Reklama

Niedziela Częstochowska

Przygotowanie do ważnych wydarzeń. Spotkanie parafialnych rad duszpasterskich w Olsztynie

6 czerwca w Archidiecezjalnym Centrum Duchowości „Święta Puszcza” w Olsztynie k. Częstochowy miało miejsce rejonowe spotkanie parafialnych rad duszpasterskich z dekanatów: olsztyńskiego, mstowskiego, kłomnickiego, blachowieńskiego i porajskiego.

Spotkanie rozpoczęła Msza św. pod przewodnictwem abp. Wacława Depo.

Nawiązując w kazaniu do fragmentu z Ewangelii według św. Marka, dotyczącego płacenia podatku należnego cezarowi, metropolita częstochowski wskazał, że istnieje „pełna autonomia spraw Bożych i ludzkich, a Chrystus łączy zarówno jedną, jak i drugą społeczność”. – On ze swojej misji zbawczej nie wyklucza nikogo, nawet tych, którzy Go nie uznają – przypomniał.

Maciej Orman/Niedziela

Arcybiskup zaznaczył, że Bóg wchodzi w nasze życie przez sakramenty, które są widzialnymi znakami niewidzialnej łaski Bożej. Podkreślił, że źródłem Kościoła jest Eucharystia. – Kościół żyje Eucharystią, jest zbudowany na Eucharystii – akcentował.

Hierarcha zwrócił uwagę, że osoby, które nie rozumieją, czym jest wiara, przeżywana jako więź osobowa człowieka z Bogiem, „nie uznają znaków sakramentalnych i uważają to za jakąś magiczność”. – Tymczasem to jest wejście samego Boga w nasze życie, a my w sposób dobrowolny odpowiadamy na Jego miłość – dodał.

Po Mszy św. odbyła się część wykładowa.

Maciej Orman/Niedziela

Ks. Andrzej Kuliberda, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej w Częstochowie, wskazał na konieczność podjęcia przez osoby świeckie apostolatu. Za Soborem Watykańskim II powtórzył, że „apostolstwo to działalność Kościoła zmierzająca do tego, by wszystkich ludzi uczynić uczestnikami zbawczego odkupienia i by przez nich skierować świat ku Chrystusowi, który posłany przez Ojca jest źródłem i początkiem apostolstwa Kościoła” (DA 2 i 4).

Ks. Kuliberda przypomniał również podstawowe zadania i cele parafialnej rady duszpasterskiej, która jest ciałem doradczym i która pod kierownictwem proboszcza parafii – w ramach ustawodawstwa diecezjalnego – pomaga wyłącznie w działalności duszpasterskiej danej wspólnoty parafialnej.

Maciej Orman/Niedziela

Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego częstochowskiej kurii zapowiedział również peregrynację Cudownej Kopii Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej po parafiach archidiecezji, która rozpocznie się 6 kwietnia 2024 r. w sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Pocieszenia w Wieluniu z udziałem przedstawicieli episkopatu Polski, a zakończy się 2 maja 2025 r. w bazylice archikatedralnej Świętej Rodziny w Częstochowie.

Reklama

Przygotowaniem do peregrynacji mają być: nowenna miesięcy, czyli cykl czuwań na Jasnej Górze z udziałem wszystkich parafii archidiecezji, który potrwa od 11 lipca 2023 r. do 11 marca 2024 r.; zaproszenie Matki Bożej do archidiecezji i parafii, które będzie miało miejsce 25 sierpnia w bazylice archikatedralnej Świętej Rodziny w Częstochowie i na Jasnej Górze (Nieszpory maryjne, procesja i Msza św.); pielgrzymki piesze na Jasną Górę, udział w nowennie przed uroczystością Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej oraz misje lub dłuższe rekolekcje.

Maciej Orman/Niedziela

Ks. Adam Polak, sekretarz Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej w Częstochowie, wyjaśnił, na jakie kwestie należy zwrócić uwagę, przygotowując parafię na czas nawiedzenia. Wskazał m.in. na: zbadanie kondycji parafii, istniejących grup i wspólnot oraz zaproszenie ich do misyjnego nawrócenia; opieranie się na środkach nadprzyrodzonych, takich jak Eucharystia, modlitwa i post; zorganizowanie misji uwzględniających wyznaczone wcześniej cele oraz kontynuowanie formacji. Przedstawił również przykładowy program peregrynacji obrazu w parafii.

Maciej Orman/Niedziela

– Nasze spotkania mają wypracować głębszą współpracę ze środowiskiem wspólnot parafialnych po to, żebyśmy mieli swój głos, żebyśmy jako ludzie wierzący nie byli spychani na margines. Sprawy duszpasterskie musimy uczynić naszym głosem – powiedział abp Wacław Depo, podsumowując spotkanie.

Było to ostatnie z 10 rejonowych spotkań parafialnych rad duszpasterskich, które rozpoczęły się w archidiecezji częstochowskiej 12 kwietnia.

2023-06-06 23:42

Ocena: +1 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Złotówka od pielgrzyma. Radni Częstochowy przegłosowali apel do abp. Wacława Depo

Częstochowscy radni przegłosowali uchwałę w sprawie apelu do abp. Wacława Depo o przekazanie rekompensaty finansowej dla miasta Częstochowy w wysokości 1 złotego za wywóz śmieci w sezonie pielgrzymkowym. 12 radnych głosowało za, 11 było przeciw, a 4 wstrzymało się od głosu.

Autorem projektu uchwały jest Sebastian Trzeszkowski, radny Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Konieczność jej przyjęcia uzasadniał: „rosnącą liczbą przybywających do Częstochowy pielgrzymów”, „wzrastającymi z tego powodu kosztami obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi”, wizerunkiem miasta i „ogólnie przyjętymi dobrymi kanonami dbania o małą ojczyznę, Częstochowę”.

CZYTAJ DALEJ

Św. Teresa od Dzieciątka Jezus - "Moim powołaniem jest miłość"

O św. Teresie od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza, karmelitance z Lisieux we Francji, powstały już opasłe tomy rozpraw teologicznych. W tym skromnym artykule pragnę zachęcić czytelników do przyjaźni z tą wielką świętą końca XIX w., która także dziś może stać się dla wielu ludzi przewodniczką na krętych drogach życia. Może także pomóc w zweryfikowaniu własnego stosunku do Pana Boga, relacji z Nim, Jego obrazu, który nosimy w sobie.

Życie św. Teresy daje się streścić w jednym słowie: miłość. Miłość była jej głównym posłannictwem, treścią i celem jej życia. Według św. Teresy, najważniejsze to wiedzieć, że jest się kochanym, i kochać. Prawda to, jak może się wydawać, banalna, ale aby dojść do takiego wniosku, trzeba w pełni zaakceptować siebie. Św. Teresie wcale nie było łatwo tego dokonać. Miała niesforny charakter. Była bardzo uparta, przewrażliwiona na swoim punkcie i spragniona uznania, łatwo ulegała emocjom. Wiedziała jednak, że tylko Bóg może dokonać w niej uzdrowienia, bo tylko On kocha miłością bez warunków. Dlatego zaufała Mu i pozwoliła się prowadzić, a to zaowocowało wyzwoleniem się od wszelkich trosk o samą siebie i uwierzeniem, że jest kochana taką, jaka jest.
Miłość to dla św. Teresy "mała droga", jak zwykło się nazywać jej duchowy system przekonań, "droga zaufania małego dziecka, które bez obawy zasypia w ramionach Ojca". Św. Teresa ufała bowiem w miłość Boga i zdała się całkowicie na Niego. Chciała się stawać "mała" i wiedziała, że Bogu to się podoba, że On kocha jej słabości.
Ona wskazała, na przekór panującemu długo i obecnemu często i dziś przekonaniu, że świętość nie jest dostępna jedynie dla wybranych, dla tych, którzy dokonują heroicznych czynów, ale jest w zasięgu wszystkich, nawet najmniejszych dusz kochających Boga i pragnących spełniać Jego wolę. Św. Teresa była przekonana, że to miłosierdzie Boga, a nie religijne zasługi, zaprowadzi ją do nieba. Św. Teresa chciała być aktywna nie w ćwiczeniu się w doskonałości, ale w sprawianiu Bogu przyjemności. Pragnęła robić wszystko nie dla zasług, ale po to, by Jemu było miło i dlatego mówiła: "Dzieci nie pracują, by zdobyć stanowisko, a jeżeli są grzeczne, to dla rozradowania rodziców; również nie trzeba pracować po to, by zostać świętym, ale aby sprawiać radość Panu Bogu".
Św. Teresa przekonuje w ten sposób, że najważniejsze to wykonywać wszystko z miłości do Pana Boga. Taki stosunek trzeba mieć przede wszystkim do swoich codziennych obowiązków, które często są trudne, niepozorne i przesiąknięte rutyną. Nie jest jednak ważne, co robimy, ale czy wykonujemy to z miłością. Teresa mówiła, że "Jezus nie interesuje się wielkością naszych czynów ani nawet stopniem ich trudności, co miłością, która nas do nich przynagla".
Przykład św. Teresy wskazuje na to, że usilne dążenie do doskonałości i przekonywanie innych, a zwłaszcza samego siebie, o swoich zasługach jest bezcelowe. Nigdy bowiem nie uda się nam dokonać takich czynów, które sprawią, że będziemy w pełni z siebie zadowoleni, jeśli nie przekonamy się, że Bóg nas kocha i akceptuje nasze słabości. Trzeba zgodzić się na swoją małość, bo to pozwoli Bogu działać w nas i przemieniać nasze życie. Św. Teresa chciała być słaba, bo wiedziała, że "moc w słabości się doskonali".
Ta wielka święta, Doktor Kościoła, udowodniła, że można patrzeć na Boga jak na czułego, kochającego Ojca. Jednak trwanie w takim przekonaniu nie przyszło jej łatwo. Przeżywała wiele trudności w wierze, nieobce były jej niepokoje i wątpliwości, znała poczucie oddalenia od Boga. Dzięki temu może być nam, ludziom słabym, bardzo bliska. Jest także dowodem na to, że niepowodzenia i trudności są wpisane w życie każdego człowieka, nikt bowiem nie rodzi się święty, ale świętość wypracowuje się przez walkę z samym sobą, współpracę z łaską Bożą, wypełnianie woli Stwórcy.
Teresa zrozumiała najgłębszą prawdę o Bogu zawartą w Biblii - że jest On miłością - i dlatego spośród licznych powołań, które odczuwała, wybrała jedno, mówiąc: "Moim powołaniem jest miłość", a w innym miejscu: "W sercu Kościoła, mojej Matki, będę miłością".

CZYTAJ DALEJ

Radom: ponad 1500 osób wzięło udział w Apelu Młodych

2023-10-01 08:57

[ TEMATY ]

Radom

Diecezja Radomska

Ponad 1500 osób wzięło udział w Apelu Młodych, który odbył się na Placu Corazziego w Radomiu. W spotkaniu udział wzięła m.in. siostra Karina Pawłowska „Petarda”, uczestniczka telewizyjnego reality show „Welon, fura i brawura”. Konferencję dla młodych wygłosił ks. Sebastian Kosecki, duszpasterz młodzieży w archidiecezji częstochowskiej, a swoim świadectwem w trakcie koncertu podzielił się raper ks. Jakub Bartczak.

Była to już dziesiąta edycja Apelu Młodych w Radomiu. To było również szczególne wydarzenie dla młodzieży, które powróciło po trzyletniej przerwie związanej z pandemią. Młodzi przeżywali je pod hasłem: "#comealive" – ożyw się. Tradycyjnie, kulminacyjnym punktem spotkania była adoracja Najświętszego Sakramentu w pobliskim Parku Tadeusza Kościuszki.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję