Reklama

Z Polski

Niedziela Ogólnopolska 50/2013, str. 6-7

Lublin

Ormianie zawsze wierni

Nerses Bedros XIX – patriarcha Kościoła ormiańskokatolickiego w Cylicji i najwyższy duchowny zwierzchnik wszystkich katolików obrządku ormiańskiego został odznaczony Złotym Dyplomem Wydziału Teologii KUL. Wizyta patriarchy Bedrosa w Lublinie miała miejsce 4 grudnia br. Związana była nie tylko z odebraniem prestiżowej nagrody, ale też z międzynarodową sesją poświęconą abp. Józefowi Teodorowiczowi – ostatniemu ormiańskiemu metropolicie Lwowa, oraz z otwarciem wystawy „Ormianie semper fidelis”, przygotowanej przez Muzeum Niepodległości w Warszawie i Fundację Ormiańską KZKO. W okolicznościowym wystąpieniu Nerses Bedros XIX przedstawił historię Ormian jako pierwszego narodu, który oficjalnie przyjął chrześcijaństwo, zwracając szczególną uwagę na przypadające w różnych czasach męczeństwo oraz na początki tworzenia się ormiańskiego Kościoła katolickiego pozostającego w jedności z Rzymem.

Podczas spotkania ks. prof. Antoni Dębiński (rektor KUL), ks. prof. Mirosław Kalinowski (dziekan Wydziału Teologii) oraz prelegenci sesji naukowej pt. „Ormiański Pasterz Lwowa Ksiądz Arcybiskup Józef Teodorowicz” podkreślali niezwykłą łączność Ormian z Kościołem katolickim i z Polską. W archikatedrze lubelskiej wieczorem została odprawiona Msza św. w intencji śp. abp. Józefa Teodorowicza.

Reklama

W następnym dniu odbyła się pielgrzymka do Lwowa, w programie której przewidziano m.in. modlitwę przy grobie śp. abp. Teodorowicza, udział w konferencji zorganizowanej przez Lwowskie Muzeum Historii Religii oraz spotkanie z abp. Mieczysławem Mokrzyckim, metropolitą lwowskim obrządku łacińskiego.

Uroczystość przygotowały wspólnie: Instytut Historii Kościoła i Patrologii KUL, Ośrodek Badań Wschodnioeuropejskich – Centrum UCRAINICUM KUL oraz Ośrodek Badań nad Historią i Tradycją Metropolii Lwowskiej Obrządku Łacińskiego we Lwowie.

(buk)

Warszawa

Gender – nadzieja czy spustoszenie?

W Warszawie odbyła się 3 grudnia br. debata pt. „Gender – nadzieja czy spustoszenie?”. – U podstaw tej ideologii leży fałszywa wizja człowieka – podkreślił metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz. Współorganizatorem debaty, która miała miejsce w Pałacu Arcybiskupów Warszawskich, jest Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie.

Reklama

Niemiecka socjolog dr Gabriele Kuby, która od ośmiu lat bada problematykę płci, mówiła o istocie ideologii gender. Jej zdaniem, w centrum takich zjawisk, jak deregulacja norm seksualnych, seksualizacja społeczeństwa, oddzielenie aktu seksualnego od płodności, stosowanie antykoncepcji, a co za tym idzie – aborcji – jest gender. Dr Kuby przypomniała postać francuskiej feministki Simone de Beauvoir, która dowodziła, że człowiek nie rodzi się kobietą, a kobietą się staje. Propagandystka gender postulowała „uwolnienie się z niewoli macierzyństwa”. Dwadzieścia lat po napisaniu fundamentalnego dzieła „Druga płeć” idee de Beauvoir podjęli uczestnicy młodzieżowej rebelii 1968 r.

Wiodącą postacią kolejnej odsłony formowania się tej ideologii była książka Judith Butler „Uwikłani w płeć”, w której autorka postuluje zerwanie z narzuconą heteroseksualnością, kwestionuje istnienie dwóch płci, do których dolicza lesbijki, homoseksualistów, queer. – Genderowa kobieta nie chce już służyć Bogu, mężowi i dziecku, ale chce być jak mężczyzna i uwolnić się od niewoli macierzyństwa. Radykalny feminizm jest więc radykalnym egoizmem – podkreśliła niemiecka uczona.

Zdaniem etyka z UAM ks. prof. Pawła Bortkiewicza, u podstaw gender tkwi błąd antropologiczny, który powoduje ogromne spustoszenie etyczne. – Ideologia ta jest nośnikiem postaw hedonistycznych i egoistycznych. Natomiast etyka chrześcijańska proponuje wizję, w której mężczyzna i kobieta odnajdują swoją tożsamość i wzajemne dopełnienie przez realizację miłości – mówił ks. prof. Bortkiewicz.

Debata przyciągnęła ogromne tłumy. Chętnych do jej wysłuchania było więcej niż miejsc stojących w największej sali Pałacu Arcybiskupów Warszawskich. Przyszło kilkaset osób, czyli o wiele więcej niż jest zainteresowanych spotkaniami progenderowskimi. – Nie byliśmy przygotowani na tak wiele osób. Na szczęście przebieg spotkania będzie można zobaczyć w Internecie – mówił ks. prof. Krzysztof Pawlina, współorganizator debaty i rektor PWTW.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy więc do oglądania zapisu wideo, do którego link można znaleźć na stronie: www.mkw.pl.

Artur Stelmasiak

Ks. Rudolf Pierskała biskupem pomocniczym diecezji opolskiej

Kanclerz Kurii diecezji opolskiej ks. dr hab. Rudolf Pierskała został 7 grudnia 2013 r. mianowany przez papieża Franciszka nowym biskupem pomocniczym w Opolu. 54-letni ks. Pierskała jest cenionym liturgistą, w diecezji opolskiej dotychczas był wikariuszem biskupim ds. kultu Bożego i dyscypliny sakramentów.

Biskup nominat urodził się 13 października 1959 r. w Koźlu. Święcenia kapłańskie przyjął 22 czerwca 1985 r. i rozpoczął posługę duszpasterską jako wikariusz w parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach. Po studiach specjalistycznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim przez dwa lata był wykładowcą w diecezjalnym Instytucie Teologiczno-Pastoralnym w Opolu, a w 1994 r. został pracownikiem naukowym Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. W latach 1993 – 2011 był dyrektorem Diecezjalnego Domu Księży Emerytów, a 1 sierpnia 2011 r. został kanclerzem Kurii Diecezjalnej w Opolu.

Pani Prezydentowa Kaczorowska w Krakowie

W ramach uroczystości upamiętniających 183. rocznicę powstania listopadowego Instytut Tradycji Rzeczypospolitej i Samorządu Terytorialnego zorganizował w Krakowie obchody wybuchu tego zrywu narodowego. Inauguracja tego wydarzenia miała miejsce w kościele pw. Przemienienia Pańskiego u Ojców Pijarów, gdzie została odprawiona Msza św. pod przewodnictwem ks. inf. Jana Dyducha. Uczestnicy uroczystości przeszli następnie na pl. Matejki, gdzie przy pomniku Grunwaldzkim i Grobie Nieznanego Żołnierza został odczytany apel poległych. Uroczystość została wpisana w ogólnopolski Tydzień Pamięci o śp. Prezydencie Ryszardzie Kaczorowskim. W obchodach uczestniczyła pani Karolina Kaczorowska, która objęła patronat nad uroczystością.

(MFS)

Kraków

Abp Hilarion z wizytą u kard. Dziwisza

Na zaproszenie kard. Stanisława Dziwisza 1 grudnia br. przybył do Krakowa prawosławny arcybiskup Hilarion, przewodniczący Wydziału Zewnętrznych Kontaktów Kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego. Metropolita Wołokołamski modlił się w prawosławnej cerkwi (przy ul. Szpitalnej), odwiedził bazylikę Mariacką i katedrę na Wawelu. Podczas konferencji prasowej abp Hilarion powiedział m.in.: – Ta wizyta jest wyrazem mojego szacunku do kard. Stanisława Dziwisza, którego znam od wielu lat. Prawdą jest również, że chciałem zobaczyć ten sławny gród Kraków. Miałem szczęście spotkać się z Jego Świątobliwością Janem Pawłem II i jestem pod wielkim wrażeniem szacunku, kultu, jakim w Krakowie jest otoczone jego imię.

Metropolita Krakowski przyznał, że pragnie przekazać, za pośrednictwem abp. Hilariona, zaproszenie skierowane do patriarchy Moskwy i Rosji na ŚDM. – W tym czasie do Krakowa przybędzie cały świat. Jakby przyjechał Patriarcha, to oczywiście byłby przyjęty z wielkim entuzjazmem i radością ze strony młodzieży – powiedział kard. Dziwisz i dodał, że jest to pragnienie wielu ludzi.

Abp Hilarion zapewnił, że patriarcha Cyryl bardzo lubi Polskę. Równocześnie powiedział, że nie wyklucza, iż do spotkania Patriarchy Moskwy i Rosji z Ojcem Świętym Franciszkiem może dojść wcześniej, jeszcze przed ŚDM w Krakowie. – W tej chwili nie mówimy o miejscu i czasie takiego spotkania – powiedział Metropolita Wołokołamski. – Poruszamy natomiast jego tematykę. Myślę, że do takiej wizyty dojdzie wówczas, kiedy obie strony będą gotowe. I mam nadzieję, że ta gotowość nastąpi w najbliższym czasie.

Maria Fortuna-Sudor

„To światło Adwentu” – komentuje abp Wacław Depo

Radni Częstochowy otwarli możliwość dofinansowania naprotechnologii

Podczas zwyczajnej sesji Rady Miasta 5 grudnia 2013 r. częstochowscy radni głosowali nad uchwałą obywatelską w sprawie dofinansowania programu „Leczenie niepłodności metodą naprotechnologii”. Projekt zyskał akceptację miejskich radnych.

– Cieszę się, że są wśród nas ludzie, którzy potrafią rozpoznać prawdę o nas samych. To światło Adwentu, które zapaliło się w naszym mieście – tak decyzję Rady Miasta dającą możliwość dofinansowania w Częstochowie leczenia niepłodności metodą naprotechnologii skomentował na antenie Radia Fiat metropolita częstochowski abp Wacław Depo. Przypomniał, że naprotechnologia jest metodą leczenia niepłodności najbliższą naturze. – A wszystko, co naturę wspomaga, jest zgodne z zamysłem samego Boga – mówił. Decyzję Rady Miasta abp Depo określił jako „kolejny dar w przygotowaniu nas wszystkich do kanonizacji Jana Pawła II, szczególnego promotora i obrońcy życia”. Dodał, że „jest to dar, który przychodzi przez Maryję”.

Cudzysłów

Człowiek, który nie lubi i nie umie przebaczać, jest największym wrogiem samego siebie. Sam siebie zadręcza i do udręki, która pochodzi od innych, dodaje jeszcze tę, którą sam sobie gotuje. Dlatego w naszym własnym interesie leży łatwo, szybko i radośnie przebaczać.

* * *

Można stracić życie, ale ludzkiej godności stracić nie wolno!

* * *

Trzeba współczesnemu człowiekowi, wiecznie zapędzonemu i zagonionemu, nieustannie przypominać postać Boga-Człowieka, który jednoczy sprawy Boże i ludzkie, aby sprawom ludzkim nadać sens Boży.

Krótko

Krzyż może wisieć w Sejmie, gdyż nie narusza dóbr osobistych. Taką decyzję wydał 9 grudnia 2013 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie. Oddalił tym samym apelację posłów Twojego Ruchu (dawniej Ruch Palikota), domagających się usunięcia krzyża z sali obrad plenarnych Sejmu RP. Orzeczenie jest prawomocne.

Z badania CBOS wynika, że katolicyzm, historia oraz patriotyzm i troska o dobro ojczyzny, ale także wielkie tragedie i sytuacje kryzysowe to czynniki, które najsilniej łączą Polaków.

Orkan Ksawer przeszedł nad Polską. Połamane konary, zerwane dachy i linie energetyczne, porażone prądem zwierzęta – to efekt huraganu. Wiatr powalił m.in. 40-metrowy komin w elektrociepłowni w Bolesławcu. 5 osób zginęło.

Trybunał Konstytucyjny obronił niepełnosprawnych. Chodzi o zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych, które doprowadziły do odebrania świadczeń pielęgnacyjnych prawie 150 tys. opiekunów osób niepełnosprawnych. Trybunał uznał je za niekonstytucyjne i nakazał, by Sejm „bez zbędnej zwłoki” znowelizował przepisy.

Podczas wykładu ks. prof. Pawła Bortkiewicza pt. „Czy gender to dewastacja człowieka i rodziny?”, który miał miejsce 5 grudnia br. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, „doszło do próby naruszenia przestrzeni wolności słowa oraz charakteru debaty, używając do tego argumentu siły”. Grupa anarchistów przeszkadzała wykładowcy, a jeden z nich, przebrany w sukienkę, wskoczył na mównicę i tańczył wokół księdza. Do akcji wkroczyli ochroniarze, pomagali im policjanci w cywilu, którzy byli obecni na sali. Wykład ks. Bortkiewicza był kontynuowany w innym pomieszczeniu.

Bezrobocie postępuje. Jak przed nim uciec? Trzeba zostać specjalistą od sprzedaży, programistą, finansistą lub inżynierem – wynika z pionierskiego raportu przygotowanego przez Uniwersytet Łódzki.

2013-12-10 13:35

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Nowenna do Matki Bożej rozwiązującej węzły!

[ TEMATY ]

modlitwa

nowenna

Wiesław Podgórski

Obraz Matki Bożej Rozwiązującej Węzły

Obraz Matki Bożej Rozwiązującej Węzły

Zachęcamy do odmawiania Nowenny do Matki Bożej rozwiązującej węzły. Już od dziś poświęć kilka minut w Twoim życiu i zwróć swą twarz ku Tej, która zdeptała głowę szatanowi.

1. Znak krzyża

CZYTAJ DALEJ

Msza św. krok po kroku

Rozumienie znaków i symboli, gestów i postaw pozwala nam świadomie i owocnie uczestniczyć we Mszy św.

Każdy, kto poważnie traktuje swoje chrześcijaństwo, wie, że we Mszy św. należy uczestniczyć. Ale nie wszyscy zadają sobie pytanie, czym owo uczestnictwo jest i co należy zrobić, aby stało się ono świadome, czynne i owocne, czyli właśnie takie, jakie powinno być. Na pewno odpowiednie uczestnictwo nie ogranicza się jedynie do wypełnienia pierwszego przykazania kościelnego, czyli do fizycznej obecności w kościele w każde niedzielę i święto nakazane. Aby prawdziwie uczestniczyć we Mszy św., nie wystarczy także być tylko skupionym i pobożnym oraz gorliwie się modlić. To zbyt mało, a nawet można powiedzieć, że nie do końca o to by chodziło. Warto więc przyglądnąć się naszemu uczestnictwu we Mszy św. i spróbować odnaleźć, co w niej jest naprawdę ważne.

CZYTAJ DALEJ

Wigry: zebranie Krajowej Rady Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży

2021-09-18 20:43

[ TEMATY ]

KSM

Archiwum KSM

KSM na trwałe wpisał się w życie naszej diecezji

KSM na trwałe wpisał się w życie naszej diecezji

Od piątku 17.09.2021 r do niedzieli 19.09.2021 r., w pokamedulskim klasztorze na Wigrach trwa zebranie Krajowej Rady Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Diecezja ełcka gości w tym czasie przedstawicieli KSM z 20 diecezji.

Zebrani na tym spotkaniu druhny i druhowie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży rozmawiają o sprawach ważnych dla ludzi młodych oraz podejmują wspólnie decyzje, które będą miały wpływ na dalsze funkcjonowanie Stowarzyszenia w Polsce.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję