy ludzkie wobec Ukrzyżowanego Zbawiciela warto przywołać słowa, które zapisał Święty Jan Paweł II: „Odkupienie jest miarą postawioną złu. Jest ceną, którą Chrystus - Bóg – Człowiek zapłacił sobą wobec panoszącego się zła”. A dzisiaj, Odkupienie czyli Chrystus - szuka naszego kształtu, abyśmy współpracowali z Nim w tym dziele.

18 listopada 2022 r.
Wobec narastającej fali ataków zarówno na Kościół, jak i na osobę Świętego Jana Pawła II i Benedykta XVI warto zastanowić się nad słowami Benedykta XVI, że „prawda i miłość w walce z kłamstwem i siłami przemocy medialnej nie mają innej broni jak świadectwo cierpienia”.

17 listopada 2022 r.
Wiele razy w czasie pielgrzymek papieskich do Ojczyzny usłyszeliśmy słowa: „Wy mnie nie oklaskujcie, wy mnie słuchajcie”. Jednym z takich drogowskazów Maryjnych jest następujące światło. „Posłuszeństwo wiary Maryi jest dla nas drogą do uzgodnienia woli Boga z naszymi pragnieniami. Bo bez tego nasza wolność staje się bezrozumna, stając się , a wówczas tracimy ostateczny sens i cel życia”. Wy mnie słuchajcie, nie oklaskujcie…

13 listopada 2022 r.
Każdego dnia wsłuchując się w słowa Ewangelii doświadczamy, że nie jest to sentymentalny poemat lecz realne spotkanie człowieka z Chrystusem. Wczoraj usłyszeliśmy prośbę ubogiej wdowy wobec sędziego, „który się Boga nie bał i z ludźmi się nie liczył”. Dzisiaj Chrystus powiedział, że „z powodu Mojego imienia będziecie prześladowani”. A jutro usłyszymy o ślepcu przy drodze, który prosi Chrystusa: „Synu Dawida, ulituj się nade mną!” To jest realność naszych spotkań z Bogiem w codzienności. Dlatego prosimy Maryję o głębokie zwierzenie Bogu we wszystkich okolicznościach naszego życia.

12 listopada 2022 r.
Gdyby zapytano nas kiedyś, tak bardzo mocno i oficjalnie, co zostało w dziedzictwie po Janie Pawle II na ziemi polskiej? Obecny wśród nas Ksiądz Profesor Waldemar Cisło odpowiedział wprost: „Otwartość serca i domów Polaków dla uchodźców z Ukrainy”. I w tym duchu bądźmy wiernymi świadkami dalszej obecności i posługi Jana Pawła II pośród nas.

11 listopada 2022 r.
Przeżywając dzisiaj 104. rocznicę Odzyskania Niepodległości Polski, warto zamyśleć się nad głębią słów Cypriana Kamila Norwida: „W każdym kraju prawda o nas inaczej się objawia. A wrogami jej są zawsze kłamstwo i pycha. A Ojczyzna to jest zjednoczenie moralne rodaków”.

10 listopada 2022 r.
W grudniu 1958 roku Ksiądz Prymas Stefan Wyszyński mówił, że jeśli nie zdobędziemy się na nową więź z Maryją i nie stworzymy na nowo polskiej pobożności maryjnej, to wówczas młodzież nasza będzie odcięta od korzeni, a polskość będzie w stanie zaniku. Przyznajmy, że te słowa dzisiaj bolą… w naszej rzeczywistości 2022 roku. Dlatego prosimy Ojca Narodu, Prymasa Tysiąclecia, módl się za nami! Módl się za Polskę, za polską młodzież i dzieci.

9 listopada 2022 r.
Przeżywamy swoisty tryptyk kościelny, bo po wspomnieniu poświęcenia własnego kościoła, dzisiaj mamy rocznicę poświęcenia Bazyliki na Lateranie, Matki wszystkich kościołów. A od pierwszej niedzieli Adwentu w programie duszpasterskim będziemy wyznawać „wiarę w Chrystusowy Kościół”. Rozumiemy, że kto odrzuca Boga jako Ojca, Jego istnienie, Jego objawienie się przez Syna w Duchu Świętym, to wtedy dla niego Kościół nie jest Matką. I spycha go do rzeczy niepotrzebnych i marginesowych. Dlatego prosimy Maryję: Matko Kościoła módl się za nami!

8 listopada 2022 r.
W ostatnich tygodniach swojego życia Ksiądz Kardynał Stefan Wyszyński, w maju 1981 roku przekazał nam bardzo krótkie, a jakżeż znamienne przesłanie: „Przyjdą nowe czasy, będą nowi ludzie, ale zapewniam was, że Maryja nie będzie słabszą w naszym Narodzie”. Dzisiaj odwołujemy się do tego przesłania i przychodzimy do Niej jako do Matki Niezawodnej nadziei.

7 listopada 2022 r.
Nie wiem, czy zdajemy sobie sprawę z tego, że od 6 listopada 1958 roku trwa nieustannie na Jasnej Górze codzienna modlitwa Eucharystii w intencjach Ojca Świętego. Było to spełnienie prośby Papieża Jana XXIII skierowanej wobec Kardynała Stefana Wyszyńskiego. I trzeba jeszcze przypomnieć, że każdorazowy papież jest nie tylko biskupem Rzymu, jednym wśród wielu z grona biskupów świata, ale jest Następcą Świętego Piotra, który dźwiga odpowiedzialność za Kościół i świat. Dlatego jesteśmy wdzięczni wspólnocie Zakonu Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika za codzienną wierność w tej modlitwie, w której jesteśmy również i my obecni, i ogarnięci.

6 listopada 2022 r.
Przeżywaliśmy dzisiaj na Jasnej Górze 39. Ogólnopolską Pielgrzymkę Rodziny Kolejarskiej pod hasłem: „W przyszłość przez rodzinę”. Rzecz jest charakterystyczna, a mówią o tym statystyki z całego świata, że rodziny, które się modlą nie ulegają rozpadowi, są pełnym związkiem. Ale jest i kolejna sprawa, że z rodzin rozbitych jest coraz więcej powołań kapłańskich i zakonnych. I to jest mocne wyzwanie dla naszych rodzin i dla wspólnoty Kościoła.

5 listopada 2022 r.
„Przyszłość idzie przez rodzinę”. Te słowa Świętego Jana Pawła II, Patrona Rodzin współbrzmią z ostatnim przesłaniem świadka orędzia fatimskiego Świętej Siostry Łucji, która powiedziała: „że ostateczna walka pomiędzy Królestwem Chrystusa a królestwem szatana przebiegać będzie przez rodziny i małżeństwa”. Maryjo, Matko i Królowo rodzin, módl się za nami! Święty Janie Pawle II, módl się za nami!

31 października 2022 r.
Sam Chrystus w dzisiejszej Ewangelii pouczył nas o wartości czynów miłosierdzia względem potrzebujących przy zmartwychwstaniu umarłych. Wierzymy, że gdyby Chrystus nie zmartwychwstał próżna byłaby nasza wiara, nasze nauczanie, nasze modlitwy. On zmartwychwstał jako Pierwszy, a potem zmartwychwstaniemy do pełni życia wszyscy, którzy do Niego należymy.

30 października 2022 r.
W bliskości Uroczystości Wszystkich Świętych zastanówmy się nad słowami w duchu poezji
Księdza Jana Twardowskiego:
Pochwalono chrześcijaństwo że tak długo rosło
że już jest takie mądre i dojrzałe
że wychowało wielu świętych
a ono wspięło się na kolana Matki Bożej
i szepnęło do ucha
że tak na dobre to się jeszcze nie zaczęło.

29 października 2022 r.
Jutro przeżywać będziemy rocznicę poświęcenia własnych kościołów. Święty Paweł nas pouczy, że świątynią Bożą my jesteśmy. Dlatego starajmy się nie osądzać innych, ale tak w duchu pytania Jana Pawła II zapytać siebie: „Kościele, co mówisz sam o sobie?” To odnosi się do każdego i każdej z nas.

28 października 2022 r.
Przeżywamy dzisiaj radość z tak licznej obecności ludzi młodych z różnych zakątków naszej Ojczyzny i spoza jej granic. A jednocześnie nadzieję, którą nosicie w sobie, a którą Duch Święty rozlewa w naszych sercach. Bo to jest nadzieja dla Polski i dla Kościoła. Zwłaszcza, że w kontekście zbliżających się pięknych uroczystości, musimy odróżniać patriotyzm, który budowany jest na wartościach chrześcijańskich od zarzutu nacjonalizmu, który szuka tylko korzyści swojego narodu. Tak jak widzimy to w Europie i w świecie. Bądźmy sobą, chrześcijanami, którzy mają przyszłość.

26 października 2022 r.
W jednym z wywiadów z Ojcem Świętym Emerytem Benedyktem XVI postawiono pytanie: kto przeprowadzi Kościół przez ciemne doliny? Odpowiedź była bardzo jednoznaczna: Chrystus w tajemnicy piękna liturgii sakramentów świętych, a zwłaszcza w sakramencie pokuty i Eucharystii. I na drugim miejscu powiedział: ludzie święci w których Bóg zwyciężył w człowieku. Czyż dziwimy się, że to jest codzienny atak przeciwników Kościoła deprecjonując wartość sakramentów świętych i w tym ostatnim okresie szczególnie Ojca Świętego Jana Pawła II? Módlmy się o dary Ducha Świętego dla Kościoła.

25 października 2022 r.
Błogosławiony Ksiądz Kardynał Stefan Wyszyński powiedział: „Po Bogu, Najświętszej Maryi Pannie, kocham Polskę bardziej niż własne serce”. A Święty Jan Paweł II całując polską ziemię powiedział, że „nigdy z nią nie może rozstać się jego serce”. Zapytajmy siebie, czy dorastamy, czy modlimy się o taką miłość do Polski i do Kościoła.

24 października 2022 r.
Przeżywamy „Tydzień Misyjny”, tydzień szczególnej modlitwy za misjonarzy i misjonarki pod hasłem: „Będziecie moimi świadkami aż po krańce świata”. Warto w tym kontekście przypomnieć słowa Świętego Jana Pawła II z czerwca 1991 roku, że nie tylko Europie i światu, ale Polsce też potrzebna jest „nowa ewangelizacja”. I to nie chodzi tylko o znajomość Ewangelii, ale o nowe przylgnięcie do Jezusa. Bo my nie jesteśmy wyznawcami Księgi, ale Osoby, Boga Zbawiciela.

23 października 2022 r.
Na postawione kiedyś pytanie, jaka jest główna przeszkoda ewangelizacji świata, zabrzmiała odpowiedź: „Brak wiary chrześcijan w to, czym mogą być z pomocą łaski Boga”. A Święta Matka Teresa z Kalkuty odpowiedziała wprost i krótko: „ja i Ty”. Prośmy Ducha Świętego…

22 października 2022 r.
„Bogu dziękujcie, Ducha nie gaście”. Te słowa Świętego Pawła Apostoła, które Jan Paweł II uczynił hasłem jednej z pielgrzymek do Ojczyzny, dzisiaj możemy odnieść zarówno do daru Obrazu Jasnogórskiego, z drogi z Bełza. A jednocześnie do osoby Świętego Jana Pawła II dziękując za jego życie, za jego posługę i za jego świadectwo. Dlatego przyjmijmy jeszcze jedno zadanie, które wypowiedział Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz, 16 października tego roku: „Nie pozwólmy zdeprecjonować osoby Jana Pawła II i jego pontyfikatu. Tego, który odnowił Polskę”.

21 października 2022 r.
W jedności wiary księży biskupów polskich, którzy od pokoleń przewodniczą grupom pielgrzymów na Jasną Górę wszystkich stanów i zawodów, warto wspomnieć niezwykłego również świadka pokoleniowego Arcybiskupa Bronisława Dąbrowskiego, który jeszcze na krótko przed wyborem Jana Pawła II w rozmowie z Pawłem VI, odpowiedział na postawione mu pytanie: Czy nie obawiacie się przyszłości? Czy nie utracicie tej siły duchowej, która was charakteryzuje? A wtedy Arcybiskup Bronisław zaznaczył: Jest z nami Jasnogórska Matka. A Święty Paweł pouczył nas, że jeśli uczynimy wszystko, co potrzeba, to Pan Bóg nie odmówi swojej łaski. Myślę, że te słowa spełniają się dzisiaj w kontekście naszych zawierzeń.

20 października 2022 r.
W dzisiejszej Liturgii Słowa Święty Paweł Apostoł w Liście do Efezjan zginał kolana przed Bogiem, Ojcem wszelkiego ojcostwa, aby przez Ducha Świętego obdarzył nas łaską „wewnętrznego człowieka”. Rozumiemy, że chodzi tutaj o wysiłek, który przy pomocy łaski Bożej będzie zmierzał do tego, żebyśmy „byli bardziej sobą wobec Boga” i umieli być nieraz w sprzeciwie wobec tych, którzy Boga nie uznają. Dlatego prośmy Maryję, na progu przyjęcia i pięknej rocznicy powołania Diecezji Bydgoskiej i Diecezji Świdnickiej, jako nowych na ziemi polskiej, prosząc o wierność łasce, którą każdy z nas otrzymuje dla wspólnego dobra.

19 października 2022 r.
Błogosławiony Ksiądz Jerzy Popiełuszko jako Patron „Solidarności” i świadek prawdy nie tylko słowem, ale i sobą, i śmiercią zaświadczył, że wolność i godność człowieka jest w nas, ale podporządkowana najwyższej prawdzie, którą jest Bóg objawiony w Chrystusie, Synu Maryi. Dlatego prośmy Go, abyśmy nie ulegli demagogii, jakoby wyrok Trybunału Konstytucyjnego chroniący chore dzieci pod sercem matki wpłynął na niską demografię polskich rodzin. To jest odwrócenie porządku stworzenia i odpowiedzialności. Błogosławiony Księże Jerzy, módl się za nami!

18 października 2022 r.
Trzeba nam odczytywać to jako znak czasu i znak tego dnia, że kiedy gromadzimy się tutaj na Jasnej Górze, żeby wobec czterech Konferencji Życia Konsekrowanego rozważać, modlić się, analizować drogi, Chrystus w dzisiejszej Ewangelii mówi: „Żniwo wielkie, robotników mało… Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo”. To jest troska samego Chrystusa. I dlatego trzeba uzgodnić nasze pragnienia z Jego Sercem przez Serce Maryi. A wtedy przyjdą błogosławione owoce i odważni głosiciele Ewangelii, i słudzy Boga, Kościoła i Ojczyzny.

17 października 2022 r.
W tych dniach w sposób szczególny nasza myśl biegnie do wspomnień i spotkań z Ojcem Świętym Janem Pawłem II, pomiędzy datą jego wyboru a wspomnieniem liturgicznym 22 października. I z pewnością jesteśmy świadkami, że nie istnieje jakakolwiek grupa społeczna, kategoria ludzi, z którymi by się nie spotykał i nie rozmawiał. A najlepszym tego dowodem jest spotkanie i rozmowa z człowiekiem, który chciał go zabić. A mówiąc do ludzi chorych, gdziekolwiek przebywał, podkreślał: „Moc mojego apostolstwa płynie z was, z waszego cierpienia zjednoczonego z Chrystusem”.

14 października 2022 r.
W bogactwie języka polskiego znajdujemy stwierdzenie, że jednym z najszybszych procesów starzenia się jest postawa wdzięczności. I uświadamiamy sobie to dzisiaj w kontekście naszych rodziców, a zwłaszcza dzisiaj w Dniu Edukacji Narodowej wobec nauczycieli, wychowawców, ale również w kontekście zbliżającej się już rocznicy wyboru Jana Pawła II. Dlatego prośmy Maryję, Niewiastę Magnificat i Niewiastę Eucharystii, żebyśmy byli wierni tej cnocie, dzisiaj tak niepopularnej.

13 października 2022 r.
13 października 1917 roku było ostatnie Fatimskie Objawienie Maryi. Jednocześnie przypomnieniem, że Maryja nigdy nie ogranicza swojego orędzia do własnej osoby, ale wskazuje na Chrystusa. Dlatego woła o modlitwę różańcową, dlatego woła o nawrócenie, tak, jak prosił Chrystus: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Abyście byli czuwający i godni stanąć przed Synem Człowieczym.

12 października 2022 r.
W niewielkiej książeczce pt. „Kwiatki Jana XXIII” czytamy o pewnym epizodzie z jego życia. Kiedy wahał się, czy podjąć decyzję o zwołaniu Soboru Watykańskiego II. I wówczas przyśnił mu się anioł, który wziął go za rękę i powiedział: „Janie, myślisz, że to wszystko od ciebie zależy?” Pomimo, że od października 1962 roku do jego śmierci, 3 czerwca 1963 roku minęło zaledwie kilka miesięcy, to radował się, że Duch Święty przeprowadził przez świat „prąd uduchowienia”. Prośmy Maryję, Oblubienicę w Duchu Świętym, Świętego Jana XXIII, Świętego Jana Pawła II i Błogosławionego Carlo Acutisa o taki nowy „prąd uduchowienia”, zwłaszcza dla ludzi młodych.

8 października 2022 r.
Z pewnością potwierdzamy prawdę, że „różaniec jest skarbem Kościoła”. Te słowa zapisał Święty Jan Paweł II. Ale bardzo słusznie podkreśla Ojciec Profesor Jarosław Kupczak OP, że „różaniec to jest dwadzieścia obrazów Boga, których nie można przeglądać tak, jak na wystawie i przechodzić dalej, ale trzeba wejść w głębię każdego z nich”. I spróbujmy właśnie poprzez tę modlitwę odnaleźć siebie w bliskości z Chrystusem i Maryją.

7 października 2022 r.
Słusznie uznajemy, że modlitwa różańcowa jest streszczeniem całej Ewangelii. Ale któż z nas mógł przewidzieć w naszym pokoleniu, że Jan Paweł II dołączy nam tajemnice światła i podpowie, że w każdej z tych dwudziestu tajemnic pulsuje nasze życie ludzkie. Czyli trzeba nam się w nich odnaleźć, każdemu z nas. A Maryja jest Matką niezawodnej nadziei.

6 października 2022 r.
Mamy w Polsce ponad 10 tysięcy wspólnot parafialnych. A w tym roku próg seminaryjnych wspólnot diecezjalnych i zakonnych przekroczyło zaledwie 338 kandydatów. Czy to jest obraz Kościoła w Polsce, czy to jest również obraz rodzin w Polsce? Dlatego rozumiemy tę głęboką troskę. Bo daru Bożego nie można reformować, ale trzeba być posłusznym w wierze Duchowi Świętemu, o którym mówi dzisiaj Chrystus w Ewangelii. Bo Ojciec da Ducha Świętego tym, którzy Go o to proszą. Maryjo, Matko powołań, módl się za nami!

3 października 2022 r.
Przed blisko 25-laty Jan Paweł II zostawił nam „dar i zadanie”, swoją encyklikę „Fides et ratio”. I wskazał w niej, że nie tylko nie ma sprzeczności pomiędzy wiarą a rozumem, ale one są komplementarne dla rozwoju i przeznaczenia człowieka. Dlatego z pewnością musi zastanawiać kolejna akcja na ulicach Polski, owej furgonetki z napisem: „Żegnaj religio”. A jednocześnie próby kolejnego usuwania symboli religijnych ze szkół, uniwersytetów, a nawet szpitali. Maryjo, Stolico Mądrości, módl się za nami! Święty Janie Pawle II, módl się za nami!

1 października 2022 r.
We fragmencie dzisiejszej Ewangelii według Świętego Łukasza Chrystus powiedział: „Cieszcie się z tego, że wasze imiona są zapisane w niebie”. I tę radość odkryła patronka dnia dzisiejszego Święta Teresa od Dzieciątka Jezus, kiedy zapisała: „Odkryłam, że Kościół ma serce, rodząc się z przebitego Boku Chrystusa”. Radujmy się bo w Bogu zapisane są nasze imiona i nasze życie pomimo różnych ciemności i mocy zła.

30 września 2022 r.
Nietrudno zauważyć, że prawa Kościoła idą zawsze z prawami rodziny. Dlatego Kościołowi nie może być obojętne, jakie są programy wychowawcze, poczynając od przedszkoli, szkół, czy uniwersytetów. Ale zauważmy, że właśnie ataki na rodzinę są związane z atakami na Kościół. I dlatego trzeba zawierzyć - nasze rodziny i Kościół, który jest rodziną rodzin - na nowo Chrystusowi przez Maryję.

29 września 2022 r.
Jeszcze w latach 80-tych kard. Józef Ratzinger postawił pytanie: Kto uratuje Kościół? I dał taką odpowiedź: Pierwszeństwo interwencji należy do Ducha Świętego. Ale Kościoła Świętego nie uratują ani hierarchowie, ani progresiści, ani tradycjonaliści, ale ludzie żywej wiary w Chrystusa jako Odkupiciela i dający na co dzień świadectwo wierze. Matko Kościoła, módl się za nami!

28 września 2022 r.
W Liście do Rodzin Święty Jan Paweł II zapisał, że świat współczesny nie toleruje tajemnicy, jako odniesienia do Boga i do spraw związanych z Bogiem. Doświadczamy tego na co dzień. Dlatego znakami naszej tożsamości jest na pewno: sposób myślenia, sposób mówienia i sposób życia, które ma być świadectwem.

27 września 2022 r.
Dnia 27 września 1953 roku, Ksiądz Kardynał Stefan Wyszyński był już dwa dni uwięziony, w zupełnej izolacji od swojej apostolskiej posługi i od Ludu Bożego. Ale to nie przypadkiem, że w miejscu swojego internowania, w pokoju zastał na ścianie obraz Matki Bożej i przyjął to jako podstawowy dar. A później powiedział: „Były różne drogi, ale na tej drodze przez Maryję, nigdy się nie zawiodłem”. Idźmy tą drogą! Błogosławiony Księże Kardynale Stefanie módl się za nami!

26 września 2022 r.
Znane jest powiedzenie - dziś już świętego papieża - Pawła VI, że świat jeśli słucha dziś nauczycieli, to dlatego, że są świadkami prawdy. W dniu dzisiejszym, kiedy wspominamy Świętych Męczenników Kosmę i Damiana słyszymy, że o braku autorytetów, w tym również autorytetu Kościoła. To przypomnijmy dziś postawę - już bardzo podeszłego wiekiem - kardynała chińskiego, który stanął przed sądem za to, że głosił prawdę i był jej świadkiem. A dopowiedzmy jeszcze kardynała australijskiego, który został uniewinniony po 400 dniach więzienia. Matko Męczenników, Matko Kościoła, módl się za nami!

25 września 2022 r.
Jak nas pouczy Nowy Katechizm Kościoła Katolickiego „wiara będąc łaską jest przylgnięciem osobowym umysłem i sercem do Boga”. Ale jak słyszymy dzisiaj w Ewangelii jest taka zatwardziałość ludzkiego serca, która nawet nie przyjmuje kogoś, kto by przyszedł z drugiej strony życia. Tymczasem Chrystus zmartwychwstał jako Pierwszy, a potem zmartwychwstaniemy wszyscy, a zwłaszcza do pełni życia ci wszyscy, którzy do Niego należą. Dlatego nie dziwmy się, że i dzisiaj będą sprzeciwy wobec nas, którzy wierząc w zmartwychwstanie Chrystusa i nasze, będą się sprzeciwiać naszemu nawiedzeniu miejsc związanych z naszymi zmarłymi, czy upamiętniającymi ich obecność wśród nas.

24 września 2022 r.
Na płaszczyźnie wiary mamy prawo przyjąć, że jedno z ostatnich przesłań Maryi przekazane Siostrze Łucji było następujące: że ostateczna walka pomiędzy Królestwem Chrystusa a królestwem szatana rozegra się poprzez rodziny i małżeństwa. Dlatego prosimy, Królowo rodzin, módl się za nami! Święty Janie Pawle II, Patronie rodzin, módl się za nami!

22 września 2022 r.
W dzisiejszej liturgii Słowa usłyszeliśmy Koheleta, który podkreślał, że „wszystko przemija i że wszystko jest marnością”. Dlatego Autor Psalmu 90 podpowie nam modlitwę: „Panie naucz nas liczyć dni nasze, byśmy zdobyli mądrość serca”. Bardzo się cieszę, że dzisiaj tutaj na modlitwie są księża biskupi nie tylko z Polski, ale z Ukrainy i z Litwy. Maryjność jest naszą drogą prowadzącą do Chrystusa.

21 września 2022 r.
W jednej z prefacji maryjnych przyzywamy Maryję jako Matkę niezawodnej nadziei. I rozumiemy, że nadzieja to nie jest tylko spodziewanie się czegoś w przyszłości, ale jest to spojrzenie na świat i na historię każdego z nas od strony samego Boga. Bo to w Nim jest źródło nadziei spełnionej. Cieszymy się, że takimi znakami nadziei są dzisiaj maturzyści, jak i klerycy naszego Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego. Ponadto światła nadziei spełnionej poprzez prawdę, wolność, miłość, przebaczenie życzymy dla Ukrainy i o to się modlimy.

20 września 2022 r.
Czy nas to nie zdumiewa, że nawet sama Maryja musiała przebijać się przez tłum do bliskości z Jezusem? Wszyscy jesteśmy poprzez płaszczyznę wiary rodziną Jezusa. Ale ma rację Ksiądz poeta Jan Twardowski, który w prośbie do Matki Bożej Łaskawej mówi: „Uczysz nas nadziei pomaleńku dlatego szturchnij nas czasem po ciemku”. Matko Łaskawa, módl się za nami!

19 września 2022 r.
Czy królewskość Maryi polega na tym, że nosi w obrazach szaty królewskie i korony na głowie? Odpowiedź przychodzi w jednej z prefacji: Ona całkowicie poświęciła się dziełu swojego Syna dla naszego odkupienia. Nie znamy szczegółów więzi chrześcijańskiej, anglikańskiej Królowej Elżbiety II z Maryją, ale wiemy, że służyła Bogu w ludziach… I dlatego tak jest kochana przez swój naród, a dzisiaj żegnana przez świat.

18 września 2022 r.
Żyjemy w czasach, kiedy bardzo wiele mówi się o suwerenności i niepodległości narodów, albo wprost odmówienia im własnego bytu. Dlatego ze zdumieniem odkryłem pytanie Karola Wojtyły, zapisane jeszcze w latach 70-tych. „Czy narody mają świadomość, że historia w swej tajemnicy ma swoje sumienie przed Bogiem?... Czy narody wiedzą, że mają sumienie, poprzez sumienia poszczególnych ludzi?”

17 września 2022 r.
Błogosławiony Ksiądz Kardynał Stefan Wyszyński powiedział kiedyś, że „Kościół w Polsce nie miał zwyczaju opuszczać narodu. Nie ma tego zwyczaju i teraz”. I te słowa potwierdzają: biała sutanna Świętego Jana Pawła II, czerwona Błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego i czarna sutanna Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki.

16 września 2022 r.
Zakończył się dzisiaj na Jasnej Górze pierwszy dzień Kongresu bł. Ks. Jerzego Popiełuszki. Kiedy 30 października 1984 roku wydobyto z Wisły ciało ks. Jerzego, Ojciec Święty Jan Paweł II modlił się bardzo znamienną modlitwą: „Modlę się i proszę, aby z tej śmierci wyrosło większe dobro”. I wyrosło poprzez dar jego beatyfikacji 6 czerwca 2010 roku. A dzisiaj prosimy go wraz z bł. Kard. Stefanem Wyszyńskim, ażeby wyprosili łaskę zachowania nas od „nienawiści społecznej” wobec każdych wyborów.

15 września 2022 r.
Przeżywając dzisiaj Święto Matki Bożej Bolesnej wspomnijmy osobę i posługę apostolską śp. Ks. Abp Stanisława Nowaka, który przyjmując święcenia biskupie przyjął za hasło: „Z Tobą stać pod krzyżem”. I przyznam, że dopóki tylko miał siłę to Maryja podprowadzała go do adoracyjnej obecności w różnych kościołach naszego miasta i naszej Archidiecezji. Stał razem z Nią wobec Chrystusa obecnego w Eucharystii. I to jest nasza droga. To jest nasza droga wierności Bogu, Krzyżowi i Ojczyźnie.

14 września 2022 r.
Dzisiejsza 75 rocz. urodzin Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki podprowadza nas do daty, 19 października 1984 roku, do jego męczeńskiej śmierci. Te daty dowodzą, że można go było ukrzyżować; można go było utopić w Wiśle, a on żyje i wstawia się za nami.

13 września 2022 r.
Na co dzień jesteśmy świadkami kolejnej batalii o prawdę historyczną. Bo próbuje się nam wmówić, że historia nie ma wpływu na teraźniejszość, a co dopiero mówić o przyszłości. Dlatego należy tutaj przed Obliczem Matki wspomnieć wczorajszą rocznicę zwycięstwa pod Wiedniem, z 12 września 1683 roku, o której to Święty Jan Paweł II powiedział na Stadionie Dziesięciolecia w Warszawie: „Człowiek jest powołany do zwycięstwa, nie do klęski. Ma zwyciężać Bóg w człowieku i przez człowieka Bóg zwycięża. Wspomnijmy jeszcze jutrzejszą rocznicę, 75 rocznicę urodzin Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki. Po ludzku przegrał, ale to on jest zwycięzcą. I o takie zwycięstwa prosimy Maryję.

12 września 2022 r.
Pochylając się nad spuścizną, którą pozostawił nam bł. kard. Stefan Wyszyński, musimy zdumiewać się właściwie każdego dnia. Bo czyż słowa, które za chwilę wypowiem nie są aż nadto aktualne? „Może nam się wydawać, że naszą Ojczyznę ocalają traktaty międzynarodowe lub sojusze. Nie, to jednak nie pomoże, gdy nie będzie wychowania dzieci i młodzieży do zdolności poświęcenia i ofiary dla Ojczyzny. Żaden rząd – podkreślał Kardynał – nie wypłaci za zdolność ofiary i poświęceń, ani pieniędzmi, ani pensją czy emeryturami… Bo tak się nie płaci za wolność i suwerenność Ojczyzny - zwłaszcza tu - nad Wisłą, Odrą i Bugiem!

11 września 2022 r.
Na progu nowego roku szkolnego i akademickiego warto przypomnieć o źródłach kultury i historii ludzkiej. Jeżeli Grecy dali filozofię, Rzym dał prawo, to jedynie chrześcijaństwo stało się darem spotkania Boga z człowiekiem. Dlatego czymś niezrozumiałym jest – jak pisał ks. Bp Andrzej Przybylski w swoim artykule w Tygodniku Katolickim „Niedziela” – dlaczego Jezus nie miałby pójść do szkoły?

4 września 2022 r.
W jednej z audiencji generalnych Ojciec Święty Jan Paweł II nazwał Maryję „Żywą Pamięcią Kościoła”. Niektóre daty i pamięć historyczna na pewno w sposób bolesny scala świadomość i jedność Polaków. Do takiej daty możemy zaliczyć „krwawy poniedziałek”, 4 września 1939 roku, gdzie Niemcy już w drugim dniu okupacji tutaj, na ulicach Częstochowy i pod Katedrą i kościołem św. Zygmunta rozstrzelali ponad 660 osób. Z pewnością wpisało się to w kolejną bolesną datę Maryjnego Serca. Dlatego prosimy Cię, Maryjo, uchroń nas teraz i w przyszłości od takich niebezpieczeństw!

2 września 2022 r.
Szczególnie w miesiącach w sierpniu i we wrześniu przyzywamy Maryję tytułem: „Matko polskiej wolności”. A rzecznikiem tej wolności z pewnością dla naszego pokolenia i dla przyszłych pokoleń jest Święty Jan Paweł II. Który wskazał, że „miarą prawdziwej wolności; prawdziwej ludzkiej solidarności i prawdziwej demokracji jest nienarodzony jeszcze człowiek”.

1 września 2022 r.
W Wieluniu na ziemi częstochowskiej przy ruinach Kościoła Farnego został zawieszony dzwon o bardzo znamiennym tytule: „Pamięć i Przestroga”. Wieluń był pierwszym zaatakowanym miastem, o godz. 4.40 owego 1 września 1939 roku. Dlatego trzeba nam dzisiaj tym bardziej przypomnieć bardzo mocne słowa Świętego Jana Pawła II: „Prawo do życia nie jest prawem wyznaniowym, nie jest też światopoglądem, ale prawem człowieka. A naród, który zabija własne dzieci nie ma przyszłości”. Maryjo, Matko Życia, módl się za nami!

31 sierpnia 2022 r.
W tych dniach bardzo często będziemy słyszeć słowa: prawda, solidarność, wolność, przyszłość Polski, niepodległość, pokój. Warto więc zastanowić się nad słowami Błogosławionego Kard. Stefana Wyszyńskiego, że „łatwość wypowiadanych słów nie oznacza ich wartości, bo słowa mogą zakłamywać przeszłość, teraźniejszość i przyszłość”.

30 sierpnia 2022 r.
Pytał nas przed laty Święty Jan Paweł II: „ Czy historia może płynąć wbrew prądowi sumień?” Może, bo człowiek jest wolny. Może Bogu powiedzieć „nie”. Ale w imię czego?... I dlatego dopowie nam Cyprian Kamil Norwid, że „nieskończona jeszcze wciąż dziejów praca, bo nieprzepalony glob sumieniem”. Matko polskiej wolności, módl się za nami!

29 sierpnia 2022 r.
Samo gromadzenie się ludzi jest przedziwną tajemnicą, ale nas tu sprowadziła wiara, która potrzebuje rozumu. I dlatego nie dajmy się złapać w pułapkę, zwłaszcza dla naszych dzieci, jeśli chodzi o lekcje religii na progu nowego roku szkolnego, czy środowisk akademickich. Bo wiara potrzebuje rozumu, a rozum potrzebuje wiary, żeby być prawdziwym człowiekiem.

28 sierpnia 2022 r.
Znak krzyża, który czynimy na sobie w sposób wolny i świadomy jest jednocześnie otwarciem na wypełnienie się testamentu Maryi: „Zróbcie wszystko, cokolwiek mój Syn wam powie”. A On mówi do nas dzisiaj bardzo wyraźnie: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię, ale uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokornego serca”.

27 sierpnia 2022 r.
Dzisiaj, gdy słowo Kościół jest odmieniane we wszelkich możliwych przypadkach, we wszystkich wspólnotach, które reprezentujemy, to warto przypomnieć, że „Kościół jest w Chrystusie niejako sakramentem, czyli wewnętrznym znakiem zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego”, a w nim - jak przypomina Ojciec Święty Benedykt XVI - Biskup Rzymu jest prawowitym Następcą Świętego Piotra i dlatego dźwiga odpowiedzialność za cały Kościół.

26 sierpnia 2022 r.
Corocznie tutaj, na Jasnej Górze Ojcowie i Bracia Paulini wyjmują ze skarbonek prośby i dziękczynienia. Tych próśb i dziękczynień jest ponad kilkadziesiąt tysięcy. Pamiętam w swojej młodości kapłańskiej, że odnaleziono wówczas jeden zapis, na prośbę koleżanki z byłego Związku Radzieckiego. Po nabożeństwie w kaplicy prosiła ona o napisanie następujących słów: „Mając taki Skarb jesteście narodem nie do pokonania”. Jak te słowa dzisiaj brzmią w kontekście wojny na Ukrainie i naszej ufnej modlitwy o pokój?
Królowo pokoju, módl się za nami!
Królowo Polski, módl się za nami!

24 sierpnia 2022 r.
W jednej z prefacji maryjnych znajdujemy słowa modlitwy, że Maryja cała poświęciła się dziełu swojego Syna. Tak, jak wpatrując się w ten Obraz widzimy, że Ona wskazuje na Syna jako Drogę. I tylko Chrystus mógł o sobie powiedzieć: „Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie”. Poza Chrystusem nie ma prawdziwego Kościoła, który jest „jeden, powszechny, święty i apostolski”...

23 sierpnia 2022 r.
W dzisiejszym fragmencie z Pierwszego Listu do Tesaloniczan Święty Paweł pouczy nas: „Nie dajcie się zwieść, bo jedna jest tylko Ewangelia Jezusa Chrystusa, a są różni jej interpretatorzy”. A Święty Jan Paweł II dopowie: „Nie schodźcie nigdy z drogi, która od Ewangelii prowadzi do sakramentu pokuty i Eucharystii”.

20 sierpnia 2022 r.
W filmie „Pasja” jest taki obraz, że kiedy po uwięzieniu Jezusa w ciemnicy Maryja znajduje się wśród tłumu pielgrzymów i nagle przypada całym ciałem do ziemi, ażeby przebijać się przez ciemność do Syna, który w tym miejscu jest uwięziony. On spogląda ku górze i spotykają się Matka i Syn. Prosimy dzisiaj, żebyśmy również w naszej pielgrzymce wiary, ze światłem wiary przebijali się przez każdą ciemność, której doświadczamy.

18 sierpnia 2022 r.
W czasie kolejnego dnia Nowenny Ksiądz Biskup Michał Janocha przemawiając ze Szczytu Jasnogórskiego, wspomniał o bolesnym zranieniu szablą Oblicza Matki Bożej, w 1430 roku. I podkreślił, że prawdziwa miłość ulega niejednokrotnie zranieniu. Pozwólcie, że przypomnę związania z obrazem Matki Bożej, ale i z miastem, któremu na imię Radom. Sześcioletnie „zaaresztowanie Obrazu” pomiędzy Rokiem Milenijnym, a 1972 było bardzo bolesne. Przynosiło i przyprowadzało Maryję poprzez „puste ramy”. I właśnie 18 czerwca 1972 roku w Radomiu przed katedrą Ksiądz Kardynał Stefan Wyszyński, Kardynał Karol Wojtyła i biskupi wnieśli Obraz Matki Bożej Częstochowskiej, który dalej peregrynuje po ziemi polskiej. Ale właśnie przyszedł czerwiec 1976 roku i protest robotników Radomia i od tamtego czasu to miasto wtedy zostało określone „wyklętym” i to właśnie wtedy Ksiądz Roman Kotlarz stanął na progu kościoła pw. Świętej Trójcy, żeby pobłogosławić ludzi. „Zapłacił” za to 18 sierpnia 1976 roku męczeńską śmiercią. Maryjo, Matko o zranionym Obliczu, módl się za nami, módl się za Polskę.

17 sierpnia 2022 r.
W dzisiejszej Ewangelii Chrystus zaprasza nas do współpracy z Sobą niezależnie od ewangelicznej godziny naszego wezwania. Dlatego Bóg okazując nam miłosierdzie poprzez swojego Syna pragnie, abyśmy odpowiedzieli również poprzez czyny miłosierdzia. I radujemy się, że możemy tak zaświadczyć wobec Europy i świata przyjmując uchodźców z Ukrainy. Ale nie tryumfujmy, po prostu: służmy niezależnie od godzin naszego wezwania.

16 sierpnia 2022 r.
W tych dniach będziemy przeżywać już 20 rocznicę zawierzenia świata i Kościoła Bożemu Miłosierdziu poprzez Świętego Jana Pawła II w Krakowie Łagiewnikach. I Ojciec Święty do słów Koronki mówiącej o tajemnicy cierpienia, bólu i śmierci dołączył również tajemnicę Zmartwychwstania. Pokazując nam zwieńczenie zarówno Jezusowe jak i naszą przyszłość. Dlatego uczył nas, że zawierzenie oprócz wspólnotowego charakteru zawiera osobistą odpowiedź na miłość Boga.

14 sierpnia 2022 r.
W wigilię Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 14 sierpnia 1941 roku „przeszedł przez bramę śmierci”, dobity zastrzykiem fenolu O. Maksymilian Maria Kolbe. Znamienne są słowa, które wypowiedział Święty Jan Paweł II: „w tym zwycięstwie w Oświęcimiu O. Maksymiliana uobecniło się zwycięstwo Chrystusa z Golgoty. Bo Maksymilian nie umarł, ale oddał życie za brata, bo Chrystus nie umarł ale oddał życie za każdego człowieka”. I w tej pielgrzymce wiary, którą my dzisiaj przechodzimy – tak jak i wówczas – szczególną rolę spełniła i spełnia Najświętsza Maryja Panna… Maryjo, bądź z nami w każdy czas!

13 sierpnia 2022 r.
Zanim w dniu jutrzejszym usłyszymy słowa z listu do Hebrajczyków: „Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala”, pragnę dzisiaj zwrócić uwagę na postać bł. O. Marco d`Aviano, kapucyna włoskiego z XVII wieku, którego beatyfikował Jan Paweł II w 2003 roku. Ojciec Marco przyczynił się do zjednoczenia wojsk chrześcijańskiej Europy przeciwko Turkom w słynnej Odsieczy Wiedeńskiej z 12 września 1683 roku. I włoski reżyser Renzo Martinelli ukazując film w kooperacji polsko-włoskiej o tym wydarzeniu ukazał postać Ojca Marco z krzyżem Jana Pawła II w ręku wchodzącego na szczyt Kalenbergu. Wskazał drogę ku zwycięskiej bitwie przez krzyż. Dlatego proszę Was, wpatrując się nieraz w krzyż Świętego Jana Pawła II stańmy odważnie w obronie godności jego osoby i pontyfikatu. I nie pozwólmy, aby jego imię było szarpane.

12 sierpnia 2022 r.
W liście apostolskim Święty Jan Paweł II zapisał niezwykłe słowa: „Wielokrotnie z okien pałacu apostolskiego wpatrywałem się w uszeregowane rzesze pielgrzymów, którzy wchodzili do Bazyliki Świętego Piotra. I zastanawiałem się jak każdy z nich wnosi ze sobą radość i nadzieję, ale również ból i smutek. To jest pielgrzymowanie żywego Kościoła”. Dzisiaj wierzymy, że Jan Paweł II z okna Domu Ojca patrzy się na nas i modli się za nas.

11 sierpnia 2022 r.
Jedną z najgroźniejszych chorób naszego czasu jest - nie tyle pandemia koronawirusa - ile beznadziejność. I naszym pielgrzymowaniem dowodzimy, że my wiemy do kogo idziemy i spełnia się nasza nadzieja pokładana w Bogu, w Chrystusie, przez Maryję. Dlatego bądźmy świadkami nadziei!

9 sierpnia 2022 r.
Już w czasie pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny Święty Jan Paweł II powiedział, że „Polska jest ziemią szczególnego świadectwa”. I czyż tego nie mamy dowodu zwłaszcza poprzez kolejne beatyfikacje sióstr zakonnych: 11 Nazaretanek z Nowogródka i 10 Elżbietanek z Wrocławia. A dzisiaj wspominamy również św. Teresę Benedyktę od Krzyża, Świętą Edytę Stein urodzoną we Wrocławiu. I czyż można jeszcze dyskutować, że Kościół jest przeciwko promocji kobiety? Dlatego prośmy Maryję: Bądź z nami w każdy czas!

8 sierpnia 2022 r.
Za Ojcem Świętym Janem Pawłem II dziś już Świętym Janem Pawłem II potwierdzamy, że „życie jest pielgrzymką ciągłych odkryć”. A na drogach ku Jasnej Górze nigdy nie może zabraknąć światła nadziei, która rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego. Dlatego bądźmy ludźmi światła w Chrystusie przez Maryję.

7 sierpnia 2022 r.
Pośród naszych codziennych dróg usłyszeliśmy dzisiaj słowa Chrystusa: „Czuwajcie, bo nie znacie dnia ani godziny, kiedy Syn Człowieczy przyjdzie i zakołacze”. Tutaj u Maryi uczymy się, że linia prawdziwego czuwania przebiega pomiędzy życiem z Chrystusem w Jego Kościele, albo oddaleniem się od Kościoła i tym samym od Chrystusa.

6 sierpnia 2022 r.
Nasze pielgrzymowanie czy na Jasną Górę, czy do Medzugorie, czy do innych sanktuariów, bardzo często określane jest „fenomenem socjologicznym”. Tymczasem trzeba patrzeć głębiej, bo jest to zawsze opowiedzenie się po stronie Chrystusa i Jego Matki i na nowo przylgnięciem do Nich. Dlatego prosimy o radość życia wiecznego dla zmarłych pielgrzymów, z jakiejkolwiek trasy pielgrzymkowej. A dla nas wszystkich podążających na Jasną Górę o radość spotkania i umocnienia.

3 sierpnia 2022 r.
Kiedy 3 sierpnia 1901 roku urodził się Stefan Wyszyński, a jego imię zostało wpisane na czas i na wieczność już 5 sierpnia 1901 roku. Mało kto mógł przewidzieć, że 12 września 2020 roku jego imię zostanie wpisane w katalog świętych. Dlatego usłyszmy jeszcze jego słowa, które wypowiadał w rocznicę swojego Chrztu. „Trzeba spojrzeć prawdzie w oczy, kim jesteśmy wobec Boga i wtedy utrzymamy światłość w sercach naszych rodzin”.

2 sierpnia 2022 r.
Na progu sierpniowych pielgrzymek, przypomnijmy cel pielgrzymowania Świętego Jana Pawła II czy to do naszej Ojczyzny, czy na peryferie świata. Aby obudzić i ożywić Kościół w naszych umysłach i sercach. I nie ma lepszej Przewodniczki na tej drodze jak Maryja. Idźmy z Maryją!

9 lipca 2022 r.
Któż mógł przewidzieć, że kiedy w czasie internowania Księdza Prymasa Stefana Wyszyńskiego, 8 grudnia 1953 roku, tutaj na Jasnej Górze odśpiewano pierwszy Apel Jasnogórski prosząc o jego uwolnienie, że po latach ten właśnie Apel, modlitwa-wołanie rozprzestrzenia się poprzez Radio Maryja i Telewizję Trwam nie tylko w Ojczyźnie, ale w całej Europie i świecie. Dlatego dzisiaj piszemy „historię i teraźniejszość” poprzez nasze serca, naszą modlitwę i nasze zawierzenia.

8 lipca 2022 r.
W dzisiejszym fragmencie Ewangelii Chrystus wypowiada do nas bardzo mocne słowa: „Miejcie się na baczności przed ludźmi, bo będą was wydawać…, będziecie prześladowani z powodu Mojego Imienia”. Ale jednocześnie w tym samym fragmencie słyszymy drogę wyjścia, bo posyłam wam Ducha, który przypomni wam wszystko i obroni was przed tymi, którzy będą się domagać tej nadziei, którą Duch Święty wlewa w nasze serca. Dlatego przedstawiamy przez Maryją - Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu - każdy nasz trud pielgrzymi tej drogi. I dobrze, że przetarliście drogi do kolejnej pielgrzymki Rodziny Radia Maryja, która tutaj jutro i pojutrze stanie właśnie w manifestacji wiary, a nie przeciwko komukolwiek.

2022-02-04 16:27

Ocena: +5 -1

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Apelowe „głosów zbieranie”

[ TEMATY ]

abp Wacław Depo

apelowe głosów zbieranie

BPJG/ Marek Kępiński

31 grudnia 2017 r.
W Uroczystość Najświętszej Rodziny z Nazaretu i na progu nowego Roku Pańskiego 2018 warto przypomnieć naszą genealogię. Jesteśmy z ręki Boga. To jest nasza pierwsza genealogia osoby. Przypomina nam o tym Psalm 139, że zanim pojawiliśmy się na tym świecie spod serca matki, Bóg nas kocha i zna każdy dzień. Następnie genealogia Narodu ochrzczonego 1051 lat temu. Staliśmy się chrześcijanami i jesteśmy w kolebce narodów Europy i świata. I dlatego Polska jest ziemią szczególnego świadectwa wiary. Ma prawo przypominać w parlamentach Europy czy świata, że prawa ustanawia się na podstawie Dekalogu i Ewangelii. One nigdy nie są przeciwne człowiekowi.

CZYTAJ DALEJ

Msza św. krok po kroku

Rozumienie znaków i symboli, gestów i postaw pozwala nam świadomie i owocnie uczestniczyć we Mszy św.

Każdy, kto poważnie traktuje swoje chrześcijaństwo, wie, że we Mszy św. należy uczestniczyć. Ale nie wszyscy zadają sobie pytanie, czym owo uczestnictwo jest i co należy zrobić, aby stało się ono świadome, czynne i owocne, czyli właśnie takie, jakie powinno być. Na pewno odpowiednie uczestnictwo nie ogranicza się jedynie do wypełnienia pierwszego przykazania kościelnego, czyli do fizycznej obecności w kościele w każde niedzielę i święto nakazane. Aby prawdziwie uczestniczyć we Mszy św., nie wystarczy także być tylko skupionym i pobożnym oraz gorliwie się modlić. To zbyt mało, a nawet można powiedzieć, że nie do końca o to by chodziło. Warto więc przyglądnąć się naszemu uczestnictwu we Mszy św. i spróbować odnaleźć, co w niej jest naprawdę ważne.

CZYTAJ DALEJ

Kalisz: odpust ku czci św. Mikołaja - patrona katedry

2022-12-04 14:56

[ TEMATY ]

św. Mikołaj

Kalisz

wikipedia.org.pl

Katedra w Kaliszu

Katedra w Kaliszu

Współcześnie św. Mikołaj stał się symbolem prostego i łatwego dostatku dającego człowiekowi chwilowe poczucie samozadowolenia, które nierzadko zabija głos sumienia – mówił o. Arnold Chrapkowski, generał zakonu paulinów, który przewodniczył sumie odpustowej w katedrze kaliskiej mającej za patrona św. Mikołaja.

Witając wiernych proboszcz kaliskiej katedry wskazał, że św. Mikołaj prawie 770 lat jest patronem tej świątyni. - Wpatrujemy się w przykład jego życia. Od niego uczymy się miłości do Boga i bliźnich. Wzywamy wstawiennictwa naszego świętego patrona, abyśmy podobnie jak on w codziennym życiu realizowali Ewangelię Chrystusa oraz potrafili troską otoczyć ludzi biednych, potrzebujących duchowego i materialnego wsparcia – powiedział ks. prał. Adam Modliński.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję